Fazıl Karaman

Bazı kamu alacaklarının 7020 no’lu kanun kapsamında yeniden yapılandırılması:

BAZI Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (Kanun No:7020) 27 Mayıs 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmış olup, Kanun ile; vergi ve diğer bazı kamu alacaklarının yeniden yapılandırılması imkanı sağlanmış, bunun yanı sıra çeşitli Kanunlarda bazı değişiklikler yapılmıştır.
Geçen yıl yayımlanmış olan 6736 sayılı Kanundan farklı olarak sadece kesinleşmiş kamu alacaklarına yeniden yapılandırma imkanı sağlanmaktadır. Bu açıdan, 6736 sayılı Kanuna göre daha dar kapsamlıdır.
Vergi Usul Kanunu kapsamındaki vergiler, cezalar, faiz ve zamlar, trafik cezaları gibi bazı idari para cezaları, bunların dışında kalan ve Maliye Bakanlığınca 6183 sayılı Kanun kapsamında takip edilen bazı asli ve feri amme alacakları, gümrük vergileri ve idari para cezaları, faizler, zamlar, Sosyal Güvenlik Kurumu alacakları, İl Özel İdarelerine, Belediyelere ve İSKİ’ye ait bazı alacaklar yapılandırma kapsamındadır.
Vergi Usul Kanunu kapsamındaki alacaklarda; 31 Mart 2017 ve öncesi dönemlere ait olanlar, beyana dayananlarda bu tarih ve öncesinde verilmesi gereken beyannamelere ait olanlar, bu tarih ve öncesinde yapılan tespitlere ilişkin vergi aslına bağlı olmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlükler, 2017 yılına ilişkin olarak bu tarih ve öncesinde tahakkuk edenler kapsama girmektedir. Gelir ve kurumlar vergisine mahsuben 2017 yılında ödenmesi gereken geçici vergi ile 2017 yılında ödenmesi gereken gelir vergisi ikinci taksitleri ve 2017 yılı için tahakkuk eden motorlu taşıtlar vergisi ikinci taksiti hariç tutulmuştur.
Vergi aslında indirim esas itibarıyla söz konusu değildir. Bununla birlikte; gecikme zammı, gecikme faizi yerine Yİ-ÜFE endeksindeki artışa göre faizler yeniden hesaplanmaktadır. VUK kapsamındaki vergilerle ilgili vergi aslına bağlı cezalar yapılandırma kapsamından kaldırılmaktadır.
Kanun hükümlerinden yararlanmak isteyenler için son başvuru tarihi 30 Haziran 2017’dir.
Maliye, Gümrük, İl Özel İdareleri ve Belediyelere ödenecek tutarlarda, ilk taksit ödeme süresi temmuz ayı sonunda, SGK borçlarında ise ağustos ayı sonunda bitmektedir. Talep edilirse 2’şer aylık dönemler 6,9,12 ve 18 taksitle ödemek de mümkündür.
Yapılandırılan borcun tamamı ilk taksit süresinde ödenirse, bu tutara 27 Mayıs 2017 tarihi ile bu ödeme tarihi aralığı için ayrıca faiz hesaplanmayacaktır. Borç ilk taksit süresinde tamamıyla ödenirse Yİ-ÜFE endeksine göre hesaplanmış olan faizin üzerinden ayrıca % 50 indirim yapılacaktır.
Taksitle ödemede Kanunda belirtilen katsayılarla ayrıca faizlendirme söz konusudur.
İlk iki taksitin zamanında ödenmesi şartıyla, kalan taksitlerden 1 yıl içinde 2 veya daha azı süresinde ödenmemişse veya eksik ödenmişse ödenmeyen tutarların son taksiti izleyen ay sonuna kadar gecikme zammı oranında hesaplanan geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi şartıyla Kanun hükümlerinden yararlanılacaktır. Ancak, ilk 2 taksit süresi içinde tam ödenmemişse veya 1 yıl içinde 2’den fazla taksit süresinde tam ödenmemişse ve bir önceki cümlede bahsedilen durumda ödeme yapılamamışsa Kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilecektir.
6552, 6111 ve 6736 sayılı Kanunlara göre yeniden yapılandırılan ve bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla taksit ödemeleri devam eden alacaklar ile 6736 sayılı yapılandırma Kanununa göre tahakkuk eden alacaklar bu Kanunun yapılandırma hükümleri dışında tutulmuştur.
Öte yandan, Kanunun 4. Maddesi ile oda, borsa aidatları gibi bazı alacaklara da yapılandırma imkanı tanınmış olup, bunların yapılandırılması yukarıdaki alacaklar için düzenlenmiş genel esaslardan farklıdır.

29 Haziran 2017

İlgili Haberler

Yazarlar