İstatistik

BES, 2017’yi de reel getiriyle kapattı

Geleneksel fon gelişimi analizleri, dönem başı ve dönem sonu fon fiyatlarının karşılaştırılmasıyla yapılıyor. Yatırımcı için bu karşılaştırma, fonun içindeki varlıkların değer kazancını ifade etse de, BES’teki katılımcılar için bu yöntem çok öneme sahip değil. Böyle bir değer artışı sadece dönem başında tüm birikimini toplu olarak BES’te değerlendirmeye başlayıp dönem sonunda ayrılan katılımcılar için geçerli. Bunun yerine katılımcıların büyük bölümü (%95’i) aylık olarak katkı payı ödüyor. Bu durumda, ortalama bir katılımcı, yılın 12 ayında, 12 değişik fiyattan fon alacak ve yılsonunda elde ettiği getiriye bakacak. Daha detaylı analizde ise katılımcı aslında tam olarak emekli olduğu anda fonunun toplam değerine bakmalı. Ancak bu durum bile tam getiriyi ifade etmemekte, kişi BES’te dahil olacağı “Emeklilik Gelir Planı” ile birikimlerini ihtiyacı olduğu kadar kullanabilmekte ve birikiminin geri kalanını fonlarda değerlemeye bırakabiliyor. Yani tipik bir katılımcı için değerleme ilk katkının yatırıldığı andan son maaşın çekildiği ana kadar devam etmekte.

2016 sonu itibarı ile BES sözleşmelerin ortalama süresi 3.4 yıl

KPMG Türkiye, 19 BES şirketinin 61 milyar TL fon tutarına ulaştığı Türkiye Bireysel Emeklilik Sistemi’ni incelediği raporun ikincisini yayımladı. Rapora göre 2016 sonu itibarı ile sistemdeki sözleşmelerin ortalama kıdemi 3,4 yıl. Ekonomik koşullara paralel olarak bireylerin sistemden erken çıkma veya ödemeye ara verme gibi eğilimleri nedeniyle BES şirketleri kar sorunu yaşıyor. Raporu değerlendiren KPMG Türkiye Finansal Hizmetler Sektör Lideri Sinem Cantürk, “Türkiye’de BES’in en önemli problemi insanların sistemde yıllarca kalmayı planlamadan girmeleri ve erken ayrılmaları. Bu nedenle Devlet desteği çok önemli” dedi.