TARSİM Kenya’da yoğun ilgiyle karşılandı

TARSİM, Afrika’da kamu – özel sektör işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla 21-22 Mart tarihlerinde Kenya’da düzenlenen Sürdürülebilir Kamu-Özel Sektör İşbirliği ile İlerleyen Kenya Tarım Sigortası Semineri’ne katılım sağladı.
Kenya, İsviçre, Hindistan, Senegal’den araştırma enstitüleri, uluslararası ve bölgesel kurumlar ile uluslararası uzmanların yer aldığı seminere, ülkemizi temsilen, TARSİM Genel Müdürü Yusuf Cemil Satoğlu, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Tarım Sigortaları ve Doğal Afetler Daire Başkanı Bekir Engürülü, TARSİM Dış İlişkiler ve Reasürans Müdürü Gamze Us ile Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı’ndan Pınar Kaman katıldı.
Tarım sigortalarında kamu-özel sektör işbirlikleri ile Kenya’daki tarım sigortaları uygulamaları hakkında sunumların yapıldığı seminerde, dağıtım mekanizmaları, özel sektör ve devletin rolü konularında paneller gerçekleştirildi. Genel Müdür Satoğlu, kamu-özel sektör işbirliğinin dünyadaki en başarılı temsilcilerinden biri olan TARSİM’in 10 yıllık süreç sonucunda ulaştığı noktaya, sistemin kurumsal yapısına, paydaşlarına ve hedeflerine ilişkin detaylı sunum gerçekleştirdi.

9 Nisan 2017

İlgili Haberler

2018’de risklerin arttığı kritik bir döneme giriliyor; çevresel tehditler ilk sırada

2018 Küresel Riskler Raporu’na (The Global Risks Report 2018) göre, 2018’de risklerin organik ve birbiriyle bağlantılı doğası; toplumların, ekonomilerin ve uluslararası ilişkilerin temel oluşturduğu sistemi tehdit ediyor. Rapora göre pozitif ekonomik görünümün liderlere; toplumları, ekonomileri, uluslararası ilişkileri ve çevreyi etkileyen sistemik zaaflarının üstesinden gelme fırsatı tanıyor. Çevreyle ilişkili riskler, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Küresel Risk Algı Anketi’nde öne çıkıyor; bu yıl yaşanacak risk eğilimleri hakkında sorduğumuz sorulara aldığımız yanıtların %59’u artan risklere işaret ediyor.

TOBB SAİK’ten gündem araştırması

TOBB SAİK, sektörün 2017 gündemine dair bir araştırma hazırlattı. Başkent Üniversitesi’nden Doç. Dr. Erdem Kırkbeşoğlu tarafından hazırlanan araştırmaya göre, dünya sigorta piyasasında 2016 yılında en çok konuşulan konular arasında akıllı ulaşım sistemleri, yaşlı nüfus/emeklilik sorunu, düşük faiz oranları, iklim değişikliği, doğal afetler ve insan kaynaklı riskler ile alternatif risk transfer sistemleri bulunuyordu.

Yazarlar