Hasar prim oranında düşüş dikkat çekiyor

Sigorta şirketlerinin özellikle finansal performansı açısından büyük önem taşıyan hasar prim oranlarında iyileşme yaşanıyor. Hayat dışı şirketlerde net hasar prim oranı % 67.6’ya geriledi.

Sigorta sektörünün en önemli performans göstergelerinden biri olan hasar prim oranlarında, son dönemde başlayan iyileşme devam ediyor. Sigorta sektöründe, hayat dışı alanda 2016 yılında 30 milyar liralık brüt kazanılmış prim tutarı elde edildi. Aynı dönemde gerçekleşen brüt hasar ise 20.3 milyar lirayı buldu. Böylece 2016 yılında brüt hasar prim oranı %67.6 olarak gerçekleşti. Bu oran 2015 yılında %74.7’tü.

ŞİRKETLERİN RASYOLARI DÜZELİYOR
Şirketler bazında bakıldığında ise 39 şirketin faaliyet gösterdiği hayat dışı alanda, 2 şirket haricinde diğer tüm şirketlerin hasar prim oranlarının olumlu bir çizgiye geldiği görülebiliyor.  2016 yılında hasar prim oranında en iyi duruma sahip ilk 5 şirket sırasıyla, %10.9 ile Gulf Sigorta, %21.8 ile Ziraat Sigorta, %25 ile Türk P&I Sigorta,%28.7 ile Ace Sigorta ve %38.5 ile BNP Paribas Cardif Sigorta oldu. Sektörün üretim lideri ilk 5 şirketinin hasar prim oranları ise sırasıyla Allianz’ın %70.2, Anadolu Sigorta’nın %72.4, Axa Sigorta’nın %77.1, Mapfre Sigorta’nın %69.5 ve Sompo Japan’ın %71.8 oldu.
Yıl içinde ürettiği primin üstünde hasar ödeyen 2 şirketin de kredi sigortaları alanında faaliyet göstermesi dikkatlerden kaçmadı.

TRAFİKTE ORAN YÜZDE 90
Sektörün en önemli göstergesi konumundaki hasar prim oranları, 2015 yılında başlayan ve 2016 yılında da devam eden zorunlu trafik sigortalarındaki prim artışları tartışmasının da merkezinde yer alan konulardandı.  Zorunlu trafik sigortalarında özellikle bedensel hasarlar konusunda yaşanan yasal belirsizlikler ve yüksek bedensel hasar ödemeleri sık sık gündemde yer almış fakat 2016 Nisan ayında yürürlüğe giren bir yasal düzenlemeyle bu konudaki hukuki altyapı önemli ölçüde değiştirilmişti. Bu düzenlemenin sonuçları hem prim fiyatlarında hem hasar ödemelerinde görülmeye başlandı. Verilere göre zorunlu trafik sigortasında 2016 yılında kazanılmış brüt prim 9.4 milyar lira olurken, 8.5 milyar lira brüt hasar ödemesi gerçekleştirildi. Bunun sonucunda ise söz konusu branşta hasar prim oranı brütte %90 seviyelerine kadar geriledi. Trafik sigortalarında 2015’te 4.5 milyar  lira brüt prim kazanılmış 6.2 milyar lira da brüt hasar ödenmişti.  Söz konusu yıl hasar prim oranı ise %137.7 olmuştu.

Sigortacıların faaliyet giderleri 1 milyar lira arttı
Hayat dışı alandaki sigorta şirketlerinin faaliyet giderleri 2016 yılında 5.6 milyar lirayı aştı.  Sektörün önemli göstergeleri arasında yer alan ve içinde üretim, personel, yönetim, Ar-Ge, pazarlama ve satış, dışarıdan sağlanan fayda ve hizmet, reasürans komisyonları gibi kalemlerin yer aldığı tabloya göre hayat dışı şirketler 2016 yılında 5 milyar 604 milyon liralık gider yazdı. Hayat dışı şirketlerin 2015 yılında yazdığı gider ise 4 milyar 607 milyon lira seviyesindeydi. 39 şirketin içinde lider şirketlerin üretimlerine paralel faaliyet giderlerinin de ciddi rakamlar olduğu görülüyor. Sektörün üretim lideri Allianz’ın 2015 yılında 736 milyon lira olan gider tutarı 2016 yılında 997 milyon liraya çıktı. Anadolu Sigorta’nın 605 milyon liradan 742.5 milyon liraya, Axa Sigorta’nın 621 milyon liradan 695.6 milyon liraya, Mapfre Sigorta’nın 275 milyon liradan 398 milyon liraya ve Sompo Japan’ın 139.8 milyon liradan 255.8 milyon liraya çıktığı görüldü.

Yakup Sayar
yakup@sigortacigazetesi.com.tr

 

16 Mayıs 2017

İlgili Haberler

Yazarlar