Hayat dışında primin %64’ünü acenteler üretti

2017 yılında hayat dışı branşlarda acentelerin pazar payı bir miktar azaldı ve %64 olarak gerçekleşti. Kara araçları sorumluluk sigortasında ise 2016’da pazarın %93’üne hâkim olan acentelerin 2017’deki pazar payı %82’de kaldı.

Türkiye Sigorta Birliği (TSB), 2017 satış kanallarına göre prim üretimi istatistiklerini yayımladı. Acenteler, 2017 yılında hayat dışı branşlarda %64’lük pazar payı ile yine birinci sırada yer aldı. Hayat dışında acenteleri, %14.5 ile bankalar, %11.7 ile brokerler ve %6.8 ile merkezden yapılan satışlar takip etti. Geçen sene hayat dışı branşlarda acentelerin payı %69 civarındaydı. Yaklaşık %5’lik kayıp dikkati çekti. Buna karşın hayat branşında acentelerin payı bir miktar artarak %6.2 oldu. 

Hayat dışı branşlardaki pazar payı son 10 yıl içinde en düşük seviyesine gelse de hâlâ %60 sınırının üstünde bulunan acenteler sigorta sektörünün en fazla prim üreten satış kanalı olmaya devam ediyor. En son 2008 yılında acentelerin pazar payı %70’in üzerindeydi. 

Kara araçları sorumluluk sigortasında toplam üretimin %83’ü acentelerden geldi. 2016 yılında bu oran %93’e yaklaşmıştı. Sektörün ürettiği toplam primin %28’ine denk gelen kara araçları sorumluluk branşında %10’luk pazar payının yer değiştirmesi, acentelerin toplam pazar payındaki düşüşüne yansıdı. %5’lik kaybın büyük kısmı kara araçları sorumluluk sigortasından geldi.

SAĞLIK SİGORTASINDA ACENTELERİN PAYI YÜKSELİYOR 

Hayat dışı branşlara odaklanıldığında acenteler, 2016 yılına benzer bir performans sergiledi. Yükselen sigortalardan biri olan hastalık ve sağlık sigortasında, acentelerin pazar payının bir yılda %48’den %51’e yükselmesi önemli gelişmelerin başında yer aldı. İçinde kaskonun da bulunduğu, kara araçları branşında acentelerin pazar payı 2016’da olduğu gibi %82 olarak hesaplandı. Acentelerin pazar payı, toplam üretimin önemli kalemlerinden biri olan yangın ve doğal afetler branşında %45, genel zararlarda ise %41 oldu. Bununla birlikte geleneksel satış kanalının pazar payı, hukuksal koruma sigortalarında %77’ye, nakliyat sigortalarında %56’ya çıktı. 

KATILIMDA HAYAT DIŞININ %83’Ü ACENTELERDEN

Geçen yılın sonunda (20 Aralık 2017) yürürlüğe giren Katılım Sigortacılığı Yönetmeliği sonrası, bu alandaki veriler farklı bir başlık altında tasnif edilmeye başlandı. Bu kategoride ilk kez bu sene açıklanmaya başlayan rakamlara göre, hayat dışı branşlardaki üretimin %83’ü acentelere ait. Hayat branşındaki üretimin hemen hemen tamamı ise bankalar aracılığıyla gerçekleşiyor.   

 

HAYATTA E-TİCARET YÜKSELİYOR

Sigortacılar, tele satış, e-ticaret ve geleneksel olmak üzere 3 farklı satış şekliyle prim üretimi gerçekleştiriyor. 2017 senesi mercek altına alındığında  en fazla prim yine geleneksel satışla elde edildi. Geleneksel satış, hayat dışı branşlardaki toplam prim üretiminin %99.4’ünü gerçekleştirdi. Yine aynı branşlarda tele satış ile %0.5, e-ticaret ile %0.1 oranında prim üretildi. Bu istatistikler 2016’da da aynıydı. Hayat branşında ise değişiklik mevcut. E-ticaret şeklindeki satışın pazar payı 2016’da %0.7 iken 2017’de %2.3’e yükseldi. Tele satış oranı ise bir puan azalarak %3.7 oldu.  

Oğul Doğa Gökşin

ogul@sigortacigazetesi.com.tr

5 Haziran 2018

İlgili Haberler

Yazarlar