Sektör “Kadın yönetici sayısı artsın” diyor

Sigorta sektörü kadın çalışan sayısı oranında birçok sektörün önünde yer alıyor. Sigorta şirketleri kadın yönetici oranının da daha yukarılara çıkması amacıyla birçok yönetici yetiştirme programına imza atıyor.

Türkiye Sigorta Birliği’nin (TSB) 2016 yılı sektör verilerine göre sigorta şirketlerinde toplam 13 bin 555 çalışanın 7 bin 188’i kadın çalışanlardan oluşurken, yüzde 55’lik bir orana yakın kesim içinde 5 bin 250  kadın çalışan ise üniversite ve lisansüstü seviyede eğitim görmüş. Bu derece eğitimli olan kadın çalışanların sektörde yönetici kadrosunda yer alanlar ise henüz istenen seviyede değil. Sektör şirketleri içinde genel müdür ve CEO düzeyindeki kadın yönetici sayısı iki elin parmak sayısını henüz geçmezken,  şirketler kadın yönetici sayısının artmasının sektörde farklılık yaratabileceğinin altını çiziyorlar.
Sigortacı Gazetesi olarak geride kalan ayın 8’inci gününde her yıl kutlanan “Dünya Kadınlar Günü” nedeniyle şirketlerin insan kaynaklarından sorumlu yöneticilerine sektörde kadın yönetici sayısının artmasının sektöre ve şirketlerine getireceği faydaları sorduk.  İK yöneticileri sektörde kadın yönetici sayısının artmasının önemine dikkat çekerken, kadınlara yönelik gerek işe alımda gerekse şirket içi kariyer gelişiminde eşit ve adil değerlendirme yapmaya azami özenin gösterilmesinin önemine işaret ettiler.


“Kadına terfi ve ücretlendirmede eşitlik verilmeli”

Aksigorta İK Genel Müdür Yardımcısı Özge Pala, kurumların kadının ilerlemesine destek olan uygulamalarının yetersiz, kadın yönetici oranının düşük olduğunun altını çizdi. 

Özge Pala, kadının iş yaşamındaki rolü ve kapasitesi konusunda hem kadının kendisinden hem de aile, toplum gibi diğer faktörlerin algısından kaynaklanan cam tavan engeli (hiyerarşik yükselişinin önündeki bir engel) ve kurumların kadının ilerlemesine destek olan uygulamalarının yetersizliğine dikkat çekerek, “Terfi ve ücretlendirmede eşitlik, hamilelik, doğum ve annelik konularında özel destek, kadına uygun iş ve özel yaşam dengesini koruyacak uygulamalar ve kadın yönetici adaylarına koçluk, mentorluk gibi destekleyici faaliyetler, kadınların yönetim kademesine daha fazla yükselmesine yardımcı olacaktır” dedi.

‘BAŞARI PLANIMIZ VAR’
Aksigorta olarak kariyer planlama sistemi ile organizasyondaki bir çalışan için uygun pozisyonun bulunması, bu pozisyonun gereklilikleri doğrultusunda çalışanın geliştirilmesi ve çalışan bağlılığının sürekli kılınmasını hedeflediklerini ifade eden Pala, “Bu kapsamda Aksigorta yetkinlik setimiz üzerine kurguladığımız gelişim merkezi uygulamalarımızla çalışanlarımızın gelişim ve eğitim ihtiyaçlarını belirliyor ve bireysel gelişim planlarını oluşturuyoruz. Buna ek olarak, her yıl gerçekleştirdiğimiz organizasyonel başarı planı sistemi ile çalışanlarımızın kariyer yolunu gözden geçirerek, hem şirketimizin ihtiyacı hem de çalışanlarımızın beklentisine paralel bir kurgu oluşturuyoruz. Böylece çalışanlarımızı bir üst role taşıyan yolculuk daha verimli devam ediyor” diye konuştu.
Sigorta sektörünün, sürekli güncellenen bir sektör olduğuna dikkat çeken Pala, “Bu sektöre hem gelişime açık, nitelikli çalışan kazandırmak hem de var olan yetenekleri korumak için eğitim içeriklerinin düzenlenmesi önem taşıyor. Çeşitli platformlarda çalışanlarımızı ve dağıtım kanallarımızı bir araya getirerek gelişimlerine destek olmak üzere kurduğumuz Aksigorta Akademi çatısı altında Gelişim Akademisi, Liderlik Akademisi, Yetenek Yönetimi Akademisi, Satış Akademisi, e-Akademi olmak üzere 5 ana başlıkta hem çalışanlarımızın hem de satış kanallarımızın gelişim faaliyetlerini destekliyoruz” dedi.
“Sigortacılık teknik eğitimlerinin yanı sıra tüm kademelerimiz için ortak yetkinlik gelişimine, güçlü yönlerin ortaya çıkarılmasına ve güçlü yönleri kullanarak kritik alanlarının geliştirilmesine odaklandığımız Yetenek Yönetimi programlarımızı iyileştirerek uygulamaya devam ediyoruz” diyen Pala sözlerini şöyle sürdürdü: “Geleceğin Aksigorta’sını oluşturmak için, belirlenen yetkinlik seti üzerinden gelişim merkezi uygulaması ile başladığı LiderİM gelişim programımız tüm hızıyla devam ediyor. Sigorta sektörünü gençler için cazip ve tercih edilen bir iş alanı haline getirmek, hayat dışı şirketlerin performansını artırmak için atılacak önemli bir adımdır. Aksigorta olarak 2010 yılından beri düzenlediğimiz Genç Yetenek ve Future Leaders programlarıyla şirketimize yeni yetenekler kazandırmayı, mevcut yeteneğimizi elimizde tutmayı amaçlıyoruz. Önümüzdeki dönemde teknik eğitimlerin yanı sıra müşteri odaklılık, dijitalleşme ve  inovasyon konularına odaklanacağız.”

‘GMY POZİSYONUNDAKİ KADIN ÇALIŞANIMIZ ARTACAK’
Liderlik Gelişimi sürecinin Aksigorta olarak en önem verdikleri konulardan biri olduğunu söyleyen Özge Pala, “Bu anlamda şirketimizin orta ve üst düzey yöneticilerine özel tasarladığımız gelişim programları ile çalışanlarımızı bir üst yönetsel role hazırlıyoruz. 2016’da GMY pozisyonuna içeriden atama oranımız %67. 2017 yılı içerisinde bu sayıyı artırmayı ve sigortacılık sektörüne örnek teşkil etmeyi hedefliyoruz.”


“Şartları kadınlar için iyileştirmek gerekiyor”

AIG Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Yeşim Başaran, kariyer gelişiminde eşit ve adil değerlendirme yapmaya azami özen gösterilmesi gerektiğine dikkat çekti. 

AIG Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Yeşim Başaran, dünyada sigorta sektöründe çalışan kadın oranının  % 51, Türkiye’de ise bu oranın % 55 olduğuna işaret ederek, sigorta sektörünün bu oranla en yüksek kadın çalışan istihdamına sahip olan sektörlerin başında geldiğini belirtti. Başaran, “Kadın çalışan oranının artmasının ve yönetimde kadın çalışanlarının eşit fırsatlarla görev almalarının organizasyonların gelişimini etkileyen çok önemli faktörlerden biri olduğuna inanıyorum” dedi.
AIG Türkiye olarak Aralık 2016 itibarıyla kadın çalışan oranlarının %62 iken kadın yönetici oranlarının ise %65 seviyesinde olduğunu söyleyen Başaran, “AIG Sigorta olarak kadın çalışan istihdam oranlarımızla hem dünya hem de Türkiye ortalamalarının üzerindeyiz ve bu oranların devamlılığında da dikkate değer bir süreklilik gösteriyoruz. Geçtiğimiz beş yıla baktığımızda kadın ve erkek çalışan sayısında dengeli bir dağılımı koruduğumuzu net olarak söyleyebiliriz. Asıl ve öncelikli hedefimiz orta ve üst düzey yönetici pozisyonlarında görev alan kadın yöneticilerimizin sayısını artırmaktır” diye konuştu.
AIG’nin Global bir proje olarak dünyada faaliyette olan bütün ülkelerde devam ettirdiği ‘Diversity & Inclusion’ ‘Çeşitlilik ve Dahil Etme’ yönetmeliği kapsamında da kadın çalışanlarının öne çıkarıldığı etkinlikler ve kariyerlerinin desteklendiği uygulamaların Türkiye’de görevli olan kadın yönetici ve çalışanlar için de farklı fırsatlar ve olanaklar sağladığına işaret eden Başaran, “Global platformda farklı ülkelerden kadın yöneticilerimizin katıldığı eğitim, seminer, forum ve toplantılar hem kadın çalışanlarımız için önemli bir motivasyon kaynağı oluyor hem de AIG’nin dünyanın farklı yerlerinde görev yapan kadın çalışanlarının ortak komitelerini  oluşturarak bilgi, tecrübe ve fikirlerini paylaşmalarını sağlıyor. Şunu çok net söyleyebiliriz ki AIG Sigorta’da kadın çalışanların kariyer yolu her zaman sonuna kadar açık.”

‘İK UYGULAMALARIMIZ ÇALIŞANLARIMIZI DESTEKLİYOR’
Kariyer planlamasının insan kaynaklarının  yumuşak karnı olduğuna dikkat çeken Başaran,  “Çalışanlar tarafından potansiyelini gerçekleştirme, hakkını alma, beklentilerin karşılanması gibi kavramlarla eş değer tutulurken; Şirketler tarafından mevcut kaynakların en verimli şekilde kullanılması, çalışanların elde tutulması ve işgücü yedekleme gibi kavramlarla ilişkilendiriliyor. AIG Sigorta’da, pek çok İK uygulaması, çalışanların kariyer gelişimini destekleyecek biçimde yapılandırılmıştır. Ancak çalışanlarımıza her zaman vurguladığımız husus,  kariyerin şirket tarafından yönetilen bir alan olmadığı, çalışanın öncelikle kendi kariyerine sahip çıkması gerektiğidir” dedi.

‘GENEL MÜDÜRÜMÜZ BİR KADIN’
AIG Türkiye’nin başında Ayşe Gardet’in olduğunu hatırlatan Yeşim Başaran, “Ayşe Gardet 2007 yılından itibaren şirketimizde farklı departmanlarda görev almış ve yönetici olarak çalışmıştır. Nisan 2016’dan beri de AIG Türkiye’de görev alan ilk kadın Genel Müdür olarak görevine devam etmektedir. Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Muharrem Güven ve Hukuk Müşavirimiz İnan Danyal da AIG Sigorta’da üst düzey yönetici olarak görevine devam etmekte. Ayrıca 5 Bölge Müdürümüzden 3’ü de kadın. Ben de AIG Türkiye’deki görevime Haziran 1997’de başladım ve Genel Müdür Yardımcısı olarak görevime devam ediyorum” dedi.


“Kadın çalışan oranları hızla artıyor”

NN Hayat ve Emeklilik İnsan Kaynakları Direktörü Meliha Yardım, kadın istihdamını artırmanın, üzerinde çalışılan ve son yıllarda daha da büyük önem kazanan  
bir konu olduğunu belirtti.

Sigorta sektörünün kadın çalışma oranının oldukça yüksek olduğu sektörlerden biri olduğuna işaret eden Meliha Yardım, NN Hayat ve Emeklilik olarak ise çalışanlarının yarısından fazlasının kadın olduğunu söyledi. “Hatta yöneticilerimizin ve üst yönetim ekibimizin neredeyse yarısını kadınlar oluşturmakta” diyen Yardım sözlerini şöyle sürdürdü:  “Bunu nasıl sağladığımızdan bahsetmek gerekirse biz tüm çalışanlarımıza Önce Sen mottomuzu hissettirmeye çalışıyoruz. “Önce Sen”i sadece müşterilerimize sunduğumuz hizmetlerde değil çalışanlarımıza sunduğumuz çalışma koşullarında da yani işimizin her alanında yaşıyor ve yaşatıyoruz. Bizim için en önemli olgu kadın erkek farkı gözetmeksizin tüm çalışanlarımıza iyi çalışma koşulları sunabilmek, iş-özel yaşam dengesini sağlayabilmek ve eşit kariyer olanakları sunabilmek. Bunları sağlayabildiğiniz zaman zaten kadın istihdamındaki artışı çok net gözlemlemek mümkün. Bunların yanı sıra, bizim de yaptığımız gibi; evden çalışma, esnek çalışma saatleri gibi olanaklar sunulduğunda kadın çalışanlar için şirketler daha da cazip hale geliyor.“

“ÖNEMSERİZ, ŞEFFAFIZ, SÖZÜMÜZÜ TUTARIZ”
Kariyer planlamasında şirket olarak, “Önemseriz, şeffafız, sözümüzü tutarız” mottosunda hareket ettiklerini ifade eden Meliha Yardım, “NN Hayat ve Emeklilik olarak kabul ettiğimiz ve bizi yansıttığına inandığımız değerlerimiz. Bu değerler ışığında çalışanlarımızın kişisel gelişimlerini ve kariyer planlamalarını önemsiyoruz. Gerek teknik eğitimler gerekse Kampüs adını verdiğimiz gerçek bir kampüs ortamında gerçekleşen kişisel gelişim eğitim günlerimiz aracılığıyla çalışanlarımızı bir sonraki kariyer basamağı için hazırlamayı hedefliyoruz” diye konuştu.
Yardım, sigorta sektörüne bakıldığında değişimlerin hep gündemlerinde olduğunu  belirterek sözlerini şöyle sürdürdü; “Bu değişimlere ayak uydurabilecek, öğrenme çevikliği yüksek, pozitif bakış açısı ve çözüm odaklılıkla yaklaşan, potansiyeli olan ve bu potansiyeli performansa çevirebilen bireylerle birlikte tüm hedeflerin gerçekleştirilebileceğine inanıyoruz. Mevcut çalışanlardan da, işe alım sürecinde karşılaştığımız adaylardan da inisiyatif alan, yeniliğe ve değişime açık, öğrenmeye hevesli ve çevik bireyler olmalarını bekliyoruz. Çalışanlarımızı bu yetkinliklerde kendilerini geliştirebilmeleri için hem teknik hem de kişisel gelişim eğitimleriyle destekliyoruz.

7 ÜST YÖNETİCİMİZİN 3’Ü İÇERİDEN YETİŞTİ
Meliha Yardım, “GelecekSen” adını verdikleri Yetenek Gelişim Programları kapsamında bir grup çalışanlarının Boğaziçi Üniversitesinde mini MBA programına dahil olma şansını elde ettiğini hatırlatarak, “NN Group çapında da Türkiye’den yetenekli çalışanlarımızın katıldığı benzer programlarımız mevcut. Büyük bir gururla belirtmek isteriz ki 7 kişilik üst düzey yönetici ekibimizin 3 üyesi şirket içerisinden yetişti. Daha önce de belirttiğim gibi fırsatları öncelikle iç adaylarla değerlendirmek önceliklerimiz arasında” dedi.


“Sektör deneyimi önemli“

Turkland Sigorta İnsan Kaynakları Müdürü Harun Torlak, sektörde çekirdekten yetişen kadınların, tüm kademelerde işlerin nasıl ilerlediği ile ilgili bilgi sahibi olmasının önemli olduğunu söyledi.

Şirketlerin insan kaynakları politikasının etkin ve profesyonel bir şekilde oluşmasını sağlayıp sektörün rekabetçi yapısına ayak uydurmanın yöntemlerini sunuyor olması gerektiğini belirten Torlak sözlerini şöyle sürdürdü: “Doğuştan gelen yöneticilik vasıflarındaki eksik gördükleri  yönlerini belirlemeleri, bu durumun giderilmesi yönünde gerekli eğitimleri tamamlamalarını takiben, sektörün yönetim kademesindeki kadın yönetici sayısı olması gereken seviyeye ulaştıracaktır diye düşünüyorum.”
Kariyer planlaması konusunda Turkland Sigorta olarak çalışanlarında eksik gördükleri yönlerini belirleyip, departman yöneticilerinin talepleri doğrultusunda şirket içi ve şirket dışı eğitim planları oluşturup gerekli eğitimleri almalarını sağladıklarını ifade eden Torlak, eğitim kariyerleri konusunda gerekli esnekliği sunduklarını ve şirkette yüksek lisans ve doktora eğitimlerini alan ve tamamlayan personellerinin mevcut olduğunu söyledi.

‘KENDİ İÇİMİZDEN YÖNETİCİ YETİŞTİRMEYE GAYRET EDİYORUZ’
Çalışanlarına iletişim, yöneticilik, iş ahlakı, yardımlaşma gibi yetenekleri kazandırmaya dikkat ettiklerini söyleyen Harun Torlak, “Mevcut yetenekleri kurumumuz içerisinde hak ettiği pozisyonlara getirerek motivasyonunu üst seviyede tutuyoruz. Öte yandan şirketimiz kendi bünyesinden kadın yöneticilerin yükselmesine dikkat ederken, bunun en güzel örneği ise Teknik İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcımızı buna örnek gösterebiliriz” diye konuştu.

24 Nisan 2017

İlgili Haberler

Yazarlar