NN Hayat ve Emeklilik’in fonlarına Ludens’ten ‘5 yıldız’

NN Hayat ve Emeklilik’in fonları, Türkiye’nin ilk bağımsız fon derecelendirme kuruluşu Ludens’e göre en başarılı fonlar arasında yer alıyor.

Türkiye’nin ilk bağımsız yetkili fon derecelendirme kuruluşu olarak bireysel emeklilik fonlarına 2 yıldır “yıldız” veren Ludens tarafından yapılan analizle, emeklilik fonlarının yönetiminde en başarılı emeklilik ve portföy yönetim şirketleri belirlendi. Emeklilik fonlarının başarısı, Nisan 2015-Nisan 2017 döneminde fonların 24 ay boyunca her ay derecelendirilmiş olmasına ve en az 5 ve/veya 4 yıldız almasına göre değerlendirildi. Ludens, yıldızları verirken fonların riske göre düzeltilmiş performanslarını ve bu performansın istikrarını içeren çeşitli analizlerin sonuçlarını dikkate aldı.
Kullanıcının analiz sonuçlarını kolaylıkla anlayabileceği ve kullanabileceği bir gösterge olan ratinglerin kullanıldığı analize göre, NN Hayat ve Emeklilik Büyüme Amaçlı Karma Emeklilik Yatırım Fonu ve Büyüme Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu 5 yıldız alarak istikrarlı bir şekilde en iyi yönetilen fonlar arasında yer aldı. Nisan 2015’ten bugüne % 17.2 getiri ile NN Hayat ve Emeklilik Büyüme Amaçlı Karma EYF ve %16.9 getiri ile Büyüme Amaçlı Esnek EYF Ludens’in derecelendirdiği 37 adet esnek fon arasında en başarılı performansa sahip. Her iki fon da %14,3 getiri sağlayan karşılaştırma endeksinin üzerinde getiriye sahip. Ludens karşılaştırma endeksini hesaplarken %50 oranında BIST-100 Endeksi getirisini, %50 oranında da mevduat faizini kullandı.
NN Hayat ve Emeklilik Finans ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Emine Sebilcioğlu fonların performansı ile ilgili görüşlerini şöyle dile getirdi: “Bireysel Emeklilik Sistemi’ne dahil olan kişiler emekli olduklarında refah seviyelerini korumak için bugünden yapacakları yatırımda fon tercihlerini yaparken tek tek fonlar yerine fon karmalarını tercih etmeliler. Doğru varlık dağılımı yapıldığında fon getirileri katılımcıların beklentilerini karşılayacak düzeyde gerçekleşecektir. NN Hayat ve Emeklilik olarak Büyüme Amaçlı Karma Emeklilik Yatırım Fonumuz ile Büyüme Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonumuz bağımsız fon derecelendirme kuruluşu Ludens tarafından istikrarlı şekilde en iyi yönetilen fonlar arasında yer aldı ve önemli bir başarı sağladı. Bu noktada fon karmasında doğru dağılımı yapıyor olmanın önemi bir kez daha ortaya çıktı. Portföyünde doğru zamanda bu fonlarımıza yer vermiş olan katılımcılarımız birikimlerinde iyi bir getiriye sahip oldular. Önümüzdeki dönemde fon getirilerimizde bu başarımızı sürdürmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz.”

16 Mayıs 2017

İlgili Haberler

Yazarlar