Acentelerin hayat dışındaki payı %69’a yükseldi

2016 yılında hayat dışında üretilen 35.5 milyar liralık primin 24.45 milyar lirası acentelerden geldi. Acentelerin hayat dışındaki payı bir yılda %66’dan %69’a çıktı.

Sigorta sektöründe üretim kanalları içinde acente ve brokerler toplam üretimin yüzde 70’ini yaparken, merkez ve banka kanalının üretimi yüzde 27 seviyelerinde. Satış şekline bakıldığında ise geleneksel satış %98.7 seviyesinde görülürken, acentelerin yoğun eleştiri gösterdiği fakat şirketlerin yatırım yaptığı e-ticaret ve tele satışın payı yüzde 1.3 gibi çok küçük bir oranda kaldı.
Türkiye Sigorta Birliği’nin (TSB) 2016 yılı sektör verilerine göre sigorta sektöründe acentelerin üretimdeki ağırlığı 2016 yılında bir önceki yıla göre yaklaşık 3 puan artarak yüzde 69’a ulaştı. Söz konusu artışta trafik sigortaları özelinden ayrışarak acentelerin farklı branşlarda da satış paylarını artırmasının etkisi görüldü. Acentelerin bir önceki yıl yüzde 10 civarında payı olduğu hava araçları sorumluluk branşındaki payını 2016 yılında yüzde 17’nin üstüne, kefalet sigortalarında yüzde 11.7’den yüzde 25.9’a, hukuksal koruma sigortalarında da yüzde 63 seviyelerinden yüzde 74’ün üstüne çıkardığı dikkat çekerken, kaza sigortaları ve sağlık sigortalarında 2 puana varan oranda paylarını artırdığı görüldü. Bu durum da acentelerin çapraz satış denilen yapıda yavaş yavaş güçlendiğini bizlere göstermeye başladı.

BROKERLER HAYATTA GÜÇLENİYOR
Aynı şekilde brokerlerin de bazı branşlarda gücünü artırdığı gözlerden kaçmadı. Brokerler en önemli pay artışını kredi sigortaları branşında yaparken, söz konusu branşta 2015 yılındaki yüzde 48’lik paylarını 2016 yılında yüzde 57’nin üstüne çıkarma başarısını gösterdiler. Brokerlerin, sağlık sigortalarında, su araçları sigortalarında ve hava araçları sigortalarında 3 puana yakın oranda paylarını artırdığı görüldü. Brokerler hayat branşında genel toplamda payını yüzde 3.1’den yüzde 3.8’e çıkarma başarısını gösterirken, hayat dışında toplamdaki payları ise 2016 yılında bir önceki yıla göre 0.5 puanlık bir gerileme gösterdi ve yüzde 11.7’e düştü.

BANKALAR HAYAT DIŞINDA GERİLEDİ HAYATTA GÜÇLENDİ
Sektör satış kanalları içinde son yıllarda en çok tartışılan banka kanalının payı ise hayat dışında düşerken, hayat branşında daha da güçlendi. 2015 yılında hayat dışı branşlarda toplamda yüzde 14.3 oranında paya sahip olan banka payının 2016 yılında yüzde 13.2’ye gerilediği gözlerden kaçmadı. Bankaların yıllardır özellikle verdikleri kredilere yaptıkları hayat sigortaları ile güçlü oldukları hayat branşında 2016 yılında güçlerini daha da artırarak yüzde 82.9’luk bir paya ulaştıkları görüldü. Bankaların en büyük orandaki düşüşü ise hukuksal koruma sigortalarında yaşadığı ve 2015 yılındaki yüzde 33.7’lik üretimdeki paylarının 2016 yılında yüzde 22.3’e gerilediği dikkat çekti.

MERKEZ SATIŞLARI GERİLEDİ
Satış kanalları içinde şirketlerin merkez ofislerinden yaptıkları satışlar da banka ve brokerler gibi toplamda geriledi. 2015 yılında toplamda yüzde 6.2 paya sahip olan şirketlerin direkt satışlarının payı 2016 yılında yüzde 5.3 seviyelerine geriledi. Şirketlerin direkt satış payının en ciddi düşüş kefalet sigortaları branşında yüzde 32’lik paydan yüzde 25.3’e düşmesi olarak dikkat çekerken, şirketler hayat sigortaları ve sağlık sigortalarında da yüzde 2 civarında pazar kaybetti. Sigorta şirketleri direkt satışta en çok pay artışını ise hava araçları sigortasındaki üretimlerini yüzde 59’dan yüzde 66.4’e çıkartarak yakaladılar.

SATIŞ ŞEKLİNDE “GELENEKSEL SATIŞ” TARTIŞMASIZ
TSB verilerine göre, son yılların en popüler satış şekilleri arasına giren ve birçok sigorta şirketinin büyük yatırımlar yaptığını gözlemlediğimiz e-ticaret ve tele-satış şeklindeki satış modelleri beklenen başarıyı gösteremiyor. 2016 yılı sektör verilerine göre, hayat ve hayat dışı toplamında 40.5 milyar liralık üretim rakamına ulaşılan sektörde “geleneksel” satış şekli toplam üretimin 98.7’lik kısmını sağlarken, diğer iki popüler satış şeklinin payı ise sadece yüzde 1.3’te kaldı. 40.5 milyar liralık üretimin sadece 509.5 milyon liralık kısmı söz konusu iki satış şekli ile gerçekleşti. Tele-satış içinde ise en büyük payı 235 milyon lira ile hayat grubu sigorta satışı alırken, geriye kalan 192.5 milyon liralık elementer sigorta satışının 85.9 milyon liralık kısmı kaza sigortaları branşından geldi. e-ticaret satış şeklinde ise 81.7 milyon liralık toplam satışın 36.5 milyon lirası hayat sigortalarından, 25.8 milyon liralık bölümü de zorunlu trafik sigortalarından geldi.

Yakup Sayar
yakup@sigortacigazetesi.com.tr

5 Nisan 2017

İlgili Haberler

Yazarlar