Şirketler portföy yönetimini katılımcılardan almakta temkinli

Fon Tercihi, Fon Dağılımı Değişikliği ile Bu Hakların Devrine İlişkin Genelge yılbaşında yürürlüğe girmiş olsa da, işleyişteki belirsizlikler sebebiyle emeklilik şirketleri ve portföy yönetim şirketleri uygulamada temkinli davranıyor.

2017 yılının son haftalarında yayınlanan ve bu yılbaşı itibarı ile yürürlüğe giren “Fon Tercihi, Fon Dağılımı Değişikliği ile Bu Hakların Devrine İlişkin Genelge” kapsamında, katılımcılara fon tercih ve fon dağılımı değişikliği hakkını portföy yönetim şirketlerine devredebilme hakkı tanınmıştı.

Genelgeye göre, katılımcı devir talebini emeklilik şirketine iletecek ve emeklilik şirketi de katılımcının iletişim bilgilerini portföy yönetim şirketi ile paylaşacak. Portföy yönetim şirketi, katılımcı ile portföy yönetim sözleşmesi yaptıktan sonra, katılımcının risk alma düzeyine ve piyasa koşullarına göre katılımcı adına fon tercihinde bulunabilecek. Portföy yönetim şirketi, katılımcıların devrettiği bu hakları, katılımcı adına sözleşme bazında ve emeklilik planında yer alan fonlar dahilinde kullanabilecek. Fon tercihi ve fon dağılımı değişikliği hakkını, portföy yönetim şirketine devreden katılımcı portföy yönetim sözleşmesi yürürlükte olduğu sürece bu hakkını kendisi kullanamayacak. Bireysel Emeklilik Sistemi’nde herhangi bir getiri garantisi verilmeme durumu bu devir hakkı için de geçerli olacak. Bu değişikliklerin yanında, genelge ile değişmeyen tek husus ise, fon dağılımı değişikliği hakkının yılda yine en fazla 6 defa ile sınırlı olması idi.

Genelge, 2018 yıl başında yürürlüğe girmesine ve neredeyse 6 ay olmasına rağmen henüz bu hakkını portföy yönetim şirketine devreden ve bu hususta sözleşme imzalayan bir katılımcı bulunmuyor. 

İŞLEYİŞTE BELİRSİZLİKLER VAR

Ancak, bu sistemin başlatılabilmesi için, öncelikle emeklilik şirketleri ile portföy yönetim şirketlerinin sözleşme imzalayarak, kendi aralarındaki işleyişi belirlemeleri gerekiyor. Öte yandan, bu hizmetten bir ücret alınıp alınamayacağı, alınacaksa bir üst sınırı bulunup bulunmadığı da henüz bir muamma. Ayrıca katılımcının yönetiminde olan fonların yılda 6 kez değiştirilme hakkının portföy yönetim şirketi tarafından ne şekilde kullanılacağı da teknik olarak belirsizlik içeriyor.

Bu ve benzeri sebeplerle, emeklilik şirketleri ve portföy yönetim şirketleri de yeni düzenlemeyle ilgili oldukça temkinli davranıyor, bu yüzden de adaptasyon süreci oldukça uzun süreceğe benziyor. 

Fon getirileri üzerindeki farkındalığı artırarak sektördeki rekabeti körükleyeceği düşünüldüğü için, devir işlemlerinin başlaması gerektiği yönünde fikirler de mevcut. Dolayısıyla, Genelge ile ilgili ilk adımın atılması ve sadece kağıt üzerinde kalan bir uygulama olmaması umuluyor.

11 Haziran 2018

İlgili Haberler

Yazarlar