46 milyar liraya 107 trilyon lira teminat

Sigorta Denetleme Kurulu’nun 2017 yılı Sigortacılık ve Bireysel Emeklilik Faaliyetleri Raporu yayınlandı. Raporda, sigorta sektöründe geçtiğimiz yıl 46.6 milyar liralık, yani GSYİH’nin %1.42’si oranında direkt prim üretimi gerçekleştirildiği ifade edildi. Aynca, yıl içinde toplam 82.7 milyon adet poliçe tanzim edildiği ve önceki yıla oranla %20 artışla 107 trilyon lira teminat verildiği belirtildi. Bu rakam GSYİH’nin yaklaşık 35 katma denk geliyor. Raporda söz konusu verilerin, ülkemizin ekonomisi ve istikrarlı bir büyüme için sigortacılığın önemini ortaya koyduğunun altı çizildi.

Rapora göre, Bireysel Emeklilik Sistemi’nde (BES) biriken fon tutarı ise 2017 yılı sonu itibarıyla GSYİH’nin %2.5’i düzeyinde gerçekleşti. Ayrıca 2017 yılı başında başlayan otomatik katılım süreciyle birlikte, yıl sonu itibarıyla 3.4 milyon çalışan sisteme dahil edilirken burada da toplam fon büyüklüğü 1.8 milyar TL’ye ulaştı. Raporda sigortacılık ve bireysel emeklilik sektörünün varlık toplamının 2017 yılında %24.7 oranında artarak 152.3 milyar TL’ye yükseldiğine de dikkat çekildi. Her iki sektör de büyümeye devam ederken finansal sağlamlığını da koruyor. 2017 yılı sonu itibarıyla şirketlerin sermaye yeterlilik rasyoları, hayat dışı şirketlerde %149, hayat ve emeklilik şirketlerinde ise %362 olarak gerçekleşti. Bu veriler, her iki sektörün de yükümlülüklerini karşılayabilecek yeterli özkaynağa sahip olduğunu ortaya koyuyor.

 

80 BİNDEN FAZLA KİŞİYE İSTİHDAM

Raporda ülkemizde sigortacılık ve bireysel emeklilik sektörlerinde faaliyet gösteren 62 sigorta, reasürans ve emeklilik şirketinde 2017 yılı sonu itibarıyla toplam 19 bin 883 kişi istihdam edildiğinin altı çizildi. Diğer yandan, sigortacılık faaliyetine aracılık eden Levha’ya kayıt yaptırmış acente sayısı 15 bin 832, EGM’ye kayıtlı satışa yetkili bireysel emeklilik aracısı sayısı ise 44 bin 137. Yıl sonu itibarıyla mevcut 138 adet brokerin 85’inin sigorta ve reasürans, 48’inin sadece sigorta, 5’inin ise sadece reasürans alanında ruhsat sahibi olduğu ve sektörde mevcut 1.255 adet gerçek kişi sigorta eksperinden 460 adedi tek başına, 792 adedi ise bir tüzel kişi sigorta eksperi nezdinde çalıştığı belirtildi. Sektörde aynca 3 bin 130 adet tarım eksperi bulunduğu, aktüerler siciline kayıtlı 123 aktüerden şirketlerle anlaşmalı olarak faaliyet gösteren aktüer sayısının ise 40 olduğu ifade edildi. Açıklanan bu rakamlar sonucunda, sigortacılık ve bireysel emeklilik sektörlerinin 2017 yılı sonu itibarıyla 80 binden fazla kişiye direkt istihdam sağladığının altı çizildi. Tüm bunlar güzel ve umut verici rakamlar. Fakat raporun dünya verileri ile karşılaştırmasında ise gidecek daha çok yolumuz olduğu bir kez daha gözler önüne seriliyor. 2017 yılında dünyada 650 dolar olan kişi başı prim üretimi ülkemizde 149 dolar olarak gerçekleşirken, direkt primin GSYİH’ye oranı ise ülkemizde %1.42, dünyada %6.13 düzeyinde. Şöyle bir düşünelim, %1.42’lik pay, dünya ortalamasına çıktığında nasıl bir sigorta ve BES sektörümüz olur? Unutmadan; önümüzdeki hafta yaklaşık 18 milyon öğrencimiz için yeni eğitim yılı başlıyor. Geleceğimiz olan yavrularımız okul yollarına düşecek. Çocuklarımızın en büyük güvenceleri bizleriz. Peki, ama ya biz olmazsak? Çocuklarımızın eğitim hayatlarını güvenceye almak için sigorta çözümleri olduğunu unutmayalım.

12 Eylül 2018

İlgili Haberler

Yazarlar