Oğul Doğa Gökşin

11 aylık prim üretimi açıklandı: 41 milyar TL

2017 yılının 11 ayında gerçekleşen toplam prim üretimi belli oldu. Kasım sonu itibarı ile toplam prim üretimi geçen yılın aynı dönemine göre reel olarak %1.9'luk artışla 41 milyar 134 milyon lira olarak gerçekleşti. Nominal artış oranı %15 olarak kayda geçti.

Türkiye Sigorta Birliği’nin (TSB) internet sitesinde 2017 yılının ilk 11 ayının istatistikleri açıklandı. Hayatdışı branşında prim üretimi 34 milyar 895 milyon lira olarak gerçekleşirken hayat branşında prim üretimi ise 6 milyar 239 milyon lira olarak kaydedildi. Hayatdışı branşındaki toplam prim üretimi geçen senenin aynı dönemine göre reel olarak %1.1 düşüş gösterdi. Hayat branşındaki reel artış ise %22 olarak hesaplandı.

KARA ARAÇLARI SORUMLULUK SİGORTASINDA NOMİNAL VE REEL DÜŞÜŞ DEVAM EDİYOR

Kara araçları sorumluluk sigortasında 11 milyar 580 milyon liralık prim üretimiyle yine toplam prim üretimini arttıran en büyük kalem oldu. Buna karşın bu branşta geçen senenin aynı dönemine göre reel olarak %11.7’lik düşüş meydana geldi. Geçen sene aynı dönem 11 milyar 618 milyon liralık prim üretimi gerçekleşmişti. Yani bu branş hem reel olarak hem de nominal olarak düşüş gösterdi.

Yangın ve doğal afetler sigortasında 4 milyar 960 milyon liralık prim üretim gerçekleşti. Bu branştaki prim üretimi reel olarak geçen seneye göre %6.6’lık bir artış gösterdi. Genel zararlar branşında da benzer sonuçlar ortaya çıktı. 3 milyar 993 milyon liralık prim üretimi ve reelde %9.4’lük artış hesaplandı.

HAYATDIŞININ İLK 4 ŞİRKETİ REELDE DÜŞÜYOR

Türkiye Sigorta Birliği’nin (TSB) hazırladığı hayatdışı branşında şirketlerin toplam prim üretimi ve pazar payları listesinde zirveye oturan ilk 4 şirket 2017 yılının ilk 11 ayında geçen seneye göre düşüş gösterdi. Sırasıyla branşın zirvesine oturan Allianz Sigorta, Anadolu Sigorta, Axa Sigorta ile Mapfre Sigorta’nın prim üretimindeki reel olarak daralmaları %8’i geçti.

Hayatdışı branşının lideri Allianz Sigorta, reelde  %22 oranında düşüş gösterdi. Şirketin toplam prim üretimi geçen sene 5 milyar 137 milyon lira iken bu sene 4 milyar 525 milyon olarak hesaplandı. Yani şirket reel ve nominal olarak bu branşta geriledi.

Anadolu Sigorta, 4 milyar 78 milyon lira prim üretti. Geçen senenin aynı dönemi baz alındığında nominal olarak yükselen Anadolu Sigorta reel olarak %8.4 oranında azaldı. Axa Sigorta ve Mapfre Sigorta, sırasıyla 2 milyar 565 milyon ve 2 milyar 389 milyon lira prim üretti. Axa Sigorta’nın prim üretimi reelde %29 oranında azaldı. Mapfre Sigorta’daki azalma ise reelde %13 oranında gerçekleşti.

Yine 2016 ile 2017’nin 11 aylık istatistikleri karşılaştırıldığında prim üretimi ilk 10 şirkette reelde %7, ilk 20 şirkette %4, sektör toplamında da %1 azaldı.

MÜHENDİSLİK SİGORTALARININ LİDERİ MAPFRE

1 milyar 639 milyon liralık toplam prim üretiminin gerçekleştiği, reelde %11 oranında artışın ortaya çıktığı mühendislik sigortalarının lideri Mapfre Sigorta oldu. Toplam 190 milyon liralık prim üreten branşın lideri, reelde %14’lük artış gösteren ve 175 milyon liralık prim üreten Anadolu Sigorta takip etti.

TARIM SİGORTALARININ LİDERİ ZİRAAT; GROUPAMA TAKİPTE

Devlet destekli tarım sigortalarının lideri Ziraat Sigorta olurken, 2’nci sıraya oturan Groupama özel şirketler arasında en çok prim üreten oldu. Toplam prim üretimi yaklaşık %8.9’luk artışla 1 miyar 910 milyon lira oldu. Liderin 882 milyon lira, ikinci sigorta şirketinin 453 milyon lira ürettiği devlet destekli tarım sigortalarında Doğa Sigorta, %1050’lik artış göstermesi dikkati çekti.

SAĞLIK SİGORTALARINDA 1 MİLYAR BANDINI TEK GEÇEN ALLİANZ

Toplam prim üretiminin geçen senenin aynı dönemine göre reelde %5.3’lük artışla 4 milyar 337 milyon liraya dayandığı hastalık ve sağlık sigortaları branşında lider geçen sene olduğu gibi Allianz Sigorta oldu. Toplam 1 milyar 513 milyon prim üreten sigorta şirketi, reelde %5.3 oranında artışla branş ortalamasıyla aynı seviyeyi yakaladı. Allianz’ı, 2016’da olduğu gibi Acıbadem Sağlık ve Hayat Sigorta takip etti.

KASKODA SIRALAMA DEĞİŞİYOR

Kaskoda toplam prim üretimi reelde %1’e yaklaşan düşüşle 6 milyar 97 milyon lira oldu. Anadolu Sigorta liderliğini korusa da bu branşta dikkati çeken durum geçen seneye göre, ilk 10’daki sigorta şirketleri arasındaki yer değişikliği oldu. 2016 ile 2017’nin ilk 11 aylık sürecin baz alındığı kıyaslamaya göre, en çok prim üreten 10 sigorta şirketi arasında yer alan Anadolu Sigorta, Aksigorta ve Sompo Japan Sigorta  ve Groupama hariç, tüm sigorta şirketleri yer değiştirdi.

KEFALET SİGORTASINDA SON DURUM

Geçen ay Meclis’ten geçen “torba yasa” içinde yer alan kefalet sigortasının teminat mektubu yerine geçmesine ilişkin düzenleme gözleri kefalet sigortasına çevirdi. 2017’nin ilk 11 ayında kefalet sigortasında toplam prim üretimi 47 milyon olarak gerçekleşti. Geçen seneye göre reel değişim oranı ise %47 olarak hesaplandı.

Raporun tamamına ulaşmak için tıklayınız

22 Aralık 2017

İlgili Haberler

Yazarlar