Oğul Doğa Gökşin

“Her 4 kişiden biri finansal şoklara karşı savunmasız”

HSBC Grubu’nun “Güvencenin Konforu: Geleceğe Bakış” raporuna göre; dünya genelinde bireylerin dörtte biri finansal olarak ‘gündelik yaşıyor’. Özellikle bu gruptaki bireylerin gelecekte karşılaşabilecekleri finansal şoklara karşı savunmasız olduğu belirtiliyor.

HSBC Grubu’nun “Güvencenin Konforu: Geleceğe Bakış” raporu, bireylerin finansal istikrarlarını güvence altına almak adına yaptıkları hazırlığa dair önemli bulgular içeriyor. Rapor; dünya genelinde bireylerin dörtte birinin (%25) finansal olarak ‘gündelik yaşadığını’ ve özellikle bu gruptaki bireylerin gelecekte karşılaşabilecekleri finansal şoklara karşı savunmasız olduğunu ortaya koyuyor.

Rapora göre; finansal olarak gündelik yaşayan bireyler ve mali durumunu iyi yöneten bireyler arasında iyimserlik konusunda büyük bir fark bulunuyor. Gündelik yaşayan bireylerin yaklaşık dörtte biri (%22) finansal durumlarının gelecek üç yıl içerisinde kötüleşeceğini tahmin ederken, mali durumunu iyi yöneten bireylerin yalnızca %6’sı böyle düşünüyor. Bununla birlikte finansal olarak gündelik yaşayan bireyler, iş kaybı (%38) veya geçim giderlerinde kayda değer bir artışın (%38) finansal güvenliklerine karşı en büyük tehdit olduğunu düşünüyor.

GÜNDELİK YAŞAYAN BİREYLER ÖNCELİKLERİNİ BELİRLEMEDE GÜÇLÜK YAŞIYOR

Raporda gündelik yaşayan bireylerin önceliklerini belirlemede güçlük yaşadığı belirtiliyor. Finansal olarak gündelik yaşayan bireylerin yalnızca %43’ü isteklerini dengelemede başarılı olduğunu söylerken, finansal durumunu iyi yöneten bireylerin %78’i isteklerini öncelik sırasına göre planladığını ifade ediyor. Gündelik yaşayanların %54’ü gelecek ile ilgili kaygılı olduğunu dile getirirken, finansal durumunu iyi yöneten bireylerde bu oranın %38 olduğu görülüyor.

Öte yandan araştırmaya katılan bireylerin %54’ü ebeveyn veya yetişkin çocuklarına finansal destek sağladığını belirtirken, yine bu gruptakilerin %51’i destek olabilmek için kendi isteklerini ertelediğini ifade ediyor. Bireylerin %26’sı sağladığı desteğin kendisini finansal olarak zorladığını söylerken, %24’ü birikim veya yatırımlarından harcama yapmak zorunda kaldığını ifade ediyor.

FİNANSAL GÜVENCEDE SAĞLIK BİRİNCİ ÖNCELİK

Araştırmanın sonuçlarına göre; gündelik yaşayan bireyler için, ailelerinin sağlığını gözetmek için yeterli paraya sahip olmak birinci öncelik. Gündelik yaşayan bireylerin yaklaşık üçte biri (%31) uzun süreli bir hastalık veya engellilik olması durumunda, ailelerinin bu süreci finansal olarak karşılayamayacağını söylerken, finansal durumunu iyi yöneten bireylerde bu oranın %15 olduğunu görülüyor.

Buna karşın finansal olarak gündelik yaşayan bireylerin yalnızca %22’si kanser gibi ciddi bir hastalığa yakalanmaları halinde sabit bir ödeme yapacak bir sigortaya sahip olduğunu ifade ediyor. Söz konusu oran finansal durumunu iyi yöneten bireylerde ise %39. Gündelik yaşayan bireylerin %31’i bireysel sağlık sigortasına, %27’si de hayat sigortasına sahip olduğunu belirtiyor. Bu oranların finansal durumunu iyi yöneten bireylerde ise sırasıyla %50 ve %45 olduğu görülüyor.

Bununla birlikte gündelik yaşayan bireylerin %34’ü uzun vadeli finansal güvenceleri ile ilgili olarak herhangi bir kişiyle görüşmediğini ifade ediyor.

HSBC Türkiye Bireysel Bankacılık ve Birikim Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Ayşe Yenel, küresel çapta gerçekleştirilen araştırma ile ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: “Yaşam koşulları ne olursa olsun her birey önceliklerini dengelemesine yardımcı olacak, hayallerini ve hedeflerini gerçekleştirmesini sağlayacak ve ailesini finansal olarak daha güvenli bir geleceğe taşıyacak bir finansal plana sahip olmalı. Yaşam standardınızı nasıl koruyabileceğiniz üzerinde düşünmek ve ihtiyacınız olması durumunda bu konuda profesyonel hizmet almak, geleceğe yönelik planlama yapmak konusunda atılabilecek ilk adımları oluşturuyor.”

FİNANSAL ŞOKLARA DAYANIKLI OLMAK İÇİN PRATİK ADIMLAR

HSBC Grubu’nun “Güvencenin Konforu: Geleceğe Bakış” raporunda bireylerin ailelerini geleceğe daha iyi hazırlamalarına yardımcı olabilecek dört adım şöyle sıralanıyor:

  • 1.Önceliklerinizi belirleyin
  • 2.Finansal durumunuzu gözden geçirin
  • 3.Tüm aile için planlama yapın
  • 4.Gelecek hakkında konuşun

Hayattaki öncelikleriniz üzerine düşünün. Sizin ve ailenizin ihtiyaçlarına yönelik finansal bir plan yapın. Gelecek ile ilgili plan yaparken kendi isteklerini göz ardı etmeyin.

Finansal olarak ne kadar güvende hissettiğinizi değerlendirin. Başkalarına sağladığınız finansal desteğin gelecekte yükselme veya azalma olasılığı üzerine düşünün ve finansal planınızı buna göre güncelleyin.

Beklenmedik gelişmeler tüm aileyi ciddi şekilde etkileyebilir. Yeterli finansal güvenceniz olup olmadığını değerlendirirken bunu göz önünde bulundurun.

Aileniz ile gelecek hakkında konuşmak için zaman ayırın. Yaşamınızı değiştirecek bir durum olması halinde ailenizin nelerle karşı karşıya kalabileceğini ve sahip olduğunuz finansal güvenceleri tartışmaya açın. İhtiyacınız doğrultusunda profesyonel danışmanlık hizmeti alın.

HSBC GRUBU ‘GÜVENCENİN KONFORU’ RAPORU HAKKINDA

HSBC Grubu tarafından hazırlanan Güvencenin Konforu Raporu, güvence ihtiyaçları ve trendlerini konu alan bağımsız bir tüketici araştırmasıdır. Araştırma; bireylerin gelecek ile ilgili endişelerine ve kendilerini finansal olarak nasıl güvence altına aldıklarına dair bulgular içerir. İkincisi bu yıl hazırlanan Geleceğe Bakış Raporu, aralarında Arjantin, Çin, Fransa, Hong Kong, Hindistan, Endonezya, Malezya, Meksika, Singapur, Tayvan, Birleşik Arap Emirlikleri, Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri’nin bulunduğu 13 ülkeden 13 bin 122 kişinin görüşü alınarak oluşturulmuştur. Bulgular her bir ülkeden/bölgeden 25 yaş ve üzeri kişilerin görüşlerini yansıtmaktadır. Araştırma; Kantar TNS tarafından Mart-Mayıs 2017 tarihleri arasında 12 ülkede online anket, Birleşik Arap Emirlikleri’nde ise yüz yüze görüşmeler yapılarak gerçekleştirilmiştir. İlk kez 2016 yılında gerçekleştirilen Güvencenin Konforu araştırmasına dünya genelinden 30 binden fazla kişi katılmıştır.

7 Eylül 2017

İlgili Haberler

2018’de risklerin arttığı kritik bir döneme giriliyor; çevresel tehditler ilk sırada

2018 Küresel Riskler Raporu’na (The Global Risks Report 2018) göre, 2018’de risklerin organik ve birbiriyle bağlantılı doğası; toplumların, ekonomilerin ve uluslararası ilişkilerin temel oluşturduğu sistemi tehdit ediyor. Rapora göre pozitif ekonomik görünümün liderlere; toplumları, ekonomileri, uluslararası ilişkileri ve çevreyi etkileyen sistemik zaaflarının üstesinden gelme fırsatı tanıyor. Çevreyle ilişkili riskler, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Küresel Risk Algı Anketi’nde öne çıkıyor; bu yıl yaşanacak risk eğilimleri hakkında sorduğumuz sorulara aldığımız yanıtların %59’u artan risklere işaret ediyor.

TOBB SAİK’ten gündem araştırması

TOBB SAİK, sektörün 2017 gündemine dair bir araştırma hazırlattı. Başkent Üniversitesi’nden Doç. Dr. Erdem Kırkbeşoğlu tarafından hazırlanan araştırmaya göre, dünya sigorta piyasasında 2016 yılında en çok konuşulan konular arasında akıllı ulaşım sistemleri, yaşlı nüfus/emeklilik sorunu, düşük faiz oranları, iklim değişikliği, doğal afetler ve insan kaynaklı riskler ile alternatif risk transfer sistemleri bulunuyordu.

Yazarlar