Otomatik katılımda cayma oranları artabilir

Ocak sonunda maaş alarak sisteme giren yaklaşık 1.8 milyon kişiden sistemde kalan kişi sayısı 727 bin oldu. Yıl içinde buna normal çıkışların da ekleneceği düşünüldüğünde, yıl sonunda sistemde kalacakların oranının daha da düşmesi beklenebilir.

Ocak ayı başında 1000 ve üzerinde çalışanı olan işyerleri ile başlayan otomatik katılım sisteminde çalışanların cayma oranı beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Büyük çalışan katılımı, ocak sonunda maaş alarak sisteme giren yaklaşık 1.8 milyon kişiyle gerçekleşirken, mart ayı başında ise sistemde kalan kişi sayısı yaklaşık 727 bin oldu. Bu şekilde baktığımızda, henüz cayma süresinin sonuna dahi gelinmemişken çalışanların yaklaşık %55’inin cayma hakkını kullandığı görülmekte. Yıl içinde bu gruptan normal çıkışların da ekleneceği düşünüldüğünde, yıl sonunda elde kalacak oran beklentilerden oldukça düşük kalacak gibi görünüyor.
Emeklilik Gözetim Merkezi tarafından yayınlanan verilere göre, mart başı itibarıyla, otomatik katılım uygulamasıyla Bireysel Emeklilik Sistemi’ne katılan ve cayma hakkını kullanmayan katılımcı sayısı 794 bin 938 kişi olurken, katılımcıların toplam fon tutarı 89.7 milyon lira olarak gerçekleşti.
Öte yandan sistemdeki toplam katılımcı sayısı 3 Mart itibarıyla 6.74 milyon, devlet katkısı dahil katılımcıların toplam fon tutarı ise 64.6 milyar liraya ulaştı.

OTOMATİK KATILIMDA İKİNCİ ETAP BAŞLIYOR
1 Ocak 2017 itibarı ile özel sektörde 1000 ve üzerinde personel istihdam eden bir işverene bağlı olarak çalışanlar otomatik olarak sisteme alındı. İkinci etap olarak da, çalışan sayısı 250 ile 999 arasında olan ve özel sektörde faaliyet gösteren işyerleri ve merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal güvenlik kurumlarında çalışanlar 1 Nisan 2017’den itibaren sisteme dahil edilecek. Devlet kurumlarının da dahil olacağı bu ikinci grupta cayma oranının ne olacağı merak konusu.
Başka bir husus ise maaşları genellikle ay sonu ödeyen bu şirketlerin ne kadarının sisteme dahil olacağı konusu. Bu konuda denetim mekanizmalarının fiilen oluşturulmaması ve yasada yükümlülük olduğu halde otomatik katılıma girmeyen işverenlere bir yaptırım olup olmayacağı da merak ediliyor. Dolayısıyla, mayıs başında, bu 4 milyon kişinin ne kadarının sisteme girdiğini takip etmek de ayrıca önemli olacak.

19 Nisan 2017

İlgili Haberler

2018’de risklerin arttığı kritik bir döneme giriliyor; çevresel tehditler ilk sırada

2018 Küresel Riskler Raporu’na (The Global Risks Report 2018) göre, 2018’de risklerin organik ve birbiriyle bağlantılı doğası; toplumların, ekonomilerin ve uluslararası ilişkilerin temel oluşturduğu sistemi tehdit ediyor. Rapora göre pozitif ekonomik görünümün liderlere; toplumları, ekonomileri, uluslararası ilişkileri ve çevreyi etkileyen sistemik zaaflarının üstesinden gelme fırsatı tanıyor. Çevreyle ilişkili riskler, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Küresel Risk Algı Anketi’nde öne çıkıyor; bu yıl yaşanacak risk eğilimleri hakkında sorduğumuz sorulara aldığımız yanıtların %59’u artan risklere işaret ediyor.

TOBB SAİK’ten gündem araştırması

TOBB SAİK, sektörün 2017 gündemine dair bir araştırma hazırlattı. Başkent Üniversitesi’nden Doç. Dr. Erdem Kırkbeşoğlu tarafından hazırlanan araştırmaya göre, dünya sigorta piyasasında 2016 yılında en çok konuşulan konular arasında akıllı ulaşım sistemleri, yaşlı nüfus/emeklilik sorunu, düşük faiz oranları, iklim değişikliği, doğal afetler ve insan kaynaklı riskler ile alternatif risk transfer sistemleri bulunuyordu.

Yazarlar