Oğul Doğa Gökşin

Danıştay’dan değer kaybı başvuruları için raportörlere verilen yetkide durdurma kararı

Danıştay 10'uncu Dairesi Sigorta Tahkim Yönetmeliği'nde yapılan değişikliğin yürütmesini durdurdu. Yürütmeyi durdurma kararında "Sigortacılık kanunu ile sigorta hakemlerine verilmiş olan uyuşmazlığı çözme ve karar bağlama yetki ve görevinin, kanuna aykırı bir şekilde değer kaybı başvuruları için raportörlere verildiği görülmektedir" dendi.

Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı’nın hazırladığı ‘Sigortacılıkta Tahkime İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’i 14 Haziran’da Resmi Gazete’de yayımlandı. Değişikliğe itiraz eden İstanbul Barosu, üç maddelik yönetmelikle ilgili yürütmenin durdurulması talebiyle dava açtı. Geçtiğimiz gün bu dava sonuçlandı ve  Danıştay’ın verdiği karar, İstanbul Barosu’nun resmi internet sitesinde yayımladı. Buna göre, Danıştay 10’ncu Dairesi, ana Yönetmeliğin 16/5. maddesini değiştiren yönetmeliğin ikinci maddesini durdurma kararı verdi. Böylelikle değer kaybı başvurularında raportörlere verilen karar verme yetkisi yürütmesi durdurulmuş oldu.

Danıştay yürütmeyi durdurma kararında “Sigortacılık kanunu ile sigorta hakemlerine verilmiş olan uyuşmazlığı çözme ve karar bağlama yetki ve görevinin, kanuna aykırı bir şekilde değer kaybı başvuruları için raportörlere verildiği görülmektedir” ifadesi kullanıldı.

Yürütmesi durdurulan maddede ne yazıyordu?

“16/55 Değer kaybı talepleri ilgili mevzuatında önceden belirlenen formül, yöntem veya ölçütlere göre başvuru sahibinin isteğine bağlı olarak, Komisyonun danışmanlık hizmetleri çerçevesinde raportörler tarafından sonuçlandırılır. Bu kapsamda yer alan dosyalar için raportörler tarafından komisyon listesine kayıtlı sigorta eksperlerinden sıra usulüne göre danışmanlık hizmeti alınır. Bu çerçevede hazırlanacak raporlar, ilgili mevzuatına uygun hesaplama yapıldığı belirtilmek suretiyle raportörler tarafından onaylanarak sonuçlandırılır. Buna rağmen, başvuru sahibi tarafından hakeme gidilmesinin talep edilmesi halinde hakemler tarafından yeniden bilirkişi tayin edilemez. Bu fıkra çerçevesinde verilecek danışmanlık hizmeti için, sigorta eksperlerine ödenecek ücret ile Komisyonun belirleyeceği başvuru ücreti başvuru yapanlardan alınır. Ücret ve masraf payı maktu olarak Komisyon tarafından önerilir ve Müsteşarlıkça onaylanır.”

Ana Yönetmeliğin ilgili maddesinde ne yazıyordu?

“16/5 Ön incelemeyi tamamlayan raportör dosyayı, uyuşmazlığın çözümü için gerekli olan bilgi ve belge eksikliği açısından inceler. Uyuşmazlığın bilgi ve belge eksikliğinden kaynaklandığının anlaşılması halinde raportör durumu taraflara bildirir ve taraflara bilgi vermek kaydıyla dosyayı kapatır. Bu durumda, başvuru ücretinin yüzde ellisi başvuru sahibine iade edilir.”

Danıştay 10. Dairesi’nin kararına ulaşmak için tıklayınız

27 Kasım 2018

İlgili Haberler

Yazarlar