Mimar ve mühendisler sigortayı ihmal etmemeli

VHV Reasürans CEO’su Maximilian Stahl, inşaat ve altyapı projelerinin Türkiye’nin büyümesindeki en büyük paya sahip iş alanları olduğunu belirterek, “Bu projelerin tasarım ve inşa sürecinde birçok mimar ve mühendis görev alıyor. Bu meslek gruplarının ise üçüncü kişilere yönelik çok ciddi sorumlulukları bulunuyor. Bu sorumlulukların mutlaka sigorta güvencesine alınması gerekiyor” dedi.

VHV Reasürans CEO’su Maximilian Stahl, Türkiye’deki inşaat sektörünün dinamizmi ve hızlı büyümesinin dikkat çekici olduğunu belirterek, “Son yıllardaki altyapı, enerji, sağlık ve inşaat alanlarındaki kamu ve özel sektör girişimleri bu alandaki büyümenin en önemli etkeni” ifadelerini kullandı. 

Söz konusu projelerde birçok mimar ve mühendisin görev aldığına ve bu kişilerin önemli sorumlukları olduğuna işaret eden Stahl, bu meslek grubunda çalışanların sorumluluklarının sanıldığından daha fazla olabildiğini belirtti. Maximilian Stahl, “Mimar ve mühendisler beklenmedik bir anda beklenmedik durumlarla karşılaşabilirler. Mesleki sorumluluk sigortası ise beklenmedik durumları güvence altına alan önemli bir araç” diye konuştu. 

ÖNEMLİ BİR PAZAR PAYINA ULAŞTIK

VHV Reasürans’ın bina inşaatından enerji santralleri ve boru hatları montaj risklerine kadar geniş bir yelpazede mühendislik alanında risk kabulü yaptığına dikkat çeken Stahl, “Mimarlar ve mühendisler için mesleki sorumluluk sigortası gibi inşaat bağlantılı sorumluluk sigortaları da oldukça önem verdiğimiz alanlardan. VHV Reasürans olarak kısa sürede bu alanda da önemli bir pazar payına ulaşma başarısını gösterdik” dedi. 

MİMAR VE MÜHENDİSLERİN ÖNCELİĞİ OLMALI

Stahl, mimar ve mühendislerin mesleki faaliyetlerini icra ederken yaptıkları kusurlu işlere işaret ederek, “İhmal, unutma ve her türlü gerçek veya iddia edilen hata sonucu görev aksatma, yanlış beyanda bulunma, gizliliği ihlal gibi sebeplerden ötürü sözleşme süresi içinde sigortalıya karşı doğan tazminat talepleri sigorta kapsamında” ifadelerini kullandı. 

Söz konusu sigortanın mimar ve mühendisler için vazgeçilmez bir öncelik olması gerektiğinin altını çizen Stahl, isteğe bağlı yapılan sigorta ile mimar ve mühendislerin görevini gerektiği gibi yapmamasından, müşterilerine karşı özen borcunu yerine getirmemesinden veya müşterilerine kusurlu davranışları yüzünden doğan zararlar ile bu sebeplerden ödemek zorunda kalacakları tazminatları da güvence altına aldıklarını belirtti.

POLİÇELER PROJE BAZLI VEYA YILLIK DÜZENLENEBİLİYOR

Söz konusu sigorta ürünü ile proje bazlı poliçe yapılacağı gibi meslek mensubunun yıl içindeki tüm proje ve işlerine teminat sağlayan ve referans niteliği taşıyacak yıllık poliçeler de düzenlenebildiğini hatırlatan Stahl, VHV Grubu’nun mimar ve mühendisler için mesleki sorumluluk sigortasında sahip olduğu tecrübesinden yararlanarak hazırladıkları özel bir poliçe metni olduğunu da belirtti. 

EK TEMİNATLAR

Stahl, “Belge kaybı, yeniden tasarım masrafları ve mahkeme katılım masrafları gibi unsurlar yanında hakaret sebebiyle doğan talepler ve manevi tazminat talepleri de teminata eklenebiliyor” diye konuştu.

SEKTÖRDE KISA SÜREDE ÖNEMLİ BİR YER EDİNDİK

Sektörde kısa sürede önemli bir yer edinme başarısını gösterdiklerini vurgulayan Maximilian Stahl, “Niş bir alanda gelişme ve tüm rakiplerimize saygılı olma yaklaşımıyla hızla büyüyen şirketimiz, sektörde önemli bir yer edindi. Yerimizin farkındayız ve iş ortaklarımız da iş yapış tarzımızdaki açıklığa ve dürüstlüğe değer veriyor. Bugün, sektörde hayat dışı branşlarda faaliyet gösteren hemen hemen tüm sigorta şirketleri ve brokerler ile yakın çalışmalar yürütüyoruz. Bu sayede, tüm sektörün endüstriyel, ticari ve proje risklerine reasürans desteği sağlıyoruz” diye konuştu.

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTALARINA İLGİ HIZLA ARTIYOR 

Mesleki sorumluluk sigortalarına ilginin hızla artığını belirten Maximilian Stahl, toplumda tüketici bilincinin gelişmesinin, meslek sahiplerine karşı tazminat taleplerinin artmasının, devletin kamu yararı ve zarar göreni koruyan bir sosyal sistemi yürütme isteğinin mesleki sorumluluk sigorta sisteminin gelişmesinde etkili olduğunu söyledi. Stahl, mesleki sorumluluk sigortasının, meslek sahibi kişilerin, mesleki faaliyetleri sırasında hatalı veya yetersiz işlemleri sonucunda üçüncü şahıslara verebilecekleri zararlar nedeniyle ödemek zorunda kalacakları yasal tazminatlara karşı güvence sağlayan bir sigorta olduğunun altını çizdi. Stahl, mesleki sorumluluk sigortalarının geniş bir içeriğe sahip olduğunu da hatırlatarak, daha fazla bilgi sahibi olmak için mutlaka bir danışmanlık hizmeti alınmasında yarar olduğunu da sözlerine ekledi. 

18 Haziran 2018

İlgili Haberler

Yazarlar