Oğul Doğa Gökşin

Devlet Destekli Alacak Sigortasında tarife, komisyon ve teminatlar belirlendi

Devlet Destekli Alacak Sigortası, 1 Ocak 2019 tarihiniden itibaren yürürlüğe giriyor. İlgili tebliğiler Resmi Gazete’nin bugünkü (24 Aralık 2018) nüshasında yayımladı. Bu tebliğler Devlet Destekli Alacak Sigortası Sistemi’nin çalışma usul ve esasları ile tarife ve talimatlarını düzenliyor.

Buna göre, Devlet Destekli Alacak Sigortası Sistemi, KOBİ’ler için uygulamaya giriyor. Sistem içinde sadece yurt içi satışlardan doğacn ticari alacaklara teminat sağlanacak. Yani ihracatçılar bu kapsamda deslet destekli sigortadan faydalanamayacaklar. Bununla birlikte risk değerlendirme sürecinde ortaya çıkacak sorgulama ücreti poliçe talebinde bulunan KOBİ tarafından karşılanacak. Aynı KOBİ adına farklı sigorta şirketleri üzerinden yapılan her bir sorgulama, aynı kredi limiti ve alıcılara ilişkin olsa bile, ayrı ayrı ücretlendirilecek. Bu ücret 2019 senesi için 10 lira olarak belirlendi. Ayrıca belirlenen prim tutarı taksitlendirilecek.

Sigorta aracısı olarak acenteler ve brokerler gösteriliyor. Bankaların da sigorta acentesi olarak tanımlandığını bilgisini aldık. Acente ve brokerleri ilgilendiren bir diğer madde de alacak sigortası satışı konusunda yetkilendirilecek teknik personelle ilgili oldu. Bu personelin, alacak sigortası ve sistemin işleyişine yönelik olarak SEGEM tarafından yapılacak eğitimlere katılması zorunlu tutuldu.

Olağandışı Riskler Yönetim Merkezi ile protokol imzalayan şirketler bu sistem içinde faaliyet gösterebilecek. Ayrıca ilgilil yönetmeliğe göre, sigorta şirketi, sigorta yaptıran KOBİ’ye, içeriği ve formatı merkez tarafından belirlenen sigorta poliçesini vermek zorunda. Yine KOBİ’lerin risk değerlendirmesi de Olağandışı Riskler Yönetim Merkezi tarafından yapılacak. Alıcılara “1 (en düşük riskli)” ile “6 (en yüksek riskli)” arasında skor verilecek. Sonucunda skoru 6 olan alıcılara alacak sigortası kapsamında kredi limiti sağlanmayacak. Aynı zamanda Merkez, Hazine Ve Maliye Bakanlığı’na oluşan hasarlara ve sistemin gelişime ilişkin düzenli raporlar sunacak.

Skoru 1 ile 5 arasında olan her bir alıcıya, alacak sigortası talebinde bulunan işletmenin vadeli satışlardan elde edilen cirosuna göre aşağıda yer alan tabloda belirtilen azami tutarları geçmemek üzere kredi limiti sağlanacak:

Sigorta Bilgi Merkezi (SBM) gözetiminde sistem kapsamında yürütülecek olan poliçe başvurusu, otomatik ve manuel değerlendirme, teklif oluşturulması, poliçe düzenlenmesi, hasar ihbarı ve raporlama gibi işlemlerin yönetileceği sistemsel altyapı oluşturulacak.

Primler, vergi ve diğer yasal yükümlülükler ile komisyon düşüldükten sonra kalan tutar söz konusu ayın 15’ine kadar ilgili sigorta şirketince Merkeze devredilir. Komisyon oranı %12 olarak belirlendi. Söz konusu prim tutarının asgari %9’u ilgili sigorta şirketi tarafından kesinti yapılmaksızın acente ya da brokere ödenecek.

Hasar ise Merkez tarafından ödenecek. Sistem kapsamında üstlenilen risklerin, ulusal ve uluslararası sigortacılık piyasası, sermaye piyasası ve benzeri piyasalardan koruma temin edilemeyen kısmı da uygun bir bedel karşılığında devlet tarafından taahhüt ediliyor.

TARİFELER VE TEMİNATLAR

Prim hesabında, alacak sigortası talebinde bulunan işletmenin son mali yılda vadeli satışlardan elde ettiği cirosu esas alınacak. Net prim ve azami teminat tutarı, vadeli satışlardan elde edilen ciro esas alınmak suretiyle, aşağıdaki tablo kullanılarak hesaplanacak:

24 Aralık 2018

İlgili Haberler

Yazarlar