SAS’tan ihtiyaca yönelik özelleştirilmiş çözümler

SAS’ın hizmet anlayışının, müşteri çözümü satın aldıktan sonra da devam ettiğini söyleyen SAS Analitik Danışmanlık Müdürü Onuralp Öztürk, “Müşterimiz SAS çözümünü satın aldıktan sonra yeni çıkan sürüme ücretsiz sahip olabiliyor. Ayrıca verdiğimiz danışmanlıkla, tabiri caizse balık tutmayı öğretiyoruz ve müşterinin çözüm sürecini kendisinin yönetebileceği bir sistem hazırlıyoruz” diye konuştu.

Sektörde büyüme potansiyelini harekete geçirebilme ve kârlılığı iyileştirebilmenin yolu şirketlerin veriyi analiz etme, fırsata çevirebilme ve rekabet avantajı elde edebilme yeteneğinden geçiyor. Bu yüzden şirketler ellerindeki verinin kalitesinin artırılmasından, bu verinin daha yüksek seviyede anlamlandırılması ve karar süreçlerine entegre edilmesine kadar pek çok noktada analitik çözümlerden faydalanıyor. Analitiğin sigortacılara ne tür faydalar sağladığını SAS Analitik Danışmanlık Müdürü Onuralp Öztürk’ten dinledik.

Onuralp Bey, bize kısaca veri analitiğinden bahseder misiniz?

Analitik artık veri bilimine dönüşmeye başladı ve yeni kavramlar devreye girdi. Bu kavramlar daha önce kullanılmayan ama bir hazine olarak değerlendirilebilecek farklı verilerin de bu mekanizma içinde değerlendirilmesiyle ortaya çıktı. Örneğin metin verisi… İki sürücü kazayı tespit tutanağına farklı şekillerde yansıtabiliyor. Bunları okuyan eksper de yorum yazıyor. İşte biz bu metin verisini sayısal bir veriye dönüştürecek yeni kolonlar oluşturmaya başladık. Tutanaktaki ifadeler ne kadar örtüşüyorsa tutanağın o kadar güvenilir olduğu anlamına gelen bir model… Eksperin bakışı da tutarlıysa bu bizim için çok daha güvenli bir dosya anlamına geliyor ve bu da diğer dosyalara daha çok efor harcamanız anlamına geliyor. Suistimal konusunda tamamen kendi danışmanlarımızla bir sistem kurduk. Müşterimiz için kurduğumuz bu sistem şu an otomatik bir şekilde çalışıyor. Gerçek zamanlı bir sistem olduğu için, bir hasar dosyası oluştuğu anda 7 saniye içinde onun şüpheli olup olmadığını sorgulayan bir sistem…

7 SANİYEDE SUİSTİMAL TAHMİNİ

Bu kadar etkili bir analitik yöntem nasıl kuruluyor peki?

Bizden önce 20’ye yakın iş kuralı vardı. Sadece kural bazlı, geçmiş sigorta deneyimlerine dayanarak, uzun süreçlerde karar veriyorlardı. Biz globaldeki kural havuzunu onların sistemine entegre ettik. Üretim ortamında 85 kural var. Daha önce ellerindeki kural setinin çıktılarına göre aksiyon alınıyordu ve dosya sayısı çok fazla oluyordu. Ayırt edici özelliği yoktu kural setinin. Bizler hem bu kuralları zenginleştirdik hem de istatistiksel modeller kurarak analitiği işin içine soktuk. Ayrıca sosyal ağ analizi dediğimiz, farklı aşamaların arasındaki ilişkiyi ölçen bir sistem getirmiş olduk. Ve organize suistimali tespit edebilir hale geldik. Şimdi bu bilgiyi de modellememizin içine katarak beş farklı bileşenle bir hibrit model yarattık. Kurallardan gelen skorumuz var, öngörücü skor ve sosyal ağdan gelen bir skorumuz var. Bu üçünden gelen skoru belirli kat sayılarla çarpıp bir skor haline getirdiğimiz hibrit bir model mekanizmamız var. Burada belirlenen eşik düzeyin üstündeki herkes 7 saniyede alarm veriyor ve aksiyon alınıyor. Soruşturma ekiplerinin önüne günde 1000’den fazla dosya düşerken artık 25 dosya düşüyor. Müşteri, bize danışmanlık için ödediği tutarın çok üzerinde bir geri dönüş alıyor.

Model kendi kendine öğrenmeye başladığı andan itibaren öğrendiği bilgiyi de kendi algoritmalarının içinde kullanabilmeye başlıyor. Yaklaşık 9 ayda öğrendiği sistemle bundan sonra öğrendiklerini çok daha kolay ve anlamlı sonuca ulaştırabiliyor. İkinci fazda farklı unsurları da girdi olarak kurduğumuzda, artık tek bir bakış açısıyla değil de iki farklı modelin çıktısıyla skorlamaya devam edildiğini görüyoruz. Bu sistemi başka bir şirket için kursak, bu sefer 9 aydan kısa bir zaman içinde yapacağız.

Suistimal dışında hangi alanlarda analitik yöntemler kullanılabiliyor?

Fiyatlandırma ve pazarlama olarak düşünüldüğünde, eğilim modellerinin oluşturulmasında analitik önemli işlevler görüyor. Poliçe süresi dolmadan önce müşteri memnuniyeti oluşturabileceğiniz birtakım pazarlama aktiviteleri yapmanız gerekebiliyor. Sağlık branşı için düşünürsek, sigortalının muayene olduğu birimlere istinaden bir sonraki rahatsızlığının ne olacağı öngörülebiliyor ve müşteriye tavsiyede bulunulabiliyor. “Kullanılan ilaçların muhtemel yan etkilerinden dolayı kulak burun boğazla ilgili şikayet oluşabilir, doktora görünmenizde fayda olabilir” diye mesaj gönderilebiliyor.

Fiyatlandırma alanında da bilgileri daha kapsamlı bir şekilde bu fiyatlandırmanın içine sokarak daha iyi sonuç alınabiliyor. Bireysel emeklilikte de kullanılabiliyor. Otomatik katılım gibi sektörde yeni başlayan her bir dinamik bize analitik anlamda farklı bir boyut kattığı için farklı metodolojileri birleştirmek çok daha kolay olabiliyor.

SİGORTAYA ÖZEL ESNEK ANALİTİK PAKETLER

Biz sigorta şirketlerine şunu diyoruz: “İhtiyacına yönelik çıktıları ben sana şu kadar dönemde, şu kadar danışmanlık bedeliyle karşılayabilirim.” Sigorta sektörü için bazı esnek paketlerimiz var. Daha primitif bir analitik yapmak istiyorum diyorsa ya da daha dar bir müşteri grubuna yönelik analitik modelleme yaptırmak istiyorsa, bu farkı olumlu anlamda müşteriye yansıtıyoruz. Aynı metodolojiyle baz aldığımız parametreler o paketin içinde değerlendiriliyor.

Verdiğimiz danışmanlığa ihtiyaca yönelik özelleştirilmiş danışmanlık paketleri denebilir. Buradaki tek şartımız sadece SAS lisanslı bir software uygulamayla bu danışmanlık hizmetinin verilebilmesi.

SAS’ın ürünlerinin pahalı olduğu algısı vardı. Biz son dönemde o algıyı kırdığımıza inanıyoruz. Örneğin sigorta sektöründen suistimal ürünü alan müşteri müşteri o çözüme verdiği yatırımdan çok danışmanlığa yatırım yaptı. Ve yapılan danışmanlığın çok çok üzerinde bir geri dönüşle, yani getiriyle karşılaştılar ve oto branşlarıyla başladıkları bu hizmeti sağlık branşıyla devam etmek üzere planlamalara başlanmasına karar verdiler.

SAS’LA KESİNTİSİZ ÇÖZÜM

SAS 40 yılı aşkın süredir hizmet veren bir şirket ve analitikte pazar lideri. Bizim en büyük katma değerimiz, global know how’ı Türkiye’de uygulayabilmemiz. En önemli özelliğimiz, çözümle birlikte esnek bir şekilde müşteri ihtiyacını yönetebileceğimiz özelleştirilmiş hizmetler sağlamamız. Bir projeyi tamamladıktan sonra da ortalama en geç üç yıl içinde müşteriyi yazılımın yeni uygulamalarına entegre edip danışmanlık çerçevesi altında bir adım öteye gitmesini sağlıyoruz. “Çözümü bir kez sattıktan sonra ancak bir daha satın almaya karar verdiği zaman yanında oluruz” gibi bir hizmet anlayışımız yok. Bir müşteri çözümü aldığı dönemden itibaren yeni çıkan sürüm neyse onu ücretsiz alma hakkına sahip. Ayrıca verdiğimiz danışmanlıkla, tabiri caizse balık tutmayı öğrettiğimiz ve müşterinin çözümü kendisinin yönetebileceği bir sistem hazırlıyoruz. Müşteri ürüne sahip olduğu anda danışmanlığa da sahip oluyor. Biz onlara sadece bir çıktı vermiyoruz, o çıktıyı oluştururken kullanılan input değişkenleri de öğreniyorlar ve farklı ihtiyaçları için yine aynı metodolojiyi kullanabiliyorlar. Müşteri hem yazılımları kullanabiliyor, hem de danışmanlıkla elde edilen tecrübeye sahip oluyor. Tecrübe ederken hangi basamaklardan geçildiyse onları öğreniyor ve yapılması gerekenleri anlamış oluyor. Müşterilerimizle ayda bir SAS günü yapıyoruz. Globaldeki gelişmeleri paylaşıyoruz ve onlara yeni önerilerde bulunuyoruz.

27 Nisan 2018

İlgili Haberler

Yazarlar