Oğul Doğa Gökşin

Katılım sigortacılığında prim üretimi 1 milyar liraya dayandı

İlk kez bu sene açıklanmaya başlayan katılım sigortası verilerine göre, 2018'in ilk yarısında toplam 939 milyon liralık prim üretildi. Bunun 906 milyon lirası hayat dışından, 33 milyon lirası ise hayattan geldi.

Geçen yılın sonunda (20 Aralık 2017) yürürlüğe giren Katılım Sigortacılığı Yönetmeliği sonrası, bu alandaki veriler farklı bir başlık altında tasnif edilmeye başlandı. Bu veriler Türkiye Sigorta Birliği (TSB) tarafından ilk kez 2018 yılı Ocak ayı için açıklandı. Son olarak ise ilk 6 aylık rakamlar açıklandı. Buna göre katılım sigortacılığında 2018’in ilk altı ayında 939 milyon liralık prim üretildi. Pazarın %96.5’ini hayat dışından elde edilen primler oluştururken %3.5’ini oluşturan hayatta 32 milyon lira prim üretildi.

Diğer adıyla tekâfül sigortacılığında üretilen toplam primi, 8 şirket paylaştı. Pazarın yaklaşık %66’sını elinde bulunduran Neova Sigorta, 615 milyon lira prim üretti. Sırasıyla Doğa Sigorta 160 milyon lira, Bereket Sigorta 120 milyon lira, Katılım Emeklilik ve Hayat 26 milyon lira, Vakıf Hayat ve Emeklilik 7.6 milyon lira, Ziraat Sigorta 6.4 milyon lira, , Ziraat Hayat ve Emeklilik 1.8 milyon lira ve Bereket Emeklilik ve Hayat yaklaşık 900 bin lira prim üretti.

Branşlara odaklanıldığında oto sigortaları en fazla primin üretildiği branşlar oldu. Trafikte 550 milyon lira, kaskoda ise 113 milyon lira prim üretildi. Bu branşların ardından 80 milyon lira primin üretildiği yangın ve doğal afetlerler ile 71 milyon lira primin üretildiği kaza sigortaları geldi. Genel zararlar sigortalarında da 47 milyon lira prim üretildi.

Katılım sigortacılığı nedir?

Katılım sigortacılığı, değişik fertlerin birleşerek, içlerinden zarara maruz kalan katılımcıların zararının tazmin edilmesi üzerine yaptıkları bir yardımlaşmadır. Bu sistemde toplanan paralar yardımlaşma sandığı ya da risk fonu olarak adlandırılan prim havuzunda birikir ve katılımcılardan (poliçe sahipleri) hasara uğrayanların zararları bu havuzdan tazmin edilir.

24 Temmuz 2018

İlgili Haberler

Yazarlar