Siber riskler doğru analiz edilmeli

Siber güvenlik teminatıyla ilgili güncel çalışmaları yakından takip ettiklerini belirten VHV Reasürans Genel Müdürü Maximilian Stahl, siber risklerin doğru analizinin ve bu risklere doğru teminatın tasarlanmasının, hem sigortalı hem de sigortacı için en önemli unsur olduğunu kaydetti.

Son yıllardaki teknolojik gelişmelerle birlikte şirketlerin dijitalleşmesi, bağlı alanlarda da daha önce öngörülmeyen risklerle karşılaşmaları sonucunu doğuruyor. Sigorta sektörü de yeni gelişen bu risk faktörünü daha iyi tanımlamak için çalışmalar yürütürken, bir yandan da geliştirilen çeşitli ürünlerle siber riskleri teminat altına almaya devam ediyor.
Siber riskler hakkında açıklamalarda bulunan VHV Reasürans Genel Müdürü Maximilian Stahl, şunları söyledi:  “Yapılan bir çalışma, Almanya’da kurulu şirketlerin %40’ının geçtiğimiz iki yıl içerisinde siber suçlardan etkilendiğini gösteriyor. Bununla birlikte, uluslararası sigorta ve reasürans şirketleri siber güvenlik teminatları konusunda ürün geliştirme çalışmalarına devam ediyor.
Buna rağmen, özellikle Kıta Avrupası’nda faaliyet gösteren şirketlerin yaklaşık onda biri bu teminatı müşterilerine sağlayabiliyor. Nesnelerin interneti (Internet of Things, IoT) ile internet ortamına bağlanan her yeni şirket envanteri, şirketin bu tip bir zararla karşılaşma ihtimalini artırıyor. Buna karşın,  dünya genelinde bir ortalama siber güvenlik hasarı 3.8 milyon dolar zarar meydana getirirken, siber teminatı 2 milyar dolar civarında bir prim üretimi sağlıyor ve bu primin %90’ı ABD içinde üretiliyor.”
Siber risklerin doğru analizinin ve doğru teminatın tasarlanmasının, hem sigortalı hem de sigortacı için en önemli unsur olduğunu ifade eden Maximilian Stahl, “Türkiye’de siber güvenlik teminatı holdingler tarafından talep görüyor. Holding iştiraki şirketlerin poliçelerinde, ana teminat paketine eklenecek siber güvenlik teminatı ile ilgili gelişmeler görüyoruz” dedi.
VHV Reasürans olarak, siber güvenlik teminatıyla ilgili güncel çalışmaları yakından takip ettiklerini belirten Stahl, sözlerine şöyle devam etti: “Bu amaçla, VHV Reasürans Mühendislik Sigortaları Müdürümüz Ali Arısoy, Uluslararası Mühendislik Sigortaları Birliği (IMIA) tarafından organize edilen siber riskler çalışma grubunda bulunuyor. Bu çalışma grubunda, her iki sektörden temsilcilerle, risk faktörleri analiz edilerek uygun teminat çeşitleri üzerinde çalışmalara gerçekleştiriliyor. Burada yapılan çalışmaların sonucu olarak, uluslararası sigorta ve reasürans marketine kaynak niteliğinde bir makale hazırlandı ve geçtiğimiz ekim ayında Katar’da gerçekleştirilen konferansta sektör temsilcileri ile paylaşıldı. Bu sürece paralel olarak, Alman Sigorta Birliği ile de siber güvenlik alanındaki gelişmeleri de Almanya merkez ofisimizle birlikte takip ediyoruz. Önümüzdeki günlerde Alman Sigorta Birliği tarafından yayınlanması planlanan yeni bir teminat paketi ile Alman pazarına siber riskler için yeni bir ürün önerisi sunulmuş olacak. Bizler de bu ürünün Alman piyasasındaki sürecini yakından izleyip, Türkiye’deki uygulanabilirliği konusundaki çalışmalarımıza devam edeceğiz.”

“ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE ALMAN PAZARINA SİBER RİSKLER İÇİN YENİ BİR ÜRÜN ÖNERİSİ SUNULACAK. BİZ DE BU ÜRÜNÜ YAKINDAN İZLEYİP, TÜRKİYE’DE UYGULANABILIRLIĞI KONUSUNDAKİ ÇALIŞMALARIMIZA DEVAM EDECEĞİZ.”

15 Mayıs 2017

İlgili Haberler

Yazarlar