Oğul Doğa Gökşin

Hasar prim oranı yükseldi

Sigorta sektörünün en önemli performans göstergelerinden biri olan hasar prim oranlarında 2017 sonunda 2016’ya göre bir miktar yükselme gerçekleşti. Hayat dışı şirketlerde hasar prim oranı %71.4 olarak hesaplandı.

Zorunlu trafik sigortasına tavan uygulamasının getirildiği, özellikle temmuz ayında yaşanan sel ve dolu gibi doğal afetlerin ciddi miktarda hasar bıraktığı, kur artışının yedek parça maliyetleri üzerinde etkisini gösterdiği 2017, sigorta sektörü için iz bırakan yıllardan biri oldu. Bunların sonucunda sigorta şirketlerinin özellikle finansal performansı açısından önemli göstergelerden biri olan hasar prim oranı önceki seneye göre bir miktar yükseldi.

Hayat dışı alanda 2017’de 36 milyar lira brüt kazanılmış prim elde edildi. Gerçekleşen brüt hasar ise 25 milyar 814 milyon lira olarak kayda geçti. Türkiye Sigorta Birliği’nin (TSB) açıkladığı istatistiklerdeki bilgilere göre, 2017’nin brüt hasar prim oranı %71.4 olarak hesaplandı. Bu oran 2016’da %67.6’ydı.

 

Şirketlerin rasyoları olumlu seyretti

Şirketlere odaklanıldığında hayat dışı branşlarda faaliyet gösteren 46 şirketten 2’si hariç tamamının hasar prim oranı olumlu yönde seyrediyor. 2017’de hasar prim oranlarında en iyi duruma sahip 5 şirket sırayla, %19.4 Ziraat Sigorta, %19.6 ile Atradius Türkiye, %30.7 ile BNP Paribas Cardif Sigorta, %39.5 ile Chubb ve %41.7 ile Coface Sigorta oldu.

Yine hayat dışı branşlarda prim üretiminde liderliğe oturan ilk 5 şirkete bakıldığında hasar prim oranı Allianz Sigorta’nın %70, Anadolu Sigorta’nın %79.2, Axa Sigorta’nın %93.3, Mapfre Sigorta’nın %78.2 ve Aksigorta’nın %74.6 şeklinde kayda geçti.

 

Trafikte oran %93

Hayat dışı pastasındaki en büyük paya sahip olan zorunlu trafik sigortasına getirilen tavan ve havuz uygulamaları ile kur artışının yedek parça maliyetini artırmasının, hasar prim oranını negatif yönde etkilediği tahmin ediliyor. Buna karşın 2017’de sektörün trafikteki zararını düşürebilecek kimi düzenlemelere de gidildi. Eşdeğer parça uygulaması getirildi ve tavan fiyatın aylık artış oranı %1.5’e çıkarıldı. Böylelikle hasar prim oranı %90 mertebesindeki yerini korudu. 2015’te %137, 2016’da %90 olan hasar prim oranı bu sene %93.1 olarak hesaplandı.

Zorunlu trafik sigortası branşında en fazla primi üreten 5 şirketin yine aynı branştaki hasar prim oranları sırasıyla %78.4 ile Allianz Sigorta, %78.3 ile Sompo Japan Sigorta, %87.7 ile Anadolu Sigorta, %75.5 ile Mapfre Sigorta ve %88.1 ile Doğa Sigorta şeklinde oldu.

 

Sigortacıların faaliyet giderleri 1 milyar lira arttı

İçinde üretim, personel, yönetim, araştırma ve geliştirme, pazarlama ve satış, dışarıdan sağlanan fayda ve hizmet ile reasürans komisyonları gibi kalemlerin yer aldığı tabloya göre, hayat dışı branşlarda faaliyet gösteren şirketler 2017’de 6 milyar 632 milyon liralık gider yazdı. Faaliyet giderleri 2015 yılında 4 milyar 607 milyon, 2016 yılında 5 milyar 604 milyon olarak kayda geçmişti. Yani sigorta şirketlerin faaliyet giderleri 1 milyar lira arttı. Yine hayat dışı branşlarda prim üretiminde liderliğe oturan Allianz Sigorta’nın faaliyet giderleri 997 milyon liradan 1 milyar 79 milyon liraya çıktı. Anadolu Sigorta’nın 755 milyon lira, Axa Sigorta’nın 666 milyon lira, Mapfre Sigorta’nın 349 milyon lira ve Aksigorta’nın 363 milyon lira olarak hesaplandı.

Toplam 6 milyar 632 milyon liraya ulaşan faaliyet giderlerinde en büyük kalemler sırasıyla trafik, kasko, hastalık ve sağlık ile yangın ve doğal afetler branşlarında ortaya çıktı. Trafikte faaliyet gideri 2 milyarı geçerken, kaskoda 1 milyar 581 milyon liraya, hastalık ve sağlıkta 873 milyon liraya, yangın ve doğal afetlerde ise 710 milyon liraya ulaştı.

8 Mayıs 2018

İlgili Haberler

Yazarlar