İlk çeyrekte kâr eden şirket sayısı arttı

Sigorta sektöründe geçtiğimiz yılın pozitif bilanço sonuçlarından sonra yılın ilk çeyreği de olumlu geçti. Hayat dışında geçen yılın aynı döneminde zarar yazan birçok şirket bu yılın ilk çeyreğinde kâr etme başarısını gösterdi.

Özellikle elementer sigortacılıkta son yıllarda sürekli zarar edilmesiyle tartışılan sektörde geçen yılki sonuçlardan sonra bu yılın ilk çeyreğinde de kâr eden şirket sayısı arttı. Geçen yılın ilk çeyreğinde 38 şirketten 22’si zarar yazarken, bu yılın aynı döneminde sadece 13 şirket zarar yazdı.
Sektörün en kârlı şirketi üretim lideri Allianz oldu. Geçen yılın ilk çeyreğinde 118 milyon lira kâr elde eden Allianz bu yılın aynı döneminde kârını 218 milyon liranın üstüne taşıdı. Elementerdeki 485 milyon liralık kârın %50’sine yakını tek şirketten gelmiş oldu. Kârda ikinci sırayı Anadolu Sigorta 61 milyon lirayla alırken, Sompo Japan Sigorta da 55 milyon liralık kâra imza attı. Ziraat Sigorta 36 milyon lira, Neova Sigorta 28 milyon lira, Doğa Sigorta 27 milyon lira, Aksigorta 24 milyon lira, Zurich Sigorta 21 milyon lira, Mapfre Sigorta da 18 milyon liralık kâr elde etme başarısını gösterdi.
Zarar yazan 13 şirketin çoğunda geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre zarar rakamlarının iyileştiği dikkatlerden kaçmazken, geçen yıl ilk çeyrekte kâr edip bu sene zarar yazan şirketler Coface Sigorta, Dubai Starr Sigorta ve Koru Sigorta oldu.

HAYAT VE EMEKLİLİK
22 şirketin faaliyet gösterdiği hayat ve emeklilik tarafında yılın ilk çeyreğinde toplamda 422 milyon lira kâr elde edilirken, geçen yıl aynı dönemde toplam kâr 269 milyon lira seviyesindeydi. İlk çeyrekte 22 şirket içinde sadece 4 şirket zarar yazarken, en yüksek kârı 88 milyon lirayla Ziraat Hayat ve Emeklilik elde etti. Garanti Emeklilik 75 milyon lira, MetLife 54 milyon lira, Halk Emeklilik 52 milyon lira, Anadolu Hayat Emeklilik 51 milyon lira, Allianz Yaşam 49 milyon liralık kâr etti.

SEKTÖRÜN SERMAYE GÜCÜ ARTIYOR
Sigorta sektörünün 2017 yılı ilk çeyrekteki ana bilanço kalemlerinde ciddi düzelmeler görüldü. Sektör ilk çeyrekte 908 milyon lira kâr elde ederken, özsermayesi 15 milyar lirayı, ödenmiş sermaye büyüklüğü ise 9 milyar lirayı aştı.
Elementer şirketlerin yükümlülükleri toplamı ilk çeyrek sonunda 45 milyar lira olurken, söz konusu tutar geçtiğimiz yıl aynı dönemde 36 milyar lira seviyesindeydi. Hayat ve emeklilik şirketlerinin geçen yıl ilk çeyrekte 66 milyar lira olan toplam yükümlülükleri bu yılın aynı döneminde 82 milyar liraya ulaştı.
Yükümlülükler içindeki üç kalemin iyileşmesi sektöre olumlu yansırken, geçen yılın ilk çeyreğinde 22 milyon lira zarar yazılan elementer tarafta bu yılın ilk çeyreğinde 485 milyon lira kâr edilmesi gözlerden kaçmadı. Geçen yıl ilk çeyrekte 269 milyon lira kâr edilen hayat ve emeklilik tarafında da kâr 422 milyon lirayı aştı.
Sektörün güçlenmesindeki en önemli bilanço kalemi olarak görülen özsermayedeki güçlenme dikkat çekti. Geçen yılın ilk çeyreğinde toplamda 12 milyar lira olan özsermaye büyüklüğü bu yılın ilk çeyreğinde 15 milyar liraya çıktı.

 

2 Haziran 2017

İlgili Haberler

2018’de risklerin arttığı kritik bir döneme giriliyor; çevresel tehditler ilk sırada

2018 Küresel Riskler Raporu’na (The Global Risks Report 2018) göre, 2018’de risklerin organik ve birbiriyle bağlantılı doğası; toplumların, ekonomilerin ve uluslararası ilişkilerin temel oluşturduğu sistemi tehdit ediyor. Rapora göre pozitif ekonomik görünümün liderlere; toplumları, ekonomileri, uluslararası ilişkileri ve çevreyi etkileyen sistemik zaaflarının üstesinden gelme fırsatı tanıyor. Çevreyle ilişkili riskler, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Küresel Risk Algı Anketi’nde öne çıkıyor; bu yıl yaşanacak risk eğilimleri hakkında sorduğumuz sorulara aldığımız yanıtların %59’u artan risklere işaret ediyor.

TOBB SAİK’ten gündem araştırması

TOBB SAİK, sektörün 2017 gündemine dair bir araştırma hazırlattı. Başkent Üniversitesi’nden Doç. Dr. Erdem Kırkbeşoğlu tarafından hazırlanan araştırmaya göre, dünya sigorta piyasasında 2016 yılında en çok konuşulan konular arasında akıllı ulaşım sistemleri, yaşlı nüfus/emeklilik sorunu, düşük faiz oranları, iklim değişikliği, doğal afetler ve insan kaynaklı riskler ile alternatif risk transfer sistemleri bulunuyordu.

Yazarlar