7 ayda prim üretimi 26.3 milyar lira

Sigorta sektörü 2018 yılının ilk 7 ayında toplam 26 milyar 375 milyon lira prim üretti.

Türkiye Sigorta Birliği’nin (TSB) internet sitesinde 2018 yılının ilk 7 ayına ilişkin istatistikler açıklandı. Temmuz sonu itibarıyla toplam prim üretimi geçen yılın aynı dönemine göre %12’lik artışla 26 milyar 375 milyon lira oldu. İlk kez bu sene açıklanmaya başlayan katılım sigortası verilerine göre, 2018’in ilk 7 ayında toplam prim üretimi 1 milyar lirayı geçti.

Hayat dışında toplam prim üretimi 25 milyar 158 milyon lira olarak gerçekleşirken hayatta prim üretimi ise 4 milyar 433 milyon lira olarak kayda geçti. Hayat dışında toplam prim üretimi geçen senenin aynı dönemine göre %11.7 arttı. Hayattaki artış ise %14.7 oldu. Hayat dışında zorunlu trafik sigortasının da içinde içinde yer aldığı kara araçları sorumluluk branşı yine en primin üretildiği branş oldu. Kara araçları sorumluluk branşında 7 milyar 601 milyon lira prim üretilirken geçen senenin aynı dönemine göre artış %12.9 olarak hesaplandı.

Diğer branşlara da kısaca bakıldığında kaskoda 4 milyar 334 milyon lira, hastalık ve sağlıkta 3 milyar 597 milyon lira, yangın ve doğal afetlerde 3 milyar 570 milyon lira, genel zararlarda 3 milyar 123 milyon lira, kaza branşında 1 milyar 38 milyon lira ve genel sorumlulukta ise 722 milyon lira prim üretildi.

 

KATILIM SİGORTACILIĞINDA PRİM ÜRETİMİ 1 MİLYAR LİRANIN ÜSTÜNDE

Geçen yılın sonunda (20 Aralık 2017) yürürlüğe giren Katılım Sigortacılığı Yönetmeliği sonrası, bu alandaki veriler farklı bir başlık altında tasnif edilmeye başlandı. Bu veriler Türkiye Sigorta Birliği (TSB) tarafından ilk kez 2018 yılı Ocak ayı için açıklandı. Son olarak ise ilk 7 aylık rakamlar açıklandı. Buna göre katılım sigortacılığında 2018’in ilk yedi ayında 1 milyar 54 milyon liralık prim üretildi. Pazarın %96.7’si hayat dışından elde edilen primler oluştururken %3.3’ini oluşturan hayatta 37 milyon lira prim üretildi.

Branşlara odaklanıldığında oto sigortaları en fazla primin üretildiği branşlar oldu. Trafikte 621 milyon lira, kaskoda ise 138 milyon lira prim üretildi. Bu branşların ardından 93 milyon lira primin üretildiği yangın ve doğal afetlerler ile 81 milyon lira primin üretildiği kaza sigortaları geldi.

28 Ağustos 2018

İlgili Haberler

Yazarlar