Sektör Meclisi’nde yapılanma: Daha etkin acentelik için 6 komisyon

TOBB SAİK, sigorta acenteliği mesleğinin gelişimini sağlamak için çalışmalar yürütecek olan 6 tane komisyon kurdu.

TOBB Sigorta Acenteleri İcra Komitesi (SAİK) acentelik mesleğini geliştirerek daha etkin, sistematik ve verimli biçimde icra edilebilmesini sağlamak amacıyla 6 tane komisyon kurdu.

Kurulan komisyonlar şöyle isimlendirildi: Eğitim, Mevzuat, Mesleki Sorunların Tespiti ve Çözüm Önerileri Geliştirme, Sigorta Bilinçlendirme ve Tanıtım Stratejisi, Sigorta Pazarının Büyütülmesi ile Zorunlu Poliçelerdeki Sorunlar ve Zorunlu Poliçe Alanlarının Geliştirilmesi.

Komisyonları kurulmuş ve söz konusu Komisyonlarda çalışma yapmak üzere aşağıdaki listede belirtilen Sektör Meclisi Üyeleri görevlendirildi.

EĞİTİM KOMİSYONU

Başkan: Hasan Alper Çalık
Üyeler: İbrahim Düzenli, Lokman Kozan, Şermin Metin

MEVZUAT KOMİSYONU  

Başkan: Ali Kongu
Üyeler: Azmi Karakoyunlu, Cemal Türengül, Yaşar Özen

MESLEKİ SORUNLARIN TESPİTİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ GELİŞTİRME KOMİSYONU

Başkan: Mehmet Lütfü Tunga
Üyeler: Fatih Erşien, Mehmet Ersoylu, Muzaffer Kesim

SİGORTA BİLİNÇLENDİRME VE TANITIM STRATEJİSİ KOMİSYONU

Başkan: Selahattin Özman
Üyeler: Fırat Aslan, Alaattin Paşa Kaba, Umut Gürel Polayoğlu

SİGORTA PAZARININ BÜYÜTÜLMESİ KOMİSYONU

Başkan: Arda Turcan
Üyeler: İsmail Kılavuzoğlu, Mehmet Aslan, Ramazan Çakar

ZORUNLU POLİÇELERDEKİ SORUNLAR VE ZORUNLU POLİÇE ALANLARININ GELİŞTİRİLMESİ KOMİSYONU

Başkan: Mücahit Şahin
Üyeler: Hayrettin Gegez, Nilüfer Çekiç, Oktay Sayın

13 Mart 2019

İlgili Haberler

Yazarlar