Mısır’da sigortacılık; krizi fırsata çevirdi

2011 yılında yaşanan olaylarda finansal olarak büyük bir darbe alan Mısır sigorta sektörü, tüm yaşananlara karşın ödemelerini aksatmadan gerçekleştirmeyi ve sorumluluklarını yerine getirmeyi başardı. Sigorta sektörünün bu başarısı, ülkede sigortaya olan bakışı olumlu anlamda değiştirmiş görünüyor.

 

Bölgede yaşanan siyasal ve ekonomik zorluklara karşın Mısır’ın sigorta sektörü büyümeye ve yabancı yatırımcının ilgisini çekmeye devam ediyor. Penetrasyon düşük olsa da, Mısır halkı riskleri teminat altına almanın önemini gittikçe daha iyi anlıyor. Özellikle 2011 senesinde yaşanan olaylar ve akabinde sigortacıların darbeye karşın ödemelerinde ayak dirememesi ve tazminat ödemelerini gerçekleştirmesi ülkede sigortacılığa olan güvenin pekişmesini sağladı. 2011 yılından itibaren de pazar güçlü bir büyüme trendine girmiş gözüküyor.

Mısır sigorta sektörünün öne çıkmak için büyük bir avantajı da bulunuyor. Doğal afetlerin çok nadir vurduğu Mısır, afet kaynaklı çok sınırlı hasar ödemesi yapıyor. Ülkede doğal afetlerin bu derece nadir gerçekleşmesi, ülkenin uluslararası reasürans pazarlarında “soft” olarak tanımlanmasına neden oluyor. Dağıtım, ürün dizaynı, düzenleme ve inovasyon açısından giderek daha derin bir hâl almaya başlayan sektörde sermaye kârlılığı da şirketleri memnun ediyor. Sigortacılar için cazip bir ülke olan Mısır, yabancı yatırımcılar için de anahtar bir ülke konumunda.

HALKIN ALIM GÜCÜ DÜŞÜK

Ülkenin sigorta sektörü gelecek için büyük bir potansiyel gösterse de, günümüzdeki büyüklüğü o kadar etkileyici değil. 95.7 milyon nüfusu olan ülkede sadece 2 milyar dolar prim üretiliyor. Çarkların dönmesi için gerekli olan kritik büyüklüğe henüz ulaşılmış değil. Ülkedeki sigorta penetrasyonu, gelişmekte olan pazarların ortalaması olan %1.3’ün altında, %1.2 seviyesinde. Küresel ortalama ise %6.2. Ülkede kişi başına 22.8 dolar prim üretiliyor. Sigorta ürünlerine ilgi olsa da sigortaya katılım, halkın %25’inden çoğunun yoksulluk seviyesinin altında kalması nedeniyle düşük kalıyor. Mastercard’ın araştırmasına göre Mısırlıların sadece %35’inin banka hesabı bulunuyor.

Mısır, finansal okuryazarlık ve sigorta ürünlerinin faydalarının anlaşılması konusunda bazı sıkıntılar yaşıyor. Sigortaya karşı bakış pozitif olsa da, vatandaş sigorta ürünlerini karşılayacak finansal güce sahip değil. Her şeye rağmen, 2011 yılındaki olaylar sonrasında büyük hasar gören ekonomi toparlanmaya başlıyor. Enflasyon azalırken, ülkenin darbe sonrası düşen kredi notları, kuruluşlar tarafından kademeli olarak artırılıyor.

HASAR RASYOSU DÜŞÜYOR

Ülkede hayat dışı üretimin büyük kısmı oto branşlarından geliyor. 2014 yılında otoda üretilen 218 milyon dolarlık prim toplam üretimin %21’ini oluşturuyor. Bu rakam 2010 yılında 177 milyon dolardı. Oto sigortalarından sonra 163 milyon dolarla üretimin %16’sını oluşturan yangın branşı geliyor. Yangın branşını sağlık (%12), petrol (%11), mühendislik (%10) ve kaza (%10) takip ediyor. Hayat dışı tarafı kâr getirmeye devam ederken branşların çoğunda hasar rasyosu %100’ün altında seyrediyor. Buradaki istisna trafik sigortası. 2010 yılında rasyosu %301.6 olan (yanlış duymadınız) trafik branşında bu rakam günümüzde %100 civarında.

Hayat tarafında ise sosyal güvenliğin yeterli olmaması itici bir rol oynuyor. Mısır halkında sınırlı da olsa birikim ve tasarruf kültürü olduğu için hayat sigortaları ilgi görüyor. Özellikle emeklilik için ödenen miktarların halk tarafından yeterli görülmemesi bireysel emeklilik sistemlerine ilginin yüksek olmasına sebebiyet veriyor.

Mısır sigorta pazarı kümelenmiş yapısından kurtulmaya başlıyor. 2014 rakamlarına göre en büyük 5 hayat dışı oyuncusu pazarın %73.15’ini kontrol ediyor. İlk 10’un payı ise %90’ı geçiyor. Bu rakam 2010 yılındaki oranların çok altında olsa da sektörün lider şirketler etrafında yoğunlaştığını gösteriyor. 13 hayat şirketi bulunan sektörde, 19 hayat dışı sigorta şirketi bulunuyor. Ülkede 610 özel sigorta fonu, 41 sigorta brokeri, 7 bin 400’ün üstünde acente ve 8 tekafül brokeri bulunuyor.

GÜNEŞLİ GÜNLER

Mısır sigorta sektörü günümüzde geleceğe umutlu bakan ve 2011 yılındaki olaylardan, o zaman olduğundan daha güçlü bir şekilde çıkmayı başararak müşterilerinin saygısını kazanmış bir sektör. Ülkedeki harcama gücü ve daha geniş ekonomik baskılara karşın sektör, düzenlemelerin desteğiyle büyümeye devam ediyor. Eğer sıkı bir şekilde yönetilmeye ve rekabetçi olmaya devam ederse, yabancı yatırımcıların ilgi gösterdiği Mısır sigortacılığını parlak bir gelecek bekliyor.

SADECE MISIR’DA

Yoluna Mısır’da başlayan Nil nehri 6 bin 650 kilometre ile dünyanın en uzun nehri. Baraj ve kanallar ile sürekli sulama olanağı sağlayan Nil nehri üzerinde bulunan Assuan Barajı hem sulama, hem de elektrik üretiminde Mısır için hayati bir önem taşıyor.

SAYILARLA MISIR
Nüfus: 95.7 milyon
GSYİH: 336 milyar $
Kişi Başı GSYİH: 3 bin 500 $
Dünya sigortacılığındaki payı: %0.05
Prim Üretimi: 2 milyar 130 milyon $
Hayat: 1 milyar 23 milyon $
Hayat Dışı: 1 milyar 107 milyon $
Kişi Başı Prim: 22.8 $
Sigortacılığın GSYİH’deki payı: 0.64%


Umut Deniz Elçi
umut@sigortacigazetesi.com.tr

30 Nisan 2018

İlgili Haberler

Yazarlar