Gönüllü BES hız kesmiyor

Otomatik katılım, gönüllü BES poliçelerini etkilememiş gibi görünüyor. 2017 yılı ilk çeyrek verilerine göre, BES’e 122 bin yeni katılımcı gönüllü olarak girdi ve yeni kurulan sözleşme sayısı 141 bin oldu.

2017 yılının başından itibaren gündemdeki yerini koruyan otomatik katılım süreci için birçok soru işareti var. Bunlardan bir tanesi, otomatik katılımın, gönüllü Bireysel Emeklilik Sistemi’ni etkileyip etkilemeyeceği idi.
Emeklilik Gözetim Merkezi’nin yayınladığı 2017 yılı ilk çeyrek verilerine göre, Bireysel Emeklilik Sistemi’ne gönüllü olarak giren 122 bin 249 yeni katılımcı ile birlikte sistemdeki toplam katılımcı sayısı 6 milyon 748 bin kişiye ulaştı. Yeni kurulan sözleşme sayısı ise 141 bin 21 olarak gerçekleşti.
Aynı dönem itibarıyla Bireysel Emeklilik Sistemi’nden emekli olan kişi sayısı da 2016 yıl sonuna göre %10.9 artarak 49 bin 767’ye yükseldi.
2017 yılının ilk üç ayında gerçekleşen büyüme oranlarına bakılacak olursa, katılımcıların ödediği toplam katkı payı tutarı %3.8 oranında artarak 46.1 milyar liraya, devlet katkısı fonu %8.83 oranında artarak 8.2 milyar liraya ve toplam fon tutarı ise %6.5 oranında artarak, 57.1 milyar liraya ulaştı. Böylelikle toplam fon tutarındaki 3 aylık artış 3.69 milyar lira oldu. 2016 yılının aynı dönemine bakıldığında, toplam katkı payı tutarında %3.65, devlet katkısı fonunda %9.48 ve toplam fon tutarında %6.97 oranında büyüme gerçekleşmişti.
2017’nin ilk çeyreğinde gerçekleşen büyüme oranları, otomatik katılım sürecinin, gönüllü olarak dahil olunan Bireysel Emeklilik Sistemi’ni olumsuz yönde etkilemediğini, hatta aksine, sistemin hız kesmeden büyümeye devam ettiğini göstermiş oldu.
Öte yandan, 31 Mart 2017 itibarıyla Emeklilik Gözetim Merkezi’nin yayınladığı verilere göre, otomatik katılım ile sisteme giren ve cayma hakkını kullanmayan 669 bin 126 çalışanın, 671 bin 823 adet sözleşmesi olduğu görülmekte. İlgili sözleşmelere ait toplam fon tutarının ise 106.9 milyon lira olduğu açıklandı.
1 Nisan itibarıyla başlayan ikinci etapta, sisteme dahil olacak yaklaşık 4 milyon kişinin, 2.5 milyondan fazlasını kamu çalışanları oluşturuyor. Kamu çalışanlarının otomatik katılıma verecekleri tepkiler ve cayma hakkının ne oranda kullanılacağı ise merak konusu. İkinci etapta gerçekleşecek cayma oranlarının, kademeli geçişin tamamlanmasına kadar geçecek süreç için daha net bir öngörü sağlaması bekleniyor.

19 Mayıs 2017

İlgili Haberler

2018’de risklerin arttığı kritik bir döneme giriliyor; çevresel tehditler ilk sırada

2018 Küresel Riskler Raporu’na (The Global Risks Report 2018) göre, 2018’de risklerin organik ve birbiriyle bağlantılı doğası; toplumların, ekonomilerin ve uluslararası ilişkilerin temel oluşturduğu sistemi tehdit ediyor. Rapora göre pozitif ekonomik görünümün liderlere; toplumları, ekonomileri, uluslararası ilişkileri ve çevreyi etkileyen sistemik zaaflarının üstesinden gelme fırsatı tanıyor. Çevreyle ilişkili riskler, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Küresel Risk Algı Anketi’nde öne çıkıyor; bu yıl yaşanacak risk eğilimleri hakkında sorduğumuz sorulara aldığımız yanıtların %59’u artan risklere işaret ediyor.

TOBB SAİK’ten gündem araştırması

TOBB SAİK, sektörün 2017 gündemine dair bir araştırma hazırlattı. Başkent Üniversitesi’nden Doç. Dr. Erdem Kırkbeşoğlu tarafından hazırlanan araştırmaya göre, dünya sigorta piyasasında 2016 yılında en çok konuşulan konular arasında akıllı ulaşım sistemleri, yaşlı nüfus/emeklilik sorunu, düşük faiz oranları, iklim değişikliği, doğal afetler ve insan kaynaklı riskler ile alternatif risk transfer sistemleri bulunuyordu.

Yazarlar