Sigorta Denetim Elemanları Derneği yeni yönetimini seçti

Sigorta Denetim Elemanları Derneği, yapılan olağanüstü genel kurul toplantısı ile yeni yönetimini seçti.

Dernek Başkanlığı’na Sefa Kerim Deniz, Dernek Genel Sekreterliği’ne Hande Hatunoğlu, Dernek Saymanlığı’na Aysun Şenyurt, Yönetim Kurulu üyeliklerine Barış Ay, Serdar Kutluer, Mustafa Güneş, Kasım Oymak, Şefika Ertürk, Melek Sağlam ve Selahattin Çetinkaya getirildi.

SİGORTA DENETİM ELEMANLARI DERNEĞİ HAKKINDA

Sigorta Denetim Elemanları Derneği Hazine Müsteşarlığı Sigorta Denetleme Kurulu’nda halen çalışan yahut bir dönem çalışmış üyelerinin birlik ve beraberliğini sağlamak, mesleki bilgi ve birikimini artırmak, mesleki ihtiyaçlarını karşılamaktır.

Sigorta Denetleme Kurulu, Türkiye’de özel sigortacılık alanında faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilerin kamu adına denetimini yapmak üzere 1963 yılında Sigorta Murakabe Kurulu adıyla kurulmuştur. Kurul, Sigorta Denetleme Kurulu adıyla 1994 yılında Hazine Müsteşarlığı bünyesine dahil olmuş, sigorta murakıpları sigorta denetleme uzman ve aktüerleri unvanını almıştır.

Sigorta Denetleme Kurulu, doğrudan Hazine Müsteşarına bağlı olarak Sigortacılık Kanunu ve ilgili diğer mevzuat ile Kurul’a ve Kurul denetim elemanlarına verilen teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma görevlerini yürütmek ve sonuçlandırmak ile görevlendirilmiştir.

12 Ocak 2018

İlgili Haberler

TOBB SAİK’ten gündem araştırması

TOBB SAİK, sektörün 2017 gündemine dair bir araştırma hazırlattı. Başkent Üniversitesi’nden Doç. Dr. Erdem Kırkbeşoğlu tarafından hazırlanan araştırmaya göre, dünya sigorta piyasasında 2016 yılında en çok konuşulan konular arasında akıllı ulaşım sistemleri, yaşlı nüfus/emeklilik sorunu, düşük faiz oranları, iklim değişikliği, doğal afetler ve insan kaynaklı riskler ile alternatif risk transfer sistemleri bulunuyordu.

CEO’lar cevaplıyor: Doğal afetler reasürans fiyatlarını nasıl etkileyecek?

Monte Carlo ve Baden Baden’da gerçekleştirilen reasürans görüşmelerinde ana gündem maddesi yılın ikinci yarısında yaşanan doğal afetlerdi. Sektör yöneticileri, bu afetlerin yol açtığı 100 milyar dolar civarındaki sigortalı hasarın reasürans fiyatlarını artıracağını belirtse de, artışın ne kadar olacağı konusunda farklı görüşler aktardı. GRC Howden Reasürans Brokerliği Genel Müdürü Vedat Basan, daha sert bir piyasaya geçileceğini belirtti. Mapfre Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Volkan Babür ise “Sel ve dolu olayları reasürans fiyatlarını etkilemez” diye konuştu. Lockton Re Senior Vice President Okan Çağlayan da piyasadaki kapasite fazlasının fiyat artışını dengeleyebileceğini söyledi.

Yazarlar