“Genç yeteneği çekmek çağdaş yaklaşımlarla mümkün”

Günümüzde yetenek kazanmanın ve bu yetenekleri elde tutmanın insan kaynaklarının varoluş amacı haline geldiğini belirten Necla Aksoy, insan kaynaklarının bunu sağlayacak çağdaş yaklaşım ve uygulamaların çalışma ortamına entegrasyonuna odaklandığını kaydetti.

Bu ayki “İnsan Kaynakları” köşemizin konuğu MAPFRE Sigorta İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Necla Aksoy oldu. Günümüzde, organizasyonların değişim dalgasına yetişip ayakta kalabilmeleri için gereken nitelikli insan gücünü çekecek stratejilere odaklandığını belirten Necla Aksoy, yetenek kazanmanın ve bu yetenekleri elde tutmanın insan kaynaklarının varoluş amacı haline geldiğini söyledi. Yeteneği kurumlara getirecek ve orada tutacak olanınsa, çağdaş yaklaşım ve uygulamaların çalışma ortamına entegrasyonu olduğunu ve insan kaynakları politikalarının bunu sağlamaya odaklandığını söyleyen Aksoy, sorularımızı yanıtladı.

Son 10 yılda, dünyada uygulanan İK politikalarında nasıl bir değişim oldu?

İnsan kaynakları yönetimi, iş dünyasındaki gelişmeler ve çalışma hayatının gereklerine paralel olarak sürekli değişiyor ve evriliyor. Son 10 yılda her biri birbirini tetikleyen yeni yeni keşifler ve giderek artan değişim hızı, bizi çok kısa süre önce bilimkurgu diyebileceğimiz bir döneme taşıdı. Endüstri 4.0 olarak anılan bu dönemde, interaktif teknolojiler, otomasyon ve yapay zeka sadece sanayiyi değil, akla gelecek bütün sektörleri ultra dijital bir döneme taşıdı. Bu dönemde insan kaynakları politikaları, organizasyonların bu değişim dalgasına yetişip ayakta kalabilmeleri için gereken nitelikli insan gücünü çekecek stratejilere odaklanıyor.

Yetenek kazanmak ve elde tutmak 10 yıl önce de insan kaynağının önemini anlayan şirketlerin ana temasıyken, şimdi artık insan kaynaklarının varoluş amacı. Personel yönetimi ve idari görevler, artan teknolojik yatırımlar sayesinde her geçen gün giderek otomasyonla çözümleniyor. İleri görüşlü şirketler artık insan kaynakları faaliyetlerini, çalışan bağlılığının artırılması ve kurum kültürünün güçlendirilmesine odaklıyor.

Yeteneği kurumlara getirecek ve orada tutacak olansa, çağdaş yaklaşım ve uygulamaların çalışma ortamına entegrasyonu. Artık çalışana sağlanan geniş ve kişiye özel yan haklar aradığımız yetenekleri şirkete çekmemize yetmiyor. Bunun yanı sıra, kurumda insana verilen değer, yani çalışanı sadece bir işgücü olarak görmeme, özel yaşamı destekleme, yaptığı işle görünür olma imkanı, global trendleri takip eden, tüm insanlığa faydalı, sosyal sorumlu şirket olma gibi kriterler yeteneklerin seçimlerini şekillendiriyor. İnsan kaynakları politikaları bu ortamları şirketlerde oluşturmaya odaklanıyor.

İşe yeni personel alırken ne gibi kriterlere bakıyorsunuz?

MAPFRE Sigorta işe alım  süreçlerimiz, tüm dünyada  uygulanan MAPFRE işe alım  politikaları ile aynı. En önem  verdiğimiz kriterlerin başında,  şirketimizin değerleri ile  uyumlu, hem iş için hem de çok önemsediğimiz kurum  kültürümüz için doğru çalışanların seçilmesi geliyor.  Bu noktada, adayların bir dizi yetkinliği sergilemiş olmasını arıyoruz.

MAPFRE’nin değerlerini gözlemlenebilir davranışlar olarak tanımladık ve adaylarımızın tamamının hangi fonksiyon için değerlendirildiğinden bağımsız olarak bu değerleri sergilemesini bekliyoruz. İçeriğini “Hizmet Ruhu”, “Yenilikçilik” ve “Adanmış Bir Ekip” değerlerimizden yola çıkarak oluşturduğumuz temel yetkinliklere sahip adayları detaylı analizler sonucunda belirliyoruz. Ayrıca, her bir iş ve seviyesi için tanımlanmış diğer yetkinlikleri de envanterler aracılığı ile ölçümlüyoruz. Buna ek olarak birçok pozisyon için, şirketimiz global ihtiyaçlarına özel olarak hazırlanmış olan vaka çalışmaları ve online olarak yaptığımız sözel ve sayısal testlerde uyguluyoruz.

YENİ TREND ‘ONLINE MÜLAKAT’

Aynı zamanda çok yoğun çalışan ve mülakat için vakit ayırmakta zorlanan adaylarımız için modern dünyada yeni işe alım trendi olan online mülakat yöntemini uyguluyoruz. Adaylarımız dilediği yerden dilediği zaman pozisyonla ilgili olarak önceden oluşturulmuş sorulara cevap verip bizlerle paylaşabiliyor.

Tüm bu değerlendirmeler neticesinde pozisyona en uygun bulunan adaylarımıza iş teklifi yapıp onu; sürekli kendini geliştirebileceği, değişen, dinamik ve global bir dünyaya davet ediyoruz.

Genç yetenekleri kendinize nasıl çekiyorsunuz?

MAPFRE hem globalde hem de Türkiye’de sürekli ivme gösteren çok başarılı ve tanınan bir marka. Türkiye sigorta sektöründe ilk 4 şirket arasında yer alıyoruz. Genç yetenekler hızlı büyüyen ve büyümenin beraberinde getirdiği hızlı bir dönüşümün içerisinde olan şirketleri tercih ediyor. Ayrıca tüm departmanlarımızın yurtdışı ile bağlantılı çalışıyor olması ve yeni projelerin her zaman desteklenmesi, burayı onlar için hedeflenen şirketler arasına koyuyor. Ayrıca çalışanlarımıza sunduğumuz fonksiyonel mobilite ve eğitim fırsatları yeteneklerini geliştirmelerine, hatta bu yetenekleri farklı ülkelerde değerlendirmelerine de imkân sağlıyor.

‘GENÇLERE GELİŞEBİLECEKLERİ BİR ORTAM VAAT EDİYORUZ’

İnsan ve toplum odaklı bir şirket olmamız ve fark yaratan insan kaynakları uygulamalarımız da en önemli tercih edilme sebeplerimiz arasında yer alıyor. Büyük, global bir yapının parçası olmamıza rağmen aile gibi hissetmekten hiç uzaklaşmadık. Takım çalışmasına, iş dışında da bir arada olmaya, her önemli kararda çalışan katılımına, iş-özel yaşam dengesini çeşitli programlarla desteklemeye, şirket içerisindeki çeşitliliğe ve hem kurumsal sosyal sorumluluk hem de gönüllülük ile birlikte topluma faydalı olmaya çok inanıyoruz. Genç yetenekler tüm bu kavramların çok farkında, artık salt iş değil kendilerini gerçekleştirmelerine imkân verecek bir şirket arıyorlar. Biz de onlara bunu vaat ediyoruz.

Günümüzde değişimler, güncellenen iş modelleri, dijitalleşme ve rekabet, her şirket gibi bizim de sürekli kendimizi güncel tutmamızı gerektiriyor. Yetenekleri şirkete kazandırdıktan sonra aslında işimiz burada yeni başlıyor. Elde tutabilmek için insan kaynakları uygulamalarımızı, eğitim, gelişim ve iç iletişim faaliyetlerimizi titizlikle takip ediyoruz.

Yetenek yönetimine nasıl bir yatırım yapıyorsunuz?

Yetenek yönetimi bizim açımızdan şirketin başarısının temel taşı ve çalışanın şirkete bağlılığını doğrudan etkileyen bir faktör. Geçtiğimiz yıl tüm MAPFRE ülkeleri ile aynı anda Yetenek Yönetimi projesini başlattık ve MAPFRE stratejisini her yerde ve her zaman gerçekleştirebilecek yeteneklerimizin, çeşitli değerlendirmeler sonucunda ihtiyacı olan gelişim alanlarını ortaya çıkardık. Şimdi onlara bireysel gelişim planları hazırlayarak mesleki ve kişisel kariyerlerine katkı sağlayabilecekleri, MAPFRE stratejilerini uygulama ve şirketi hedeflerine ulaştırmakta kolaylık sağlayacak çeşitli eğitimler alma fırsatı sunuyoruz. MAPFRE Global Yetenek Ağı dünyanın neresinde olursa olsun MAPFRE’de çalışan yetenekleri aynı çatı altında topladı.

İHTİYACA GÖRE EĞİTİM

Çalışanlarınıza kişisel ya da mesleki ne gibi gelişim imkânları sağlıyorsunuz?

Her yıl eylül ayından itibaren eğitim ihtiyaç analizi sürecimiz başlıyor. Tüm çalışanların eğitim ihtiyaçlarını, izleyen yılın stratejik hedefleri, yöneticilerimizin performans geri bildirimi sırasında belirledikleri aksiyon planları, yetenek havuzunda yer alan çalışanlarımızın gelişim planları paralelinde sürekli yenilediğimiz bir eğitim kataloğumuz var.

Teknik eğitim ihtiyaçlarımızda en büyük işbirlikçilerimiz; iç eğitmenlerimiz, yöneticilerimiz ve TSEV. Kurumsal gelişim ve ticari eğitimlerde ise Türkiye’nin en iyi eğitim şirketleri ve eğitmenleri ile çalışıyoruz.

Sınıf eğitimlerine ek olarak, e-öğrenme eğitimleri için tüm dünyada global olarak kullandığımız Ecampus adında bir platformumuz var. Platformun içeriği çok zengin, kurumsal politikalarımıza ilişkin eğitimler, hemen her konuda kişisel gelişim eğitimleri ve liderlik gelişimi içeriklerine global olarak ulaşabiliyoruz.

Son olarak çalışanlarımızın profesyonel gelişimlerini desteklemek amacıyla üniversitelerle işbirliklerimiz var. Her yıl tekrarladığımız, sigortacılık için özel olarak oluşturduğumuz Mini MBA bunlardan biri. Ayrıca üst ve orta kademe yönetim ile yönetici adayı çalışanlarımız için özel olarak şekillendirilen, International Management Development, Global Leadership ve Executive Avanza gibi Madrid’deki fiziki kampüsümüzde düzenlenen çeşitli liderlik eğitimleri ile yine Madrid’de spesifik branşlarda gelişime odaklanan teknik global programlara şirketimizden de her yıl en az 4-5 çalışanımız katılıyor.

Bunun yanı sıra çalışanlarımızın yabancı dil eğitimlerini de dil eğitimi politikalarımız kapsamında destekliyoruz.

Çalışanlar için ne gibi sosyal faaliyetleriniz oluyor?

Öncelikle çok güçlü bir gönüllülük programımız var. Her ay, isteyen her çalışanımızın katılabileceği en az bir gönüllü etkinlik gerçekleştiriyoruz. Bazen bir huzurevi ziyareti, bazen kimsesiz çocuklarla bir sosyal aktivite, bazen evsizlere çorba dağıtımı, bazense bir yardım kampanyası olabiliyor. Bu program değerlerimizin içinde olan sosyal sorumlu bir şirket olma sözümüzle çok örtüşüyor.

Diğer taraftan, çok sayıda sosyal kulübümüz var. Çalışanlarımız; su altı, müzik, dans, fotoğrafçılık, tiyatro ya da ebru gibi farklı branşlarda şirket katkısıyla atölyelere katılabiliyor, geziye gidebiliyor ve sonuçlarını tüm şirketle paylaşabiliyoruz. Örneğin tiyatro kulübümüz bir oyun çıkartıyor ve oyunun gelirini bir vakfa bağışlıyoruz.

ÇALIŞANLARA SAĞLIK DESTEĞİ

Ayrıca, içeride çok güçlü bir “Sağlıkla Yaşam Programı”mız var, hatta geçtiğimiz ay Brandon Hall’den “En İyi Sağlık Programı ve Yan Haklar” kategorisinde bize gümüş ödül getirdi. Çalışanlarımızı; diyetisyen, sigarayı bırakma, psikolojik danışmanlık gibi konularda maddi olarak destekliyoruz. Ebeveynlerimiz için bilinçlendirici seminerler düzenliyor, şirketimizdeki yeni annelere profesyonel ebeveyn koçu ile koçluk desteği veriyoruz.

Her özel günü birtakım yaratıcı etkinliklerle kutluyor, motivasyon aktiviteleri yapıyor ve çok sayıda stant etkinliği ile çalışanlarımızın karşısına hep bir yenilikle çıkıyoruz.

“ÇALIŞANLARIMIZIN HEPSİ BİRER MAPFRE VATANDAŞI”

MAPFRE’nin global İK perspektifi ile Türkiye’deki arasında nasıl farklar var?

MAPFRE gerçek anlamda global bir organizasyon ve dünyanın hangi köşesinde olursa olsun çalışanlarımızın kendisini aynı zamanda bir MAPFRE vatandaşı olarak hissetmesini sağlamak en büyük amacımız. Türkiye’de İK uygulamalarımız lokal ihtiyaçlardan doğan ufak tefek adaptasyonlar dışında tamamen globalle paralel. Projelerimizi global olarak belirliyoruz, İK ekibi olarak çeşitli çalışma gruplarına üyeyiz ve gündelik iş yaşantımız, MAPFRE’nin genel merkezinde konumlanan kurumsal İnsan Kaynakları çalışanı ve yöneticileriyle iç içe.

“ÇALIŞANLARIMIZIN HER BİRİ KURUM KÜLTÜRÜMÜZÜN TEMSİLCİSİ”

İzlediğiniz İK politikasında diğer şirketlerden farkınız ne?

İnsan kaynakları uygulamalarımız, kurumumuzun ihtiyacı olan ve çalışan bağlılığını artıracak uygulamaları hayata geçirmek, stratejilerimizin gerçekleşmesine hizmet edecek organizasyonel yapıları kurmak ve her şeyden önce bizi geleceğe taşıyacak olan yetenekleri geliştirmek, bulmak ve çekmek için MAPFRE kültürünü pekiştirmek ve benimsetmek esasına dayanıyor.

Bu anlamda birçok modern şirketle örtüşen aksiyonlarımız olsa da, biz bu yolda tüm çalışanlarımız ve yöneticilerimizde birlikte çalışıyoruz. Tüm MAPFRE’liler birer kültür temsilcisi ve İK politikalarımız tüm ekibimizin ortak sorumluluğu olarak algılanıyor. Gerek grup çalışmaları, gerekse bire bir görüşmelerimizle çalışanlarımıza ve yöneticilerimizle kültür konularında sohbetler ediyoruz. Değişim insanla başlıyor ve etrafımızda olan biten değişime ayak uydurmak gerçekten zor. İhtiyacımız olduğunda, tüm MAPFRE ekibinin orada sizin için hazır bulunacağını bilmek, bizim kurumumuzun en farklı kılan özelliği diyebiliriz.


Renk Özcan
renk@sigortacigazetesi.com.tr

27 Aralık 2017

İlgili Haberler

Yazarlar