Emin Özcan

Dış ticaret rakamları…

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK) belli aralıklarla, dış ticaret istatistikleri yayımlıyor. En son, Ocak 2017’ye ait rakamları yayımladı. Rakamlarda oldukça ilginç veriler var.
TÜİK  ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2017 yılı Ocak ayında, 2016 yılının aynı ayına göre %18,1  artarak 11 milyar 278 milyon dolar, ithalat %15,9 artarak 15 milyar 586 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Ocak ayında dış ticaret açığı %10,3 artarak 4 milyar 309 milyon dolara yükseldi.
İhracatın ithalatı karşılama oranı 2016 Ocak ayında %71 iken, 2017 Ocak ayında %72,4’e yükseldi.

Avrupa Birliği’ne ihracat %12 arttı
Avrupa Birliği’nin (AB-28) ihracattaki payı 2016 Ocak ayında %49,6 iken, 2017 Ocak ayında %47 oldu. AB’ye yapılan ihracat, 2016 yılının aynı ayına göre %12 artarak 5 milyar 302 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Almanya’ya yapılan ihracat 2017 Ocak ayında 1 milyar 122 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 684 milyon dolar ile Irak, 676 milyon dolar ile İngiltere ve 655 milyon dolar ile Birleşik Arap Emirlikleri takip etti.
İthalatta ilk sırayı Çin aldı
Çin’den  yapılan  ithalat,  2017  yılı  Ocak  ayında  1  milyar  851 milyon  dolar  oldu. Bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar 480 milyon dolar ile Rusya, 1 milyar 187 milyon dolar ile Almanya ve 734 milyon dolar ile ABD izledi.

Teknolojiye dikkat!
TÜİK’in verileri içinde belki de en dikkat çeken veri, teknoloji ile ilgili olanı. Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, ISIC Rev.3 sınıflaması içinde yer alan imalat sanayii ürünlerini kapsıyor. Ocak ayında ISIC Rev.3’e göre imalat sanayii ürünlerinin toplam ihracattaki payı %92,9 oldu. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı %2,7, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı ise %33,6 olarak gerçekleşti.
İthalat içindeki payı %15,8
İmalat sanayii ürünlerinin toplam ithalattaki payı %77,5 oldu. Yüksek teknoloji ürünlerinin 2017 Ocak ayında imalat sanayii ürünleri ithalatı içindeki payı %15,8, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı ise %42,2. Tabloda da görüldüğü gibi, biz dünyaya düşük teknolojili ürünler satarken, onlar bize yüksek teknolojili ürünler satıyor. Beni en çok şaşırtansa, bizim hâlâ dünyadan düşük teknolojili ürünler (% 13.3) almaya devam etmemiz oldu. Esen kalın…

31 Mart 2017

İlgili Haberler

Yazarlar