OECD: Özel emeklilik fonları 25 trilyon doları aştı

Fon büyüklüğünün yurtiçi hasılaya oranına bakıldığında Türkiye, raporda incelenen OECD ülkeleri arasında sondan 6. sıraya yerleşti. Listede Türkiye’nin altında sırasıyla Macaristan, Lüksemburg, Letonya, Yunanistan ve Fransa yer aldı. Fon getirilerine bakıldığındaysa, %0.9 oranında reel getiriyle Türkiye sondan 5. oldu.

2016 yılında OECD (Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü) ülkelerindeki özel emeklilik toplam fon büyüklüğü tarihteki en yüksek seviyeye ulaşarak 25 trilyon doları aştı. Ülkelerin neredeyse tamamında fonlarda reel getiri kaydedildi.

OECD (Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü) 2016 yılında özel emeklilik sistemlerindeki fon büyüklüklerini açıkladığı bir rapor yayınladı. Henüz kesinleşmeyen rakamlara göre, 35 OECD ülkesinden 32’sinde fon büyüklükleri arttı. Raporda incelenen OECD dışındaki 26 ülkenin 24’ünün de fon büyüklüğünde artış gözlemlendi.

Yerel para birimine göre, fon büyüklüğünde bir önceki yıla kıyasla en büyük artış görülen ülke %26 ile Güney Kore oldu. Güney Kore’yi %18.5 ile Estonya ve %15 ile Letonya izledi.

OECD ülkeleri arasında olmayan ekonomilerin fon büyüklüklerindeki en çok artışsa %101’e yakın bir büyümeyle Ermenistan’dan geldi. Ermenistan’ı %43 ile Arnavutluk ve %42 ile Gana izledi. Fon büyüklüğündeki artış %15’in üzerinde olan diğer ülkelerse Bulgaristan, Dominik Cumhuriyeti, Kolombiya, Litvanya, Malavi ve Romanya oldu. Raporda, bu ülkelerdeki özel emeklilik sistemlerinin nispeten yeni olduğuna dikkat çekildi. Arnavutluk ve Litvanya dışındaki ülkelerde zorunlu birer birikim sistemi olduğu da belirtildi.

Tüm OECD ülkelerindeki toplam fon büyüklüğü 25 trilyon doları aştı ve 25.4 trilyon dolarla tarihindeki en yüksek seviyeye geldi. 25 trilyon dolar eşiği, en son 2014 yılında aşılmıştı. 2016 yılında, OECD ülkelerindeki toplam fon büyüklüğü, toplam gayrisafi yurtiçi hasılanın %55’ine denk geldi.

Japonya ve İngiltere’de fonların büyüklüğü azaldı

2016 yılında OECD’deki en büyük özel emeklilik sektörlerine sahip ülkeler arasında bulunan ABD, Avustralya, Hollanda, İsviçre ve Kanada’da fonlar %4’ün üzerinde arttı. Buna karşın, yine büyük sektörlere sahip olan Japonya ve İngiltere’deyse fon büyüklükleri azaldı.

OECD dışındaki 26 ülkedeyse fon büyüklükleri toplamı 0.7 trilyon dolar oldu ve bölgedeki gayrisafi yurtiçi hasılanın yaklaşık %11’ine denk geldi. Bu ülkeler arasındaki en büyük özel emeklilik sektörüne sahip Brezilya’da fon büyüklüğü %10 civarında arttı.

En yüksek getiri Polonya’da

Fon getirilerini bildiren 26 OECD ülkesinden 23’ünde ve OECD dışındaki 22 ülkeden 19’unda reel getiri kaydedildi.

OECD ülkelerinde, en yüksek getiri oranı %8.3 ile Polonya’dan geldi. Polonya’yı %7.8 ile Danimarka, %7.2 ile Hollanda, %4.9 ile İsveç ve %4.8 ile Macaristan izledi. Meksika ile Çek Cumhuriyeti’nde ise getiri oranları negatif oldu. İzlanda’daysa fonların getirisi tam olarak %0’da kaldı.

OECD dışındaki ülkelere bakıldığında, %10.2 ile Ermenistan’ın en yüksek getiriyi yakaladığı görüldü. Ermenistan’ı %7.6 ile Dominik Cumhuriyeti, %6.8 ile Hırvatistan, %6.3’er ile Kosta Rika ve Peru takip etti. Getiri oranları, Guyana, Hong Kong ve Malavi’de negatif seviyelerde gerçekleşti.

Türkiye listenin sonlarında

OECD ülkeleri arasında yer alan Türkiye’de 2016 yılında toplam fon büyüklüğü 34 milyar dolar* olarak gerçekleşti. Fon büyüklüğünün gayrisafi yurtiçi hasılaya oranıysa %4.7 oldu. Fon büyüklüğünün yurtiçi hasılaya oranına bakıldığında Türkiye, raporda incelenen OECD ülkeleri arasında sondan 6. sıraya yerleşti. Listede Türkiye’nin altında sırasıyla Macaristan, Lüksemburg, Letonya, Yunanistan ve Fransa yer aldı. Fon getirilerine bakıldığındaysa, %0.9 oranında reel getiriyle Türkiye sondan 5. oldu.

12 Temmuz 2017

İlgili Haberler

Yazarlar