EGM Genel Müdürlüğüne Mustafa Akmaz atandı

Emeklilik Gözetim Merkezi’nde boş duran Genel Müdür koltuğunu Mustafa Akmaz devraldı.

Emeklilik Gözetim Merkezi’nde boş duran Genel Müdür koltuğunu Mustafa Akmaz devraldı. 20 yılı aşan Hazine Müsteşarlığı kariyerinde Strateji Geliştirme başkanlığı ve KİT’lerin yatırım ve finansmanından sorumlu daire başkanlığı görevlerinde bulunan Akmaz, ayrıca Londra ve Paris’te diplomatik misyonlarda görev aldı. Akmaz, EGM’deki görevine başlamadan önceki 3 yıllık dönemde Paris Büyükelçiliği Ekonomi Başmüşaviri olarak görev yaptı. Lisans ve yüksek lisans derecelerini Ortadoğu Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden alan Akmaz, ayrıca ABD’de Boston Üniversitesi’nde aktüerya üzerine lisansüstü eğitim aldı. 1999-2001 döneminde ülkemizde gerçekleştirilen sosyal güvenlik ve bireysel emeklilik reformu çalışmalarında aktif görevler alan Akmaz IMF, Dünya Bankası ve AB ile yürütülen birçok çalışma ve finansal projede yer aldı.

12 Nisan 2017

İlgili Haberler

2018’de risklerin arttığı kritik bir döneme giriliyor; çevresel tehditler ilk sırada

2018 Küresel Riskler Raporu’na (The Global Risks Report 2018) göre, 2018’de risklerin organik ve birbiriyle bağlantılı doğası; toplumların, ekonomilerin ve uluslararası ilişkilerin temel oluşturduğu sistemi tehdit ediyor. Rapora göre pozitif ekonomik görünümün liderlere; toplumları, ekonomileri, uluslararası ilişkileri ve çevreyi etkileyen sistemik zaaflarının üstesinden gelme fırsatı tanıyor. Çevreyle ilişkili riskler, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Küresel Risk Algı Anketi’nde öne çıkıyor; bu yıl yaşanacak risk eğilimleri hakkında sorduğumuz sorulara aldığımız yanıtların %59’u artan risklere işaret ediyor.

TOBB SAİK’ten gündem araştırması

TOBB SAİK, sektörün 2017 gündemine dair bir araştırma hazırlattı. Başkent Üniversitesi’nden Doç. Dr. Erdem Kırkbeşoğlu tarafından hazırlanan araştırmaya göre, dünya sigorta piyasasında 2016 yılında en çok konuşulan konular arasında akıllı ulaşım sistemleri, yaşlı nüfus/emeklilik sorunu, düşük faiz oranları, iklim değişikliği, doğal afetler ve insan kaynaklı riskler ile alternatif risk transfer sistemleri bulunuyordu.

Yazarlar