Geleceğin sigorta yıldızı GANA

Gana, yıllık %20’nin üzerindeki ortalamasıyla dünyanın en hızlı büyüyen sigorta sektörlerinden birine ev sahipliği yapıyor. Yakın dönemde pek çok yapısal reforma imza atan Gana, geleceğin sigorta yıldızlarından olmaya aday.

Henüz ‘en büyükler’ arasında yerini almamış olsa da Gana dünyada en hızlı büyüyen sigorta sektörlerinden birine ev sahipliği yapıyor. Petrol, gaz ve altın üretiminin artmasının yanı sıra ticari yapılar için zorunlu yangın sigortasının getirilmesi ile kanatlanan Gana sigorta sektörünün bu yıl sonunda %23’lük bir büyüme kaydetmesi ve gelecek yıllarda da bu büyüme trendini muhafaza etmesi bekleniyor. Ülkede hayat ve hayat dışı şirketlerin de yakın bir zamanda birbirinden ayrılmasıyla beraber, iki tarafta da büyümenin arttığı görülüyor. 

Sigortanın faydaları hakkında kamu bilincinin artması, düzenlemede yapılan yerinde değişiklikler, orta sınıfın yükselişi ve mobil sigorta ürünlerinin halk nezdinde kabul görmesi sigorta sektörünün progresif olarak büyümesini sağlıyor. Geçtiğimiz yıllardaki hızlı büyüme sigortacılıkta büyük bir potansiyel olduğunu ve ulusal ekonominin gelişiminde sigortanın önemli bir kaldıraç olabileceğini göstermiş durumda.  

Müşteri segmentasyonu tarafındaki teknolojik gelişmeler ve kıtadaki ekonomik patlama, yerel sigortacıların planlarını güncellemelerini ve küresel sigortacıların Gana’ya yeni bir yatırım fırsatı olarak bakmalarını sağlamış görünüyor. Mobil sigortacılığın başlamasıyla beraber, telefon operatörlerine olan güvenin sigortaya yansıması satışları artırıyor.

MİKROSİGORTA BÜYÜYOR

Gana’da sigortacılığı büyüten bir diğer taraf da bankasürans kanalı. Sigortacılar ve bankalar aktif olarak ortaklıklar icra ederek piyasaya inovatif ve rekabetçi ürünler sunuyor. Bankaların prestiji ve rekabetçi pazarlama stratejileri, sigorta sektörünün tam da ihtiyacı olan fırsatları sunuyor. Gana’da özellikle sigortacıların satmakta zorlandığı ürünlerde bankaların desteği büyük bir fark yaratıyor. Ülkede, bankacılık penceresinden satılabilecek sigorta ürünleri için her geçen gün daha fazla sigorta şirketi ve banka arasında anlaşma imzalanıyor. Şu ana kadar 20’den fazla banka, bankasürans ürünleri satmak için lisans almış durumda.

Gana gibi kişi başı ortalama gelirin düşük olduğu ülkelerde sigorta gibi finansal bir ürünü satmak hiç de kolay değil. Böyle olunca da, çok düşük primlerle yapılabilen mikrosigorta ürünleri sigortanın yaygınlaşması açısından önem teşkil ediyor.  Sigorta gibi marjinal bir pazarda mikrosigorta değerli bir alternatif finansal ürün oluyor. Mikrosigorta ürünlerinin kolay bir şekilde satın alınması ve hızlı bir şekilde tazminatların ödenmesi bu branşa olan ilgiyi artıran faktörlerden. 

Son 5 yıldaki dikkat çekici büyümeye karşın ülkede sigorta primleri, toplam GSYİH’nın sadece %1.17’sine denk geliyor. Sigortalılık oranına bakarsak; 10 Gana vatandaşından sadece birinin sigorta poliçesi bulunuyor. Ülkenin sigortacılığa bakışı ise son derece iddialı. Gana’nın ulusal sigorta komisyonu NIC (National Insurance Comission) tarafından yapılan açıklamaya göre 2021 yılında sigortacılığın bankasürans kanalı ve mikrosigorta ürünleriyle GSYİH’nın %10’una çıkarılması hedefleniyor. 

PRİM YOKSA TEMİNAT DA YOK

NIC’nin en büyük başarılarından biri, 2014 yılında gelen “Prim Yok, Teminat Yok” klozu olarak gösteriliyor. Yeni uygulama sayesinde sigorta korumasının başlaması için sigorta primlerinin tamamının ödenmiş olması gerekiyor. Bu durum da sektördeki likiditeyi artırıyor. Uygulamadan önce, sigortacılar primlerini taksitli olarak ödemek isteyenler için kredi sağlıyordu. Bu da sigorta şirketleri için kredi riski ve sınırlı likidite anlamına geliyordu. Şirketlerin tazminat noktasında ödemelerde sorun yaşaması, sigortacılığa olan güveni azaltıyor, bu nedenle sigorta penetrasyonu belli bir seviyenin altında kalıyordu. Başlarda, yeni uygulamanın düşük gelirli aile ve çalışanların sigorta ürünlerini karşılama gücünü azaltacağını düşünülse de, sektördeki büyüme müşterilerin yeni durumu yadırgamadığını gösteriyor. 

SADECE GANA’DA

Gana’da cenazeler bambaşka bir anlam taşıyor. Yas tutmak için değil, yaşamı onurlandırmak için düzenlenen cenaze törenlerinde şarkı söyleniyor ve dans ediliyor. Rengarenk geçen cenaze etkinliklerinin aileye faturası ise 20 bin doları bulabiliyor. Bu da “cenaze sigortası” ürünlerinin yaygınlaşmasına neden oluyor. 

SAYILARLA GANA

Nüfus: 28.2 milyon

GSYİH: 46 milyar $

Kişi Başı GSYİH: 1.600 $

Dünya sigortacılığındaki payı: %0.01

Prim Üretimi: 530 milyon $

Hayat: 290 milyon $

Hayat Dışı: 240 milyon $

Kişi Başı Prim: 10 $

Sigortacılığın GSYİH’deki payı: %1.17

Umut Deniz Elçi
umut@sigortacigazetesi.com.tr

31 Ağustos 2018

İlgili Haberler

Yazarlar