Mehmet Muratoğlu

Geçmişe yön verenler, bugüne ne bıraktılar?..

BU yazım, çoğu okuyan için tuhaf görünebilir ama içinde bulunduğumuz sigortacılık dünyasını ne teknolojik gelişmeler ne de ortaya konan teoride kalan düşünceler değiştirir. Sigorta dünyamızı sadece ama sadece insanlar değiştirir. Diğer, yapılan her şey bir araçtır.

Bunun, sigortacılık tarihinde çok büyük değişimler gerçekleştirmiş, en zor koşullarda sigorta mantığını insanlarımıza anlatmaya çalışmış, gelişime açık yenilikçi yöntemleri daima uygulamaya sokmuş yöneticilerimizin, yöntemlerinin ne kadar önemli olduğunu vurgulamaya çalıştığım bir yazı olmasını çok istedim.

Geçmişte, konusunda saygıyı fazlasıyla hak edecek olan bu kişilerin, sigortacılığı günümüze taşıma amacıyla, kullandıkları değerleri, ne gibi imkansızlıklar içinde bulmaya çalıştıkları ve bulabildiklerini de ne kadar zor şartlarda elde ettiklerini görebilirsiniz. Sigortacılık tarihimizi uzunca anlatmadan daha çok, bu tarih içinde yer alan kişilerin bugüne taşıdıkları gelişimin, yeni nesil yöneticiler için ne anlama geldiğini değerlendirmek gerekir. Bu değerlendirmeyi, sadece büyük emekler vermiş sigorta dünyasının iş insanlarını tarihteki adlarıyla değil, onların sigortacılığı bugünlere getiren çalışkanlıkları ve vizyoner liderlik yapılarını anlamakla yapmanın gereğine inanıyorum. Çünkü, bugünün liderlerinin, yarın neler yapabileceği, neleri değiştirebileceği veya nelere önem verileceğini görebilmeleri için, dün nelerin umursandığını ve yapıldığını bilmeleri gerektiğini düşünüyorum.

Sigortacılıkta atılabilecek en büyük adımla, küresel yapıda yer almak için, yakın geçmişin usta kişilerini incelemeliyiz. Fakat bunu ancak, bir adım gerideyken onların nasıl uyanık durmak zorunda olduklarını, fırsatların ve krizlerin yaklaştığına dair ipuçlarını gösteren kırılma noktalarını nasıl fark ettiklerini değerlendiren merak duygularımızla gerçekleştirebiliriz. Bugünkü şarlarda bile, halen sektörün kısıtları ve çıkmazları üzerine kafa yorulan bir Türkiye’de krizlerin soyağacına bakıp, bunu sigorta sektörüyle ilişkilendirdiğimizde, sektörün nasıl zorluklarla mücadele ettiğini ve nasıl bir davranış sergilediğini görebiliriz. Bu düşünceden hareketle, iki rapordan fazlasıyla etkilendiğimi söyleyebilirim. Bu raporlardan birisi Prof. Dr. Gülten Kazgan’a ait ‘1990 sonrası yıllarda Türkiye’de krizler ve İşsizlik’, bir diğeri ise Ankara Ticaret Odası’nın (ATO) “Krizler Tarihi” adlı raporudur. Gerçekten büyük titizlikle hazırlanmış bu raporlara referans vererek böylesine güçlü bir finansal krizin uluslararası boyutundan biraz uzaklaşıp, kendi içimizde 1990’lı yıllardan bugüne yaşanan krizleri ve sigorta sektörü verileri üzerindeki etkilerinin değerlendirmemiz şarttır. Yaşanan krizlerden dolayı ritmi bozuk kalp atışlarına karşı, o dönemin sigortacılık liderlerinin nasıl direndiğini, zirvede kalabilmek için neler yarattıklarını öğrenmek gerektiğine inanıyorum. Kriz yıllarını sıklıkla yaşadığımız 1990-2001 arasındaki davranışlara baktığımızda; sektörün ortalama yüzde 25-30 aralığında gerçekleştirdiği büyümeye karşılık, aşağıdaki büyük kriz yıllarındaki olumsuz sonuçlarla nasıl mücadele ettiklerini anlamaya çalışmalıyız. Söz konusu yıllarda, sektörün rol modellerinin bu durumlarda yaptıkları ve sektörü bugüne taşımak için değiştirdikleri şeyler günümüzde beklenmedik benzer durumlara karşı bugünün liderlerinin hazırlıklı olma zorunluluğunu ortaya koymaktadır. Buna ek olarak sigorta dünyamız içinde çok değerli insanların rollerini yerine getirdiklerini hatırlamalı, onlara sıklıkla teşekkür etmeli ve akla yatkın en güçlü liderlik öykülerinden referanslar alınmalıdır. Bu konu üzerine sonraki aylarda devam edeceğimi bilginize sunmak isterim.


MEHMET MURATOĞLU
mehmet@etkinyonetim.com

2 Nisan 2018

İlgili Haberler

Yazarlar