45 yaş üstü tasarrufa yöneldi

ING Bank'ın Türkiye'nin Tasarruf Eğilimleri Araştırmasına göre tasarruf sahipliği oranı bir önceki döneme göre 1,6 puan yükselerek %15,4 oldu. Araştırmaya göre 35-44 yaş aralığındaki bireyler arasında tasarruf oranı düşerken, 45 yaş üstünde tasarruf oranları artmaya başladı. Otomatik BES'in 45 yaş altındakileri kapsaması sebebiyle araştırma önem arz ediyor.

ING Bank’ın araştırmasına göre, 35-44 yaş aralığında tasarruf oranı %24’den 21’e gerilerken, 45 yaş üstü grubun tasarruf etme oranı %26’dan 30’a yükseldi. Cinsiyet bazında ise bekar erkekler arasında tasarruf edenlerin oranında düşüş olurken, evli, bekar ve çalışan tüm kadınlarda tasarruf oranında yükseliş olduğu saptandı.

Araştırmaya göre yakın gelecekte tasarruf yapmayı planlayanların oranı %29,9’dan 24,6’ya gerilerken, üç ay içinde tasarruf planlayanların oranı %23,5’ten 14,4’e düştü.

“Tasarruf edecek yeterli geliri olmadığı için” tasarruf edemeyenlerin oranı %75’ten 84’e yükseldi. Tasarruf edememede bir diğer gerekçe olan “borçlarımdan dolayı” cevabı da yüzde 9’luk bir oran oluşturdu. Tasarruf yapanların gerekçelerine göz atıldığında ise “geleceğe yatırım” gerekçesinin %41’den 47’ye yükseldiği görüldü.

SİSTEM İÇİ VARLIKLARIN PAYI %84

Tasarruf araçları tercihlerinde, mali sistem için varlıkların, toplam varlıklar içindeki payı bugüne kadarki en yüksek seviye olan %84’e çıktı. Bireysel emeklilik fonları da yüzde 32 ile en çok tercih edilen tasarruf aracı oldu. TL vadeli hesap %23’ten 18’e gerilerken, vadesiz hesabı tercih edenler %6’dan 11’e yükseldi.

28 Kasım 2017

İlgili Haberler

Yazarlar