Umut Deniz Elçi

Sigortacıların ‘beklenmedik’ riskleri

Geleceğin riskleri sadece siber ve politik risklerden oluşmuyor. Taşıma ve nakliyat süreçlerindeki evrim, kişisel verilerin korunması hakkında çıkan yasalar ve hatta çocuk parklarının gittikçe daha tehlikeli hale gelmesi sigortacıları endişelendiren durumlar arasında.

Hayat dışı tarafındaki sigorta uzmanları, sigorta sektörünün gelecekte boğuşacağı asıl konunun siber riskler olacağı konusunda hemfikir. Siber tehlikenin farkında olan sigortacılar gerekli önlemleri almaya ve hesaplamaları yapmaya başlamış durumda. Ancak gelecekte tek bir büyük risk olacağını düşünmek sağlıklı değil. Veri güvenliği yasaları, yeni toplu taşıma yöntemleri ve hatta gittikçe daha cüretkar ve tehlikeli bir hale gelen çocuk parkları bile sigortacıları zor durumda bırakabilecek riskler arasında. 

Dünyanın her yanında konferanslar düzenleyen Insuretechinsights şirketi tarafından yapılan bir araştırmada çeşitli sigorta şirketi yöneticilerine geleceğin riskleri soruluyor. Alınan başlıca cevap siber riskler olsa da, diğer cevaplar arasında hem şaşırtıcı hem de tedirgin edici riskler bulunuyor. Araştırmada en dikkat çeken cevaplar şöyle: 

GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLER

RT ProExec Başkan Vekili ve Yönetici Sorumluluk Bölümü Sorumlusu Kevin M. LaCroix:

“Yakın tarihte gizlilik ihlalleri nedeniyle Facebook’a karşı açılan dava, sigorta şirketlerinin kurumsal sorumluluk tarafında büyük hasarlara maruz kalabileceğinin bir göstergesi. Avrupa Birliği’nin Genel Veri Güvenliği Düzenlemesi’nin de (GDPR) çerçeveye dahil olmasıyla beraber buradan gelecek olası hasar ihtimali de yükselmiş durumda. Sorumluluk tarafında nihai bir tahminde bulunmak oldukça zor olmakla beraber, yönetici sorumluluk sigortalarının sigortacıların başını ağrıtabileceğini söylemek şimdiden mümkün. Burada atlanmaması gereken nokta ise, gizlilik ve kişisel veri problemlerinin sadece Facebook gibi devlere özgü olmaması. Günümüzde başta sigortacılar olmak üzere sayısız şirket müşterilerinin hassas bilgilerini ellerinde bulunduruyor ya da bunları üçüncü partilerle paylaşabiliyor. Facebook örneğinde de gördüğümüz gibi, buradan çıkabilecek bir problem hem negatif müşteri ilişkilerine hem de büyük tazminat ödemelerine neden olabiliyor.”

HÜKÜMET UYGULAMALARI VE SİBER

ABD Hayat Dışı Sigortacılar Birliği; Poliçe, Araştırma ve Uluslararası İlişkiler, Kıdemli Başkan Yardımcısı Robert Gordon: “Sektörün savunmasız olduğu bir nokta da hükümetler tarafından verilen kararların süratle evrimleşmesi. Geçmişe dönük uygulamalar ya da piyasanın fiyatlandırma yetkisine gelen sınırlamalar pazarın güvenilirliğini sarsabiliyor. Bunun yanında hükümetlerin özellikle siber savaş gibi terörist saldırılar karşısında aldığı önlemler de sektörün güvenirliğini etkiliyor. Hayat dışı sigortacıların çoğu teknoloji yarışına odaklanmış durumda. Müşteri beklentilerini karşılamak için IT yatırımları yapılıyor ve şirket stratejileri değiştiriliyor. Hükümet ve teknoloji risklerinin birbiriyle iç içe olduğu böyle bir dönemde hayat dışı sigortacılar sektörün geleceği konusunda tedirgin olmayı sürdürüyor.”

YETERSİZ POLİÇELER

InsuranceCommentary.com
CEO’su Bill Wilson:
“Sigortacılıktaki en büyük risk, sigorta poliçesinin içinde gizleniyor. Sektör tarafından kabul gören mevcut reklam yöntemleri ile müşteriler sigorta şirketleri arasındaki tek farkın fiyatlar olduğunu düşünür duruma geldi. Son dönemde ortaya çıkan insurtech’ler sadece birkaç soru sorarak poliçe kesiyor ve fiyatlandırma yapıyor. Durum böyle olunca, müşterinin tek baktığı kıstas fiyatlar oluyor. Teknolojideki gelişmelerle beraber yakın bir dönemde sigortacılar satış ve underwriting tarafında maksimum verimliliğe ulaşacak. Böyle bir ortamda ise fiyatları düşürmenin tek yolu poliçelerin teminat kapsamlarını azaltmak olacak. Hatta günümüzde de bu yönteme başvuran sigorta şirketleri olduğunu biliyoruz. Müşterinin sigortalamak istediği varlığın tamamını kapsayan bir sigorta yaptırmaması ya da yaptıramaması da eksik sigorta sorununu ortaya çıkarabilir.”

‘OTO’ DÖNÜŞÜM

ABD Mütüel Sigorta Şirketleri Birliği Genel Danışmanı Tom Karol: “Otomobil sektöründe gelecek 10 yıl içerisinde gerçekleşmesi beklenen değişim sigorta şirketleri için büyük bir tehdit oluşturuyor. Bireysel ve ticari oto sigortalarının kâr marjları sürekli daralıyor. Teknolojinin ilerlemesiyle beraber oto endüstrisi “ürün” odağından “hizmet” odağına kayıyor. Yeni uygulamalar sürüş güvenliğini artırsa da daha hafif araçların kullanılmaya başlanması ve araçların sürekli yolda bulunması fiyatlama modellerinin yenilenmesi ihtiyacını ortaya çıkarıyor. Sürüş paylaşımı ya da sürücüsüz araçlar gibi modeller, araçlarda bireysel mülkiyetin ortadan kalkacağını gösteriyor. Böyle bir durumda da tüm sorumluluk üreticilere geçiyor. Tabii, sisteme ayak uyduramayan ve yeni ihtiyaçlara çözüm geliştiremeyen sigortacıları zor bir dönem bekliyor.”

RİSKLİ ÇOCUK PARKLARI

Architectural Digest yazarı Elizabeth Wallace: “Özellikle İngiltere ve ABD’deki çocuk parklarında yeni bir akım başladı. Çoğu çocuk parkında eskisine göre çok daha dik, köşeli ya da sivri objeler kullanılıyor. Belirli bir amaç doğrultusunda gerçekleştirilen riskli davranışların karakter gelişimine yardımcı olduğu ve çocukların kendilerine daha çok güvenmesini sağladığı düşünülüyor. Bu nedenle çocuk parklarında tahammül edilen risk ortalaması artmış durumda. Bazı yeni çocuk parklarında testere, bıçak, tuğla gibi araçlara ve hatta ateşe bile ulaşmak mümkün. Çılgınca gelse de bu akım ABD mimarları ve tasarımcılar tarafından büyük destek görüyor. Bu ülkelerdeki ortalama yaşam süresi ve ortalama gelir göz önüne alındığında, yeni akım sigortacılar için önemli bir risk halini alabilir.”

Umut Deniz Elçi
umut@sigortacigazetesi.com.tr

19 Ekim 2018

İlgili Haberler

Yazarlar