Oğul Doğa Gökşin

10 aylık prim üretimi açıklandı: 37 milyar TL

2017 yılının 10 ayında gerçekleşen toplam prim üretimi belli oldu. Ekim sonu itibarı ile toplam prim üretimi geçen yılın aynı dönemine göre reel olarak %2.7'lik artışla 37 milyar 224 milyon lira olarak gerçekleşti. Nominal artış oranı %15 olarak kayda geçti.

Türkiye Sigorta Birliği’nin (TSB) internet sitesinde 2017 yılının ilk 10 ayının istatistikleri açıklandı. Hayatdışı branşında prim üretimi 31 milyar 593 milyon lira olarak gerçekleşirken hayat branşında prim üretimi ise 5 milyar 631 milyon lira olarak kaydedildi. Hayatdışı branşındaki toplam prim üretimi geçen senenin aynı dönemine göre reel olarak %0.7 düşüş gösterdi. Hayat branşı ise reel olarak %27.5’lik bir artış gösterdi.

KARA ARAÇLARI SORUMLULUK SİGORTASINDA NOMİNAL VE REEL DÜŞÜŞ DEVAM EDİYOR

Kara araçları sorumluluk sigortasında 10 milyar 360 milyon liralık prim üretimiyle yine toplam prim üretimini arttıran en büyük kalem oldu. Buna karşın bu branşta geçen senenin aynı dönemine göre reel olarak %12’lik düşüş meydana geldi. Geçen sene aynı dönem 10 milyar 536 milyon liralık prim üretimi gerçekleşmişti. Yani bu branş hem reel olarak hem de nominal olarak düşüş gösterdi.

Yangın ve doğal afetler sigortasında 4 milyar 509 milyon liralık prim üretim gerçekleşti. Bu branştaki prim üretimi reel olarak geçen seneye göre %7.8’lik bir artış gösterdi. Genel zararlar branşında da benzer sonuçlar ortaya çıktı. 3 milyar 657 milyon liralık prim üretimi ve reelde %9.5’lik artış hesaplandı.

HAYATDIŞININ İLK 4 ŞİRKETİ PRİM ÜRETİMİNDE DÜŞÜŞTE

Türkiye Sigorta Birliği’nin (TSB) hazırladığı hayatdışı branşında şirketlerin toplam prim üretimi ve pazar payları listesinde zirveye oturan ilk 4 şirket 2017 yılının ilk 10 ayında geçen seneye göre düşüş gösterdi. Sırasıyla branşın zirvesine oturan Allianz Sigorta, Anadolu Sigorta, Axa Sigorta ile Mapfre Sigorta’nın prim üretimindeki reel olarak daralmaları %9’u geçti.

Hayatdışı branşının lideri Allianz Sigorta, reelde  %21 oranında düşüş gösterdi. Şirketin toplam prim üretimi geçen sene 4 milyar 696 milyon lira iken bu sene 4 milyar 137 milyon olarak hesaplandı. Yani şirket reel ve nominal olarak ilgili branşta geriledi.

Anadolu Sigorta, 3 milyar 611 milyon lira prim üretti. Geçen senenin aynı dönemi baz alındığında nominal olarak yükselen Anadolu Sigorta reel olarak %9 oranında azaldı. Axa Sigorta ve Mapfre Sigorta, sırasıyla 2 milyar 324 milyon ve 2 milyar 192 milyon lira prim üretti. Axa Sigorta’nın prim üretimi reelde %30 oranında azaldı. Mapfre Sigorta’daki azalma ise reelde %10 oranında gerçekleşti.

Yine 2016 ile 2017’nin 10 aylık istatistikleri karşılaştırıldığında prim üretimi ilk 10 şirkette reelde %7, ilk 20 şirkette %3.8, sektör toplamında da %0.71 azaldı.

MÜHENDİSLİK SİGORTALARININ LİDERİ MAPFRE

1 milyar 480 milyon liralık toplam prim üretiminin gerçekleştiği, reelde %12 oranında artışın ortaya çıktığı mühendislik sigortalarının lideri Mapfre Sigorta oldu. Toplam 176 milyon liralık prim üreten lideri, reelde %11’lik artış gösteren ve 154 milyon liralık prim üreten Anadolu Sigorta takip etti.

TARIM SİGORTALARININ LİDERİ ZİRAAT; GROUPAMA TAKİPTE

Devlet destekli tarım sigortalarının lideri Ziraat Sigorta olurken, 2’nci sıraya oturan Groupama özel şirketler arasında en çok prim üreten oldu. Toplam prim üretimi yaklaşık %7.3’lük artışla 1 miyar 882 milyon lira oldu. Liderin 821 milyon lira, ikinci sigorta şirketinin 447 milyon lira ürettiği devlet destekli tarım sigortalarında Doğa Sigorta, %2690’lık artış göstermesi dikkati çekti.

SAĞLIK SİGORTALARINDA 1 MİLYAR BANDINI TEK GEÇEN ALLİANZ

Toplam prim üretiminin geçen senenin aynı dönemine göre reelde %6’lık artışla 4 milyar 42 milyon liraya dayandığı hastalık ve sağlık sigortaları branşında lider geçen sene olduğu gibi Allianz Sigorta oldu. Toplam 1 milyar 389 milyon prim üreten sigorta şirketi, reelde %6 oranında artışla branş ortalamasıyla aynı seviyede kaldı. Allianz’ı, 2016’da olduğu gibi Acıbadem Sağlık ve Hayat Sigorta takip etti.

KASKODA SIRALAMA DEĞİŞİYOR

Kaskoda toplam prim üretimi reelde %1’e yaklaşan düşüşle 5 milyar 409 milyon lira oldu. Anadolu Sigorta liderliğini korusa da bu branşta dikkati çeken durum geçen seneye göre, ilk 10’daki sigorta şirketleri arasındaki yer değişikliği oldu. 2016 ile 2017’nin ilk 10 aylık sürecin baz alındığı kıyaslamaya göre, en çok prim üreten 10 sigorta şirketi arasında yer alan Anadolu Sigorta, Aksigorta ve Sompo Japan Sigorta hariç, tüm sigorta sigorta şirketleri yer değiştirdi.

KEFALET SİGORTASINDA SON DURUM

Dün Meclis’ten geçen “torba yasa” içinde yer alan kefalet sigortasının teminat mektubu yerine geçmesine ilişkin düzenleme gözleri kefalet sigortasına çevirdi. 2017’nin ilk 10 ayında kefalet sigortasında toplam prim üretimi 41 milyon olarak gerçekleşti. Geçen seneye göre reel değişim oranı ise %28 olarak hesaplandı.

 

 

29 Kasım 2017

İlgili Haberler

Yazarlar