Oğul Doğa Gökşin

Dijital dönüşüm, sigorta şirketleri için değer yaratacak

Sektördeki dijital dönüşüm, sigorta şirketlerinin teknolojiden daha iyi yararlanması anlamına geliyor. Hasar yönetimi ve underwriting gibi alanlarda daha isabetli karar verebilen sigorta şirketleri, dijital dönüşümle beraber maliyetlerini de ciddi oranda düşürecek.

Dünyadaki dijital dönüşümden sigorta sektörü de payını alıyor. Sigorta şirketleri de değişen ortamlara uyum sağlamak ve kendini geliştirmek durumunda kalıyor. EY Türkiye Risk Danışmanlık Hizmetleri Kıdemli Müdürü İlke Akdağ, konuyla ilgili hazırlanan bir araştırmadan yola çıkarak şu değerlendirmelerde bulundu: “EY’nin ‘Sigorta Sektöründeki Dijital Dönüşüm’ çalışması, sektöre dijital dönüşüm serüveninden değer katma yaklaşımlarını ve öne çıkan kilometre taşlarını sunuyor. Çalışmada, dijital dönüşüm; iş modellerini tekrar gözden geçirme, yeni kanallar ile müşteri kazanma ve temel kullanıcı deneyimi yaratmak için teknolojinin gücünden yararlanmak şeklinde tanımlanıyor. Sigorta şirketlerinin de yavaş, hatalara açık ve pahalıya mal olan süreçlerini otomatikleştirerek dijital serüvene katılabileceği üzerinde duruluyor. Özellikle maliyet düşürme, müşteri deneyimi geliştirme, piyasada hızlı hareket edebilme, satış performansının geliştirilmesi, underwriting ve hasar yönetiminde verimlilik gibi alanlarda belirli faydalar sunabileceğinin altı çiziliyor.

Gelecekte siber sigorta zorunlu olur mu?

Bunun yanı sıra, global sigorta şirketleri için dijital dönüşüm artık belirsiz ve fütüristik  bir kavram olmaktan öte, üst düzey yöneticilerinin ajandalarının ilk sıralarında yer alan acil eylem unsurlarından biri haline geldiği ve artan rekabet, maliyet baskısı, eskiyen teknoloji altyapıları ve her geçen gün artan yasal zorunlulukların bu değişimi gerekli kıldığı belirtiliyor.

DİJİTALDE 3 KİLOMETRE TAŞI

Sigorta şirketlerinin dijital dönüşümünde;  deneyim tasarımı, veri analitiği ve yönetimi, işgücü ve dijital kültür, dijital mimari, dijital yönetişim ile siber güvenlik ve risk yönetimi alanlarındaki gelişmeler etkili olacak.  En etkili dijital dönüşümler, uzun dönemli gelişim ile yakın dönem değeri dengeleyen dönüşümlerdir.

Çalışmada dijital dönüşüm sürecinin  3 önemli kilometre taşı aşağıdaki gibi özetleniyor:

  • Geliştirme: Bu aşamada mobil aplikasyonlar, müşteri ve acente portalları, kağıtsız süreçler ve entegre sistemler öne çıkıyor.

Dijital strateji, genel işletme stratejileri doğrultusunda, sektör değişikliklerine ve pazar fırsatlarına etkili bir şekilde yanıt vermek için hareket ve esneklik sağlar. Yeni iş modelleri, yenilikçiliği operasyonelleştirir ve müşteri deneyimini segmentler ve kanallar arasında dönüştürür.

Açıkça tanımlanmış ve iyi bir şekilde uygulamaya alınmış ürünler, önemli iş ve teknoloji sorunlarını ele alır, otomasyon fırsatı sağlar ve değer zinciri boyunca müşteri deneyimini geliştirir.

  • Olgunlaşma: Olgunlaşma aşamasında ise; büyük veri, öngörüye dayanan analizler, nesnelerin interneti (IoT), akıllı evler/işler, kullandıkça öde yöntemleri, dronlar, blockchain’ler öne çıkıyor.

Bu aşamada şirketlerin iş modelleri ve yönetişimleri, gelişmekte olan teknolojiyi gündemlerine hızlıca entegre eder. İleri seviyedeki iş ve teknoloji kapasitesi de, eski sistemlerle entegrasyon konusunda gelişime odaklanır.

  • Optimize etme: Optimize etme aşamasında ise, yapay zeka, makine öğrenmesi, sosyal veri yöntemiyle ürün geliştirme ve fiyatlama, P2P iş modelleri öne çıkıyor.

Bu aşamada, şirket dijital stratejisi iş yapış şekillerine tamamen entegre olur ve insan kaynağı, süreçler ve teknoloji arasında sürekli etkileşim ve yenilik hedefleyen bir forma sokulur. Bunun yanı sıra, ileri veri ve analiz yöntemleri yapay zekâ ve makine öğrenmesini ve tahmine dayanan analizleri gerçek zamanlı uygulayarak müşteri ilişkilerini derinleştiren ve verimliliği artıran ‘bir sonraki en iyi’ aksiyonları belirler.

Değer katma aşamalarının da gösterildiği bu çalışma doğrultusunda, dijital dönüşüme erken ve hızlı adapte olan şirketler, iş modellerinde dijitalleşerek fark yaratacaktır. Dijitalleşme ile katma değerli hizmetin başlayacağı rahatlıkla söylenebilir.”

25 Ağustos 2017

İlgili Haberler

Yazarlar