Avrupa’ya ‘sağlık’ dopingi

Yaşlanan nüfus dolayısıyla artan sağlık harcamaları, Avrupa’da özel sağlık sigortalarının istikrarlı bir şekilde büyümesine yol açıyor. Avrupa Sigorta ve Reasürans Federasyonu’nun raporuna göre hem grup poliçelerindeki artış hem de tamamlayıcı sağlık ürünlerinin yaygınlaşması pastayı büyütüyor.

Avrupa Sigorta ve Reasürans Federasyonu (Insurance Europe) 2016 yılına dair istatistikleri yayımladı. Buna göre, 2016 yılında Avrupa’da toplam prim üretimi %0.4 oranında küçüldü ve 1 trilyon 189 milyar euro olarak gerçekleşti. Son üç yıla bakıldığında, yılda ortalama %3.3 oranında büyüyen sektörün 2016 üretimi, 10 yıl öncesine göre %5.7 oranında artmış oldu.

2016’daki üretimin %65.8’i İngiltere, Fransa, Almanya ve İtalya olmak üzere Avrupa’nın en büyük dört sigorta pazarından geldi. Bu dört pazarın toplam prim üretimindeki payı bir önceki yıla göre 0.7 puan düşüş gösterdi. Prim üretimi İngiltere’de %0.5, Almanya’daysa 0.2 oranında arttı. Buna karşın üretim, Fransa’da %0.1, İtalya’daysa %8.7 azaldı.

Avrupalı sigortacıların 2016’da ödediği tazminat bir önceki yıla göre %0.7 arttı ve 963 milyar euroya ulaştı. Ödenen tazminatın %67’si İngiltere, Fransa, Almanya ve İtalya’dan geldi. Bu dört ülkenin ödediği tazminat, bir önceki yıla göre %0.5 oranında arttı.

KİŞİ BAŞI PRİMDE DÜŞÜŞ

2016 yılında, Avrupa’da kişi başı ortalama prim 18 euro, yani %0.9 oranında düştü ve 1981 euro olarak kayıtlara geçti. Bu tutarın 1159 eurosu hayat sigortalarına, 215 eurosu sağlık sigortalarına, 621 eurosu ise hayat dışına harcandı.

Avrupa’daki sigorta penetrasyonu, yani prim üretiminin milli gelire oranı 2016 yılında %7.19 olarak gerçekleşti. Bu oranın, bir önceki yıla göre 0.6 puan düştüğü belirtildi. Raporda bu düşüşün sebebi olarak hayat sigortalarındaki penetrasyonun düşmesi gösterildi. Hayat sigortalarında 2015 yılında %4.49 olan sigorta penetrasyonunun, 2016 yılında %4.21 olduğuna dikkat çekildi. Bunun dışında, 2016 yılında sigorta penetrasyonu oranı %2.2 olan hayat dışında ve %0.79 olan sağlık sigortalarında, bu oranların önceki yıla göre iyileşme gösterdiği kaydedildi.

HAYAT KÜÇÜLDÜ

2016 yılında, Avrupa’da hayat prim üretimi %2.2 oranında küçüldü ve 696 milyar euro olarak gerçekleşti. Bu daralmanın en önemli sebebi Avrupa’da uzun zamandır süregelen düşük faiz ortamı ve bunun bir sonucu olarak garantili ürünlere ilginin azalmasıydı.

Hayat primlerinin %71.2’sini üreten dört büyük ekonomiye bakıldığında, üretimin İtalya’da %11, Fransa’da %1.2, Almanya’da %2 oranında küçüldüğü, İngiltere’deyse %2 oranında arttığı gözlemlendi.

Diğer büyük ekonomilerin bir kısmında da üretimde küçülme yaşandı. Hayat prim üretimi İsviçre’de %6, Portekiz’de %24.4, Çek Cumhuriyeti’nde %4.8 oranında küçüldü. Buna karşın bazı ülkelerde de yüksek büyüme oranları kaydedildi. İspanya’da üretim %21.1, Yunanistan’daysa %6.1 oranında arttı.

Kişi başı hayat prim üretimine bakıldığındaysa, 1159 euroluk ortalama primin bir önceki yıla göre %2.7 oranında azaldığı görüldü. 2015 yılında kişi başı ortalama hayat primi son 8 yılın en yüksek seviyesine gelmiş ve 1238 euro olarak gerçekleşmişti.

NÜFUS YAŞLANDIKÇA SAĞLIK BRANŞI BÜYÜYOR

2016’da, Avrupa’da sağlık prim üretimi %2.4 oranında büyüdü ve 129 milyar euro oldu. Raporda, Avrupa sağlık sigortası pazarının yıllardır istikrarla büyüdüğü belirtildi ve bunun sebebi olarak yaşlanan nüfus dolayısıyla artan sağlık harcamaları gösterildi.

Sağlık prim üretiminin %62’si, bu branştaki en büyük iki pazar olan Hollanda ve Almanya’dan geldi. En büyük pazar olan Hollanda’da sağlık prim üretimi bir önceki yıla kıyasla %0.2 oranında küçülürken, Almanya’da %1.2 oranında büyüdü.

GRUP POLİÇELERİ ARTTI

Fransa’da da sağlık prim üretimi, sayıca artan grup sağlık poliçelerine bağlı olarak %3.4 oranında arttı. 2016 yılında şirketlerin çalışanlarına özel sağlık sigortası poliçesi yaptırmasının zorunlu hale getirilmesi bu artışın temel sebebiydi. Sosyal güvenlik sisteminin belirsizliği sebebiyle özel sağlık sigortalarının yükselişe geçtiği Avusturya’da da grup sağlık poliçelerinin artması sonucunda üretimde %4.7 oranında artış kaydedildi. İtalya’daysa, piyasaya sunulan yeni sağlık ürünleri sonucunda bu alandaki üretim %9.6 büyüdü.

TAMAMLAYICI SAĞLIK PASTAYI BÜYÜTTÜ

Orta ve Doğu Avrupa’da tamamlayıcı sağlık sigortası ürünleri sayesinde pazarda yüksek büyüme oranları yakalandı. Sağlık üretimi %24.3 oranında büyüyen Hırvatistan ile bu branşta %23 büyüme kaydeden Türkiye bu duruma iyi birer örnek teşkil etti.

Romanya’daysa, özel sağlık sigortalarını büyütmek için 2016 başında getirilen yeni vergi teşvikleri sonucunda sağlık primleri %60.2 oranında büyüdü.

HAYAT DIŞI ÜRETİMDE %2 ORANINDA ARTIŞ

2016 yılında hayat dışı prim üretimi, bir önceki yıla göre %2 artışla 363 milyar euro olarak gerçekleşti. Hayat dışı toplam üretimde %38 paya sahip olan oto sigortalarında prim üretimi %3.8 artarak 136 milyar euroya ulaştı. Hayat dışındaki payı %27 olan yangın sigortalarında ise üretim bir önceki yıla göre %1.6 arttı ve 99 milyar euro olarak kayıtlara geçti. %11 paya sahip genel sorumlulukta üretim 40 milyar euro, %10 paya sahip kaza branşındaysa 10 milyar euro olarak gerçekleşti.

Hayat dışı branşlar, Avrupa’nın pek çok ülkesinde büyüme gösterdi. En büyük dört pazara bakıldığında, hayat dışı üretim Almanya’da %2.9 ve Fransa’da %1.7 oranlarında büyüme sergilerken, İtalya’da %0.9, İngiltere’deyse %4.8 küçüldü.

HAYAT DIŞINDA EN GÜÇLÜ BÜYÜME TÜRKİYE’DEN

2016’da hayat dışında en güçlü büyüme performansı sergileyen ülkeler %32.1 ile Türkiye, %17.3 ile Polonya, %13.7 ile İrlanda ve Lüksemburg, %10.2 ile Romanya ve%7.2 ile İspanya oldu. Türkiye’de büyüme ortalama primlerdeki artıştan kaynaklanırken, Polonya’da da zorunlu trafik sigortası primlerindeki artış pastayı büyüttü.

YUNANİSTAN’DA HAYAT DIŞI 6 YILDA %45 KÜÇÜLDÜ

Yunanistan, Letonya ve Hollanda’daysa hayat dışında olumsuz bir tablo görüldü. Yunanistan’da hayat dışı sektör 2010’da başladığı küçülme trendini devam ettirdi. 2010’dan 2016’ya kadar geçen zamanda ülkedeki hayat dışı sektör toplam %45 oranında küçüldü. Hollanda’daysa küçülme 2008 yılında başladı ve 8 yıllık süreçte hayat dışı sektör toplamda %24 oranında daraldı. Letonya’daysa 2008’de başlayan olumsuz tabloyla beraber 8 yılın sonunda toplam küçülme %67 oldu.
Avrupa’da 2016 yılında kişi başına düşen ortalama prim üretimi, bir önceki yıla göre 10 euro, yani %1.6 oranında arttı ve 621 euro olarak kayıtlara geçti.

TÜRK SİGORTACILAR YATIRIMLARINI %26 ARTIRDI

Federasyona üye ülkelerdeki sigortacıların toplam yatırımları 2016 yılında %5.6 arttı ve 10 trilyon 112 milyar euroya ulaştı. İngiltere (%10.7), İtalya (%7), İsveç (%6.4), Fransa (%6), Almanya (%4.6), Hollanda (%3.4) ve İsviçre (%2) gibi ülkelerdeki yatırımların artması, Avrupa genelindeki yatırım portföyünün büyümesinde etkili oldu. Bazı küçük ülkelerdeki yatırım artışları da dikkat çekici boyuttaydı. Bu açıdan, özellikle prim üretimi %2.2 oranında büyüyen Bulgaristan’daki yatırım portföyünün %11.2 büyümesi ve prim üretimi %31.3 artan Türkiye’de yatırım portföyündeki %26.5 büyüme raporda yer buldu. Buna karşın, sektörün yatırım portföyünün milli gelire oranı açısından bakıldığında, Federasyon üyesi ülkeler arasında en kötü oran Türkiye’ninki oldu.

KONSOLİDASYONLAR ŞİRKET SAYISINI %2.5 AZALTTI

2016 yılında Avrupa’da yaklaşık 3 bin 500 sigorta şirketi faaliyetteydi. Raporda bu sayının bir önceki yıla göre %2.5 oranında düştüğü, bunun da sebebinin yıl boyunca birçok konsolidasyon yaşanması olduğu ifade edildi. İstihdam rakamlarına bakıldığındaysa, Avrupa sigorta pazarında çalışan sayısı 2015’e göre %0.6 oranında azaldı ve 944 bin olarak gerçekleşti.

MİLLİ GELİRDE BÜYÜME YAVAŞLADI

2016 yılında Avrupa’da ekonomi de büyüdü. AB’nin 28 üye ülkesinin milli geliri bir önceki yıla göre %1.9 oranında arttı. Buna karşın, 2015’te artışın %2.3 oranında olduğu göz önüne alındığında büyümenin bir miktar yavaşladığı görüldü.

TÜRKİYE’DE YEDEK PARÇALARDAKİ FİYAT ARTIŞI VE ASGARİ ÜCRET ZAMMI OTO BRANŞINDA ÖDENEN TAZMİNATI DA %19 ARTIRDI

2016 yılında oto sigortalarında 136 milyar euro prim üreten Avrupalı sigortacıların aynı yıl ödediği tazminat 104 milyar euro oldu. Ödenen tazminat bir önceki yıla göre %3.5 oranında arttı, diğer taraftan uzun vadeli bakıldığında ödenen tazminatın 10 yıl öncesine göre %9.7 oranında artış gösterdiği ifade edildi. Oto sigortalarında ödenen tazminatın %66’sının geldiği İngiltere, Almanya, Fransa ve İtalya’da ödenen tazminattaki artık %0.1 oranındaydı. Buna karşın, bazı küçük ülkelerde bu branşta ödenen tazminatlarda ciddi oranlarda artış görüldü. Özellikle Macaristan’da (%19.6) ve Türkiye’de (%19.1) oto sigortalarında ödenen tazminatta büyük bir sıçrama yaşandı. Macaristan’daki bu artışın sebebi hasar frekansı, ortalama hasar ve poliçe sayısındaki artıştan kaynaklandı. Türkiye’deyse artışın sebebi yedek parçalardaki fiyat artışı ve asgari ücrete yapılan zam oldu.


Renk Özcan
renk@sigortacigazetesi.com.tr

27 Nisan 2018

İlgili Haberler

Yazarlar