Hazine’den DASK’ta adres kodu düzenlemesi

Hazine Müsteşarlığı, yangın ve doğal afet branşındaki tüm poliçelerin UAVT (Ulusal Adres Veri Tabanı) bilgisi ile düzenlenmesini istedi. Düzenlemeyle ilgili TSB’ye gönderilen metinde UAVT’nin zorunlu deprem sigortasının yapılıp yapılmadığını daha kolay kontrol edilmesi için geliştirildiği vurgulandı.

Deprem ve yangın sigortalarıyla ilgili düzenleme, Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği’nin (TSB) resmi internet sitesinde yayımlandı.  

Düzenlemede şu ifadeler yer aldı:

“…Gerek İhtiyari Deprem ve Yanardağ Püskürmesi Teminatına ilişkin Tarife ve Talimatın ZDS kontrolü konusunda sektör uygulamalarının standart hale getirilmesi gerekse sigortacılık uygulamalarının geliştirilmesi yönünden yangın ve doğal afet sigortası branşında ruhsat sahibi sigorta şirketlerinin anıla branş altında düzenleyecekleri sivil ve ticari yangın sigortası poliçelerinde UAVT kodunu kullanmaları gerekli görülmüştür. Bu kapsamda, sigorta şirketlerinin ivedilikle sistemsel uyum çalışmalarını tamamlamaları gerekmektedir. Uygulamaya ilişkin esaslar ve geçiş sürecine ilişkin tarihler Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği tarafından belirlenecektir.”

Tam metin için tıklayınız

UAVT NEDİR?

UAVT, adres kodlarının kayıtlı olduğu Ulusal Adres Veri Tabanı’nın kısa adıdır. Adres kodu ülke sınırları içindeki tüm konutlara ait 10 haneli özel bir numaradır. 1 Mart 2013’den itibaren zorunlu deprem sigortası poliçesi işlemlerinde ve daha birçok işlemde kullanılmaya başlanıyor. Zorunlu deprem sigortasını kolayca yaptırmak ve deprem sonrasında mağdurlara daha hızlı ulaşabilmek için adres kodunun öğrenilmesi gerekiyor.

14 Kasım 2017

İlgili Haberler

Yazarlar