TARSİM’de işletme bedeli hesabında değişiklik

Resmi Gazete’nin 4 Ocak Cuma günkü nüshasında yayımlanan Tarım Sigortaları Havuzu Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikle 17’nci maddenin ikinci fıkrasında değişikliğe gidildi. Devlet prim desteği dahil, fesih ve iptaller düşüldükten sonra Havuz hesabına aktarılan yıllık toplam prim üzerinden aylık olarak belirli bir oranda ödenen işletme bedelinin hesaplanmasında değişiklik yapıldı. Bu değişiklikle birlikte havuzu işleten şirkete aktarılan işletme bedelinin yükselmesi bekleniyor.

Buna göre, Havuz’a katılan tüm sigorta şirketlerinin eşit hisselerle ortak olduğu Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi A.Ş.’ye aktarılan işletme bedeli;
a) 0 – 100 milyon TL için % 6’dan,
b) 100 – 200 milyon TL için % 5’ten,
c) 200 – 300 milyon TL için % 4’ten,
ç) 300 – 400 milyon TL için % 3’ten,
d) 400 – 500 milyon TL için % 2’den,
e) 500 milyon TL’den fazlası için % 1’den fazla olamaz.

Primler önceki düzenlemede şöyleydi:
a) 0 – 50 milyon TL için % 6’dan,
b) 50 – 100 milyon TL için % 5’den,
c) 100 – 200 milyon TL için % 4’ten,
d) 200 – 300 milyon TL için % 3’den,
e) 300 milyon TL’den fazlası için % 1’den fazla olamaz.

Resmi Gazete’de yayımlanan değişikliğe ulaşmak için tıklayınız

8 Ocak 2019

İlgili Haberler

Yazarlar