İhtiyaca yönelik ürünler bu yıla damgasını vuracak

Piyasa ihtiyaçlarını her alanda yakından takip ettiklerini belirten Türk Nippon Sigorta Genel Müdürü Dr. E. Baturalp Pamukçu, bu yıl bireylerin istekleri ve ihtiyaçları doğrultusunda düzenlenen ürünlerin önem kazanacağını söyledi.

Türk Nippon Sigorta Genel Müdürü Dr. E. Baturalp Pamukçu, Türk sigorta sektörünün 2016 yılı ve geleceği hakkında değerlendirmelerde bulundu. Türk sigorta sektörünün enflasyon oranlarının üzerinde bir büyüme gösterdiği bilgisini paylaşan Pamukçu, “Sektör, prim üretimi bazında 2016 yılını nominal olarak %30.5, reel anlamda ise  %20.2 oranında bir büyüme ile kapatmıştır. Hayat dışı branşlar prim üretimi toplamında ise büyümenin nominalde %30, reelde ise %19.8 olarak gerçekleştiği görülmektedir. 2016 yılı ele alındığında, en çok prim üretilen branş kara araçları sorumluluk (trafik) sigortaları olmuş, bu branşı kara araçları (kasko) takip etmiştir” diye konuştu.
Hayat dışı branşların toplamında, 2015 yılını teknik zarar ile kapatan sektörün, 2016 yılını teknik kâr ile kapatmasının hayat dışı branşlarda da yükselen bir grafik çizildiğini göstermekte olduğunu belirten Pamukçu,  sektör prim üretiminin % 54’ünü oluşturan kasko ve trafik sigortalarında 2016 yılında görülen teknik iyileşmenin, konsolide sonuçların da yıl sonunda olumlu olmasına yön verdiğini ifade etti. Pamukçu, sözlerine şöyle devam etti:  “Sigorta sektörünün büyümesi, Türkiye ekonomisinin büyümesi ile paralel doğrultudadır. Bu sebeple 2017 yılında, ülkedeki yatırımların artması ve büyümeye paralel olarak, sigorta sektörünün de büyümeye devam edeceği yadsınamaz bir gerçektir.
2017 yılında sigortalılar tarafından tercih edilecek sigorta ürünlerine gelirsek;  2016 yılında olduğu gibi ilk etapta trafik ve kasko sigortalarının yanı sıra sağlık, yangın, mühendislik ve nakliyat branşlarında büyüme yaşanabileceğini düşünüyorum.”

‘İHTİYACA YÖNELİK ÜRÜNLER HAZIRLAYACAĞIZ’
Şirket hedeflerini de paylaşan Pamukçu, 2017 yılında şirket olarak ürün yapılarını tekrar gözden geçirdikleri bireysel sigortaların yanı sıra özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerin yangın, nakliyat, inşaat sigortalarında hem üretimi, hem de kârlılığı artırmayı hedeflediklerini söyledi ve ekledi: “Türk Nippon Sigorta olarak bu ürünlerin dışında, 2017 yılında sağlık ve ferdi kaza tabanlı sigorta ürünlerimiz ile sektörde etkin bir oyuncu olacağız. Ayrıca her alanda piyasanın ihtiyaçlarını yakından takip ederek, bu anlamda ihtiyaca yönelik farklı ürünler hazırlayıp, bu ürünlerin çeşitli satış kampanyaları ile desteklenmesine olanak sağlayacağız. 2017 yılında her ihtiyaca göre sigorta ürünü oluşturulmasının, sektördeki en önemli adımlardan biri olacağını düşünüyorum.”

‘SİGORTA BİLİNCİNİ ARTIRACAK BİR ÇALIŞMA YAPILMALI’
Pamukçu, konuşmasını Türkiye sigorta sektörü için atılacak en büyük adımlardan birinin sigortacılık eğitimi verilmesi olacağını söyleyerek sonlandırdı: “Ülkemizdeki sigorta bilinirliğinin ve bilincinin yeterli düzeyde olmaması ve sigortanın geniş tabana yayılmaması ülkemiz sigorta piyasasının hedeflenen seviyelerde oluşmamasına yol açmaktadır. Swiss Re’nin 2015 yılı Sigma Raporuna göre; Gayri Safi Milli Hasıla içinde Türk sigorta sektörünün prim üretimi %1.55. Bu oran gelişmekte olan ülkelerde %2.92, gelişmiş ülkelerde %8.12 ve dünya genelinde de %6.23 oranında beliriyor. Bu ölçekte baktığımızda esasında sektörümüz gelişmekte olan ülkelere göre bile Gayri Safi Milli Hasıla içinde çok düşük bir pay alıyor.
Tüm bunların yanı sıra Türkiye’de zorunlu olan sigortalarda bile sigortalanma potansiyelinin çok düşük olduğunu görüyoruz. Birçok sigortalının yeterli bilinç düzeyinde olmadığını görüyoruz. Bu konuda sektör olarak sigorta bilincini artıracak kapsamlı bir çalışma yapmamız gerektiğini düşünüyorum. İnsanlarda sigorta bilincinin artırılması için sektörde tanıtım çalışmalarının biraz daha artırılması lazım. Ayrıca sektör olarak ortak amacımızın her evde mutlaka bir sigorta poliçesinin bulunmasını sağlamak olmalıdır. Bunun yanında, Türkiye’de ‘sigortacılık’ kavramını, eğitim müfredatlarına ilave ederek, geniş bir eğitim çerçevesinde anlatmanın, sigorta sektörü için atılacak en büyük adımlardan biri olacağı görüşündeyim. Sigorta bilincine sahip olan tüketiciler, kendi ihtiyaç ve beklentileri ile paralel sigorta ürünlerini doğru şekilde seçerek, risklerini en sağlıklı şekilde teminat altına alabileceklerdir.”

15 Nisan 2017

İlgili Haberler

Yazarlar