Kefalet sigortası sektörün prim üretimini ve ihaleye giren şirketleri nasıl etkileyecek?

Coface Sigorta Genel Müdürü Emre Özer kefalet sigortasıyla birlikte sektördeki prim üretiminin artacağını belirtti. Düzenlemenin kamu ihalelerine giren şirketlerin de hareket alanını genişleteceğini savunan Özer, "Banka teminat mektubu yerine kefalet sigortası kullanılması ise firmaların bankalar nezdindeki toplam kredi limitleri üzerinde bir baskı oluşturmadan aynı hizmeti sigorta şirketlerinden almasını sağlayacak. Bu şekilde firmalar limitlerini daha fazla ihtiyaç duydukları yatırım ve işletme kredileri kapsamında kullanabilecekler" diye konuştu.

Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek‘in artık şirketlerin ihaleye teminat verirken opsiyonunun sadece banka teminat mektubu ile sınırlı olmayacağını, kefalet sigortası da yaptırabileceğini açıklamıştı. Coface Sigorta Genel Müdürü Emre Özer, sektörü yakından ilgilendiren bu değişikliğe ilişkin olarak Sigortacı Gazetesi’nin sorularını yanıtladı. Özer, reel sektörde başlayan kefalet sigortası dönemiyle ilgili olarak “Kamu ihalelerinde kefalet sigortasının kullanılması durumunda bu yıl sonunda prim üretiminin artmasını beklediğimizi söyleyebiliriz” değerlendirmesinde bulundu.

Emre Özer’in sorularımıza verdiği cevaplar şöyle:

-Geçtiğimiz yıl 30 milyon lira prim toplanan kefalet sigortasının kamu ihalelerinde de kullanılması bu tarafta prim üretimini artırır mı?

Öncelikle kefalet sigortalarında geçen yıl üretilen prim tutarının sektör istatistiklerinde net olarak tanımlanmadığını düşünüyoruz. “Emniyeti Suistimal” branşında yapılan bazı prim üretimlerinin de “Kefalet Sigortası”  altına kaydedildiğini görüyoruz.  İstatistiklere bakıldığında kefalet sigortası ürünü olmadığı halde bu branşta üretimi gözüken şirketler var. Ancak kefalet sigortasındaki kullanımın artması ile toplam prim tutarı da bundan sonra daha net ayrıştırılacaktır.

Buradan yola çıkarak kamu ihalelerinde de kefalet sigortasının kullanılması durumunda bu yıl sonunda prim üretiminin artmasını da beklediğimizi söyleyebiliriz.

 -Banka teminat mektubu yerine kefalet sigortasının  kullanılması kamu ihalelerine giren şirketlerin işini  kolaylaştırıyor mu? Kolaylaştırıyorsa bunu nasıl  yapıyor?

Banka teminat mektubu bir gayri nakdi kredidir. Teminat  mektubu kullanan şirketler, banka nezdinde yer alan toplam  kredi limitleri üzerinde teminat mektubunun daraltıcı etkisini  yaşamak zorunda kalıyorlar.

Bu limitlerin müsaitliği firmanın asıl ihtiyacı olan işletme  kredisi ya da yatırım kredisi gibi finansman türlerine erişimi  üzerinde olumlu etkiye sahip. Teminat mektupları nedeni ile  bankaların limitlerinin azalması ise firmaların yukarıda  belirtilen nakdi kredilere erişimini zorlaştırıyor ve firmalardan ek teminat ve performans kriterleri talep edilmesine neden oluyor.

Banka teminat mektubu yerine kefalet sigortası kullanılması ise firmaların bankalar nezdindeki toplam kredi limitleri üzerinde bir baskı oluşturmadan aynı hizmeti sigorta şirketlerinden almasını sağlayacak. Bu şekilde firmalar limitlerini daha fazla ihtiyaç duydukları yatırım ve işletme kredileri kapsamında kullanabilecekler.

-Şu ana kadar yazılan poliçelerde prim/hasar rasyosu ne seviyede? Kârsızlık sorununun yaşandığı son dönemde, sigortacılara yeni bir kazanç kapısı açıldı diyebilir miyiz?

Şu anda kefalet sigortalarının çok yeni bir ürün olması ve bu konuda arz yaratan sigorta şirketlerinin seçici yaklaşımı nedeni ile henüz sektörde bir hasar bilgisi bulunmamaktadır.

Piyasaya önümüzdeki dönemde yeni oyuncular girmesinin ardından prim üretimlerinin artması ile prim hasar oranlarının eğilimleri daha net görülmeye başlanacak görüşündeyiz.

Bankacılık sektöründe teminat mektuplarında yaşanan batak, temerrüt oranlarına yakın prim tutarı gibi nedenlerle hasar oranlarında artış beklemek gerçekçi olabilir. Burada esas olan sigorta şirketlerinin risk değerlendirmesindeki performansları olacaktır.

Kefalet sigortalarının sektör için önemli bir fırsat olduğunu kesinlikle belirtmek gerekir. Kefalet sigortası bütün dünyada sigorta üst başlığı altında ayrı bir kategori olarak değerlendirilmekte ve birçok ülkede banka teminat mektupları kadar kullanım alanına sahip olabilmektedir.

Ülkemizde kefalet sigortasının yaygınlaşması için genel şartlarda gerekli bazı değişiklikler 2016 yılında yapılmıştı. Bu değişikliklere ek olarak amme alacakları kanununda ve kamu ihale kanununda da değişiklikler yapılarak kamu kurumlarının kefalet sigortasının banka teminat mektubu gibi bir teminat olarak kullanabilmesinin sağlanması gerekiyor.

Coface Sigorta olarak sektörümüzün gündeminde olan torba yasa tasarısı içinde bu konuda maddeler olduğunu biliyor ve takip ediyoruz.

Kefalet sigortası alanında sahip olduğumuz 70 yılı aşkın uluslararası deneyim kapsamında, bu ürünü en kısa sürede Türkiye’de sunmak üzere gerekli hazırlık çalışmalarını gerçekleştirmekteyiz.

Bu kanun ve mevzuat değişiklikleri ardından kefalet sigortası piyasasının hızla büyüdüğünü göreceğiz.

Kamu ihalesinde teminat yerine kefalet sigortası

 

25 Eylül 2017

İlgili Haberler

Yazarlar