Oğul Doğa Gökşin

“Hazine’nin iskonto düzenlemesi ile sigorta şirketi 300 milyon TL’lik ‘ek’ kâr yazacak”

Hazine Müsteşarlığı'nın "iskonto zorunluluğu" düzenlemesi 15 Eylül'de yürürlüğe girdi. Hazine'nin hesabına göre, sigorta şirketleri bu düzenleme ile bilanço döneminde 300 milyon lira ek kâr yazacak.

Habertürk gazetesinden Rahim Ak, Hazine Müsteşarlığı’nın şirketlere Genel Sorumluluk ve Kara Araçları Sorumluluk branşlarında iskonto uygulama zorunluluğu getirmesine ilişkin olarak “Şimdi Hazine’nin hesabı ile bu bilanço döneminde 300 milyon liralık iskonto yapılacak. Yani sigorta şirketlerinin kârı 300 milyon lira artacak. Sigorta şirketlerinin birçoğu bankaların iştiraki olduğu için bankaların kâr rakamları da sigorta şirketinin ayırdığı büyüklüğe göre artacak” diye yazdı.

Rahim Ak’ın Habertürk gazetesinin bugünkü (25 Eylül 2017) nüshasında yayımlanan yazısı şöyle:

Hazine yönetmeliği ile sigorta şirketleri gelecekteki ödemeleri için ayırdığı muallak tazminat karşılığını bugüne taşıyarak iskonto edecek. Böylece şirketler yaklaşık 300 milyon lira daha az karşılık ayıracağı için kâr bu kadar artacak. Böylece bankaların kârı da artmış olacak.

Sigorta şirketleri gelecekteki muhtemel hasar ödemeleri için gelirlerinin bir kısmını karşılık olarak ayırıyor. Buna da Muallak Hasar Karşılığı deniliyor.

Şirketlerin başta trafik gibi 5-10 yıl sonra tazminat ödemek zorunda kalacağı alanlar olmak üzere gelecekle ilgili ayırdığı karşılık tutarı 15.8 milyar lira düzeyinde. Bu karşılık kadar tutar bilançoda şirketlerin gelirinden indiriliyor. Böylece indirilen bu tutar bilançoda görülmesine karşın şirketlerin kârı da bir o kadar düşük çıkmış oluyor. Şimdiye kadar bu tutarı bazı şirketler net olarak indiriyor bazıları ise bugüne indirgeyerek yeni iskonto ederek bilançosuna yansıtıyordu. Böylece örneğin 10 yıl sonra ödemeyi hesapladığı 100 lirayı bilançosuna 100 lira olarak yazan şirketin kârı 100 lira azalırken bu tutarı bugüne getirip 50 lira olarak yazan şirketin kârı daha fazla görünüyordu.

Hazine yaptığı düzenleme ile iki alanda karşılık tutarlarını bilançoda yazarken mutlaka iskonto edilmesini şart koştu. Bunlardan ilki trafik sigortasının da içinde içinde bulunduğu kara araçları sorumluluk ve İkincisi ise genel sorumluluk. Zaten tüm sigorta şirketlerinin 15.8 milyar lira olarak ayırdığı toplam karşılık tutarının 11.5 milyar lirası kara araçları sorumluluk 1.6 milyar lirası ise genel sorumluluk sigortasından oluşuyor. Şimdi bu düzenleme ile sigorta şirketleri hemen hemen tüm karşılıklarını iskonto ederek bugüne getirip gelirden öyle düşecek.

BANKALARIN KÂRI DA ARTACAK

Peki bu ne anlama geliyor? Hazine Müsteşarlığı özellikle yabancı sigorta şirketlerinin yüksek karşılık ayırdığını ve bu yüzden kârlarının az göründüğünü iddia ediyordu. Özellikle trafik sigortasında Hazine ile sigorta şirketleri arasındaki hesap sorununu karşılık hesapları oluşturuyordu. Şimdi bazı şirketler 10 yıl sonra ödeyeceği 100 lirayı karşılık ayırırken bugüne iskonto edecek ve örneğin 50 lira olarak yazacak. Gelecekteki 100 liranın değeri genellikle faiz oranları kullanılarak bugüne iskonto ediliyor. 10 yıl sondaki 100 lira bugün 50 lira olmalı ki örneğin her yıl yüzde 5 faiz oranı ile değerlendiğinde 50 lirada faiz getirisi olacak ve toplam 100 liralık büyüklüğe ulaşacak.

Trafikte muallak tazminat karşılığında iskonto zorunlu

25 Eylül 2017

İlgili Haberler

Yazarlar