Düşük farkındalık, büyük potansiyel: Peru

Güney Amerika’da sigortacılığın en hızlı büyüdüğü ülkelerden biri Peru. Sigorta bilincinin ve dolayısıyla penetrasyonun düşük olması, hızlı bir büyüme için zemin hazırlıyor.

Sigortacılık alanında dünyanın en hareketli bölgelerinden birisi de Güney Amerika. Gelişmekte olan ülkelerin bulunduğu bu bölgede sigorta penetrasyonu ne kadar düşükse, büyüme bir o kadar hızlı oluyor. Bu büyümenin en çok fayda sağladığı sektörlerden biri de Wall Street Journal’ın 2012 yılındaki Temmuz sayısında, sadece bir ay içinde gerçekleştirdiği %7.1’lik büyüme ile “Güney Amerika’nın Yeni Kaplanı” olarak adlandırdığı Peru’da bulunuyor. Araştırma şirketi EY tarafından yayınlanan bir rapora göre, bölgedeki büyümenin getirdiği yüksek rekabet Perulu sigortacıların farklılaşan ürünler oluşturmasını ve farklı dağıtım kanallarını kullanmasını zorunlu kılıyor. Tabii ki, rekabet fiyatlarda da kendini gösteriyor. 

Ekonomik fiyatlandırma (ucuz poliçe) politikasına karşın toplam prim üretimine bakıldığında görülen artış Peru’yu Latin Amerika’nın en hızlı büyüyen ülkelerinden biri konumuna getiriyor. Buna karşın ülkede sigortalılık oranı son derece düşük. Yani ülkedeki büyüme hızlı olsa da, büyüyen taban küçük kalıyor. Kamu ve özel riskleri yönetmek için sigortaya başvuranların sayısı ise oldukça düşük. Sigorta farkındalığının düşük olması ise aslında Perulu sigortacılar için bir fırsat oluşturuyor. Düşük farkındalık, büyük potansiyel anlamına geliyor. 

‘4 BÜYÜKLER’

Peru’da 4 şirket (Rimac, Pacifico, Mapfre ve La Positiva) pazarın büyük bir kısmını oluşturuyor. Interseguro ve Seguros Sura şirketleri de son dönemde atılım yapanlardan. Bu şirketlerin dışında, ülkedeki hızlı büyümenin cazibesine kapılan yeni yatırımcılar da sektörde faaliyet göstermeye başlamış durumda. Sektörde 2017 sonu itibarıyla kayıtlı 21 sigorta şirketi hizmet veriyor. Bu sayısının neredeyse yarısı kadar da piyasaya girmek için onay bekleyen şirket bulunuyor. 8 hayat dışı, 8 hayat ve 5 “karışık” (hem hayat dışı hem de hayat poliçesi kesebilen) şirketin olduğu sektörde 4 büyük isim dışındaki şirketler daha çok niş alanlarda satış yapıyor.  

KAYIT DIŞILIK ORANI %72

Peru sigorta sektörü en hızlı büyüyen Latin Amerika ülkeleri arasında yer alıyor. Son 10 yılda ortalama %13 büyüyen ülkede sigorta penetrasyonu %1.63 seviyesinde. Bu ortalama ülkemizdeki seviyeye (%1.5) yakın olsa da, Şili gibi (%4.2) bölge ülkelerinin çok gerisinde. Diğer taraftan, penetrasyondaki düşük seviyesinin bir nedeni de ülkedeki yüksek kayıt dışılık oranı olabilir. Peru ve Kolombiya’da kişi başına gayrisafi yurtiçi hasıla 6 bin dolar seviyesinde olsa da, ekonomik olarak aktif olan ancak legal vergi ve sosyal güvenlik sistemi içerisinde olmayan kişilerin oranını belirten kayıt dışılık oranı Peru’da çok daha yüksek. Kolombiya’daki %48’lik orana karşı kayıt dışılık Peru’da %72 seviyesinde. Bu da Kolombiya’daki 194 dolarlık kişi başı prim seviyesine göre Peru’daki düşük 116 dolar seviyesini açıklıyor. Bölgedeki Şili gibi kişi başı geliri daha yüksek olan (13 bin dolar) ülkelere bakacak olursak, kişi başı prim yıllık 613 dolara kadar çıkabiliyor. Şili’de ise kayıt dışı çalışma oranı %25 seviyesinde. 

SİGORTA ANLAYIŞI ‘ZORUNLU’ 

Ülkede toplam primin %40’ı hayat dışı tarafında üretiliyor. Ardından %25 ile hayat, %21 ile sorumluluk, %14 ile de kaza ve hastalık sigortaları geliyor. Bunun yanında ülkede sigortacılığı anlamak için zorunlu sigortalara da bakmak gerekiyor. Peru’da da ülkemizdeki gibi zorunlu bir trafik sigortası bulunuyor. Bunun yanında kredi gibi işlemlerde zorunlu olarak sigorta yaptırmak gerekiyor. Ülkedeki Seguros Sura şirketinin yaptırdığı araştırmaya göre, gönüllü sigortaların toplamdaki payı 2005 yılındaki %19 seviyesinden 2015 yılında %17’ye kadar düşmüş durumda. Bu durumu tersine çevirmek için sektördeki tüm şirketlerin ellerini taşın altına koyması ve pazarlama için ortak bir hamle yapması gerekiyor. Ülkedeki sigorta potansiyelinin değerlendirilebilmesi için sigorta hakkında farkındalığın artması ve gönüllü sigortalara olan talebin artırılması gerekiyor. 

SADECE PERU’DA

Urubamba Nehri’nin kıyısındaki Andes Dağları’nda yer alan saklı şehir Machu Picchu, esrarengiz İnka uygarlığının en önemli miraslarından. 15’inci yüzyılda tamamlandığı düşünülen tarihi hisarın Batı toplumu tarafından keşfedilmesi 1911 yılını buluyor. 

SAYILARLA PERU

Nüfus: 31.77 milyon
GSYİH: 192 milyar $
Kişi Başı GSYİH: 6 bin $
Dünya sigortacılığındaki payı: %0.07
Prim Üretimi: 3 milyar 473 milyon $
Hayat: 1 milyar 642 milyon $
Hayat Dışı: 1 milyar 831 milyon $
Kişi Başı Prim: 116 $
Sigortacılığın GSYİH’deki payı: %1.63

Umut Deniz Elçi
umut@sigortacigazetesi.com.tr

11 Eylül 2018

İlgili Haberler

Yazarlar