Oğul Doğa Gökşin

Katılım sigortacılığında 742 milyon lira prim üretildi

İlk kez bu sene açıklanmaya başlayan katılım sigortası verilerine göre, 2018'in ilk 5 ayında toplam 742 milyon liralık prim üretildi. Bunun 716 milyon lirası hayat dışından, 25 milyon lirası ise hayattan geldi.

Geçen yılın sonunda (20 Aralık 2017) yürürlüğe giren Katılım Sigortacılığı Yönetmeliği sonrası, bu alandaki veriler farklı bir başlık altında tasnif edilmeye başlandı. Bu veriler Türkiye Sigorta Birliği (TSB) tarafından ilk kez 2018 yılı Ocak ayı için açıklandı. Son olarak ilk 5 aylık rakamlar açıklandı. Buna göre katılım sigortacılığında 2018’in ilk beş ayında 742 milyon liralık prim üretildi. Pazarın %96’sını hayat dışından elde edilen primler oluştururken %4’ünü oluşturan hayatta 20 milyon lira prim üretildi.

Diğer adıyla tekâfül sigortacılığında üretilen toplam primi, 8 şirket paylaştı. Pazarın yaklaşık %69’unu elinde bulunduran Neova Sigorta, 509 milyon lira prim üretti. Sırasıyla Doğa Sigorta 119 milyon lira, Bereket Sigorta 78 milyon lira, Katılım Emeklilik ve Hayat 22 milyon lira, Ziraat Sigorta 5 milyon lira, Vakıf Hayat ve Emeklilik 4 milyon lira, Ziraat Hayat ve Emeklilik 1.4 milyon lira ve Bereket Emeklilik ve Hayat 800 bin lira prim üretti.

Branşlara odaklanıldığında oto sigortaları en fazla primin üretildiği branşlar oldu. Trafikte 417 milyon lira, kaskoda ise 92 milyon lira prim  üretildi. Bu branşların ardından 69 milyon lira primin üretildiği yangın ve doğal afetlerler ile 62 milyon lira primin üretildiği kaza sigortaları geldi. Genel zararlar sigortalarında da 40 milyon lira prim üretildi.

Katılım sigortacılığı nedir?

Katılım sigortacılığı, değişik fertlerin birleşerek, içlerinden zarara maruz kalan katılımcıların zararının tazmin edilmesi üzerine yaptıkları bir yardımlaşmadır. Bu sistemde toplanan paralar yardımlaşma sandığı ya da risk fonu olarak adlandırılan prim havuzunda birikir ve katılımcılardan (poliçe sahipleri) hasara uğrayanların zararları bu havuzdan tazmin edilir.

5 Temmuz 2018

İlgili Haberler

Yazarlar