Sema Tüfekçiler

Rekabet güzel şey!

REKABET nedir? Bir piyasada satıcıların birbirlerine göre daha fazla müşteri çekerek mal ve hizmet satışlarını, dolayısıyla kârlarını artırmak için aralarında giriştikleri yarış olarak tanımlanabilir. Piyasa mekanizmasına dayalı ülkelerde rekabet, sistemin ayrılmaz bir parçasıdır. Rekabetin “iyi niyet” kurallarına aykırı olmaması için ulusal yasalarda belirli düzenlemeler öngörülmüştür. Ekonomik teoride piyasalar, rekabet derecelerine göre sınıflandırılırlar. Monopolde tek bir satıcı firma vardır, dolayısıyla rekabet sıfırdır. Yani ben ne üretirsem onu alırsın mantığı ile tüketiciye yaklaşan bu öğreti geçmişte bazı mal ve hizmetlerde var idi, hatırlayın tek kanallı TV, sıra beklenilerek alınan tek tip araçlar vb. Monopolden düopoi (iki satıcı), oIigopol (az sayıda satıcı) ve monopolcü rekabet piyasalarına doğru geçildikçe rekabet derecesi artar ve tam rekabet piyasasında en yüksek noktaya ulaşır. Özellikle satıcılar arasındaki rekabet, yenilikleri ve teknolojik gelişmeleri uyararak daha kaliteli ve daha düşük maliyetli ya da tamamen yeni malların üretilmesine olanak sağlar. O bakımdan rekabet ekonomiye dinamizm kazandıran temel faktörlerden birisidir. Mal ve hizmetin ayrışması, kişiye özel üretim yapılması, müşteriyi baz alan satış ve üretim taktikleri, rekabetin olumlu birer getirileridir.
Hayatta birilerini geçmek istiyorsanız, gelişmek zorundasınız. Bunun başka yolu yok. Bu nedenle bir şeyler konusunda iyi olmak istediğinizde, bu şeylerde iyi olan birilerini edinin hayatınızda. Yani sizden iyi yapanı yok etmeye harcayacağınız enerjiyi, ondan daha iyi olmak için harcadığınızda hayatınızın daha kolaylaşacağını göreceksiniz, en azından duygusal olarak. Zira zaten siz daha iyi olursanız, rakibinizden daha başarılı olursunuz, ama o daha iyi olursa da bunu rekabetin neticesi olarak kabul edip, daha iyiyi tebrik edersiniz. Bu nedenle bir şeylerde iyi olmak istiyorsanız yapmanız gerekenlerden biri de, o konuda sizden daha iyi olan birilerini bulmak ve onlarla yarışmaktır.
Giriş sınırlandırmalarının nispeten zayıf olduğu pazarlarda iş yapan kişilerin ölçek oluşturamadığı ve küçük oldukları bilinen bir gerçektir. İlgili pazarda iş yapan / hizmet veren firmaların hacimleri büyüdükçe, piyasaya giriş engellerinin de artması gayet olasıdır.
Bu bağlamda; ülkemizde de gelecekte, özellikle sigorta aracılarının yoğunlaşma eğilimi göstermeleri ve ölçeklerinin büyümesine fokus olmaları gerekmektedir. Hızlı bir değişim geçiriyor hayatlarımız, ilk sanayi devrimi su ve buhar gücü kullanılarak, mekanik üretim sistemlerinin geliştirilmesi ile başladı. 2. Endüstri Devrimi elektrik gücünün imkânları ile seri üretim yapılmasına olanak tanıdı.
3. Endüstri Devrimi dijital devrim olarak da isimlendirilir.
Elektroniklerin kullanımı ile birlikte bilim ve teknolojinin gelişmesiyle üretimler daha otomatik hale geldi. 18. yüzyılda (1712 yılında) buhar makinesinin icadı ile ilk sanayi devrimi başladı. 19. yüzyılda telgraf ve telefonun icadı ile elektrik ve iş bölümüne dayalı seri üretim başladı. 1971 yılında ilk mikro bilgisayarın icat edilmesiyle üretim süreçlerinin otomasyon hikâyesi başladı. 21. yüz yılda otomatik makineler ve sanal ortamlar ile seri üretime, otomatik üretime ve diğer üretim modellerine Endüstri 4.0 gücü eklendi. Endüstri 4.0 birçok kesim tarafından 4. Sanayi Devrimi olarak bilinir.
Çağdaş ve modern otomasyon sistemleri ile veri alışverişlerini, üretim teknolojilerini içeren bir sanayi terimidir. Bu sanayi devrimi; içerisinde nesnelerin internetini, internetin hizmetlerini ve fiziksel-sanal sistemleri barındırır. Barındırmak ile birlikte elde ettiği her veriyi teknoloji imkânı ile raporlaştırarak, zamandan tasarruf eder ve verimliliği arttırmaya yardımcı olur. Dolayısı ile, çağ artık kavga ederek vakit harcayacak kadar yavaş değil, her şey hızla akıyor, yerinde dursan bile, koşanlar senin geride kalmana sebebiyet veriyor. Rekabetin güzel yanından bakarak, bizimle rekabet edeni döverek, söverek değil, onunla yarışarak ve rekabetin şartlarını ahlak ve etik kurallar çerçevesinde yerine getirerek iş hayatlarımızda doğru bir biçimde konumlanıp, doğru hızlanalım.

1 Temmuz 2018

İlgili Haberler

Yazarlar