Transit sigortacılık: PANAMA

Panama, stratejik konumu nedeniyle büyük boyuttaki altyapı projelerine ev sahipliği yapıyor. Milyar dolarlık projelerle ciddi bir ivme kazanan Panama sigorta sektörü, yakın dönemde bölgenin sigorta ve reasürans merkezi olabilir.

ABD ve Latin Amerika ülkeleri arasında adeta bir köprü olması nedeniyle kritik bir konumda bulunan Panama, sigortacılıkta Latin Amerika ülkeleri arasında öne çıkan ülkelerden. Yerli ve yabancı sigorta şirketlerinin faaliyet gösterdiği Panama sigorta sektöründe ürün skalası da son derece geniş. Ülkenin prim üretimi çift hanelerin hemen altındaki seviyelerde artış gösterirken, sigorta penetrasyonu Orta Amerika ülkelerine göre yüksek olsa da OECD ülkelerinin altında seyrediyor.

SİGORTA LOJİSTİKLE BÜYÜYOR
Panama küresel ekonominin içerisinde sigortacılar için küçük ancak sağlam bir pazar olarak yer alıyor. 2015 yılında hayat dışında 1 milyar 66 milyon dolar prim üretilen Panama sigorta sektöründe hayat tarafında 334 milyon dolar prim üretildi. Ülkenin toplam prim üretimi 1 milyar 400 milyon dolar seviyesinde. Sigorta penetrasyonu ise 350 doları geçiyor.
Panama’nın prim üretimi görece olarak düşük olsa da Panama Kanalı’ndan geçen gemi sayısının artması, Colón Serbest Ticaret Bölgesi’nin hareketlenmesi ve Tocumen Uluslararası Havalimanı’na gelen uçuşların artmasıyla beraber ülkenin ekonomisi hızlı bir şekilde büyüyor ve bu büyüme de sigorta sektörü için büyük fırsatlar sunuyor.

DEV PROJELERE SERMAYESİ YETMİYOR
Diğer taraftan bakacak olursak; rekabetçi piyasa koşulları nedeniyle yapılan düşük fiyatlandırma ve gelecek düşünülmeden yapılan ücret planlaması sigorta sektörünün geleceğini tehdit ediyor. Hayat sigortasında penetrasyonu ise poliçe sayısından çok artan fiyatlar yukarıda tutuyor.
Panama sigorta sektörünün çok önemli bir diğer eksiği de, ülkedeki sigorta şirketlerinde Panama Kanalı’nın genişletilmesi, kanala dördüncü köprü, metro sisteminin genişletilmesi ve Corozal Limanı’nın kapasitesinin artırılması gibi projeleri sigortalayacak sermayenin bulunmaması. Geçtiğimiz yıllarda sigortacılar bu projelere ilgisi olan şirketlere kefalet bonoları satarak durumdan faydalanmayı bilse de, bu bonolara olan ilgi her geçen yıl azalıyor.

BÖLGENİN SİGORTA MERKEZİ OLMA YOLUNDA İLERLİYOR
APADEA’nın gelecek tahminlerine bakacak olursak, tahminlerin çoğunun ekonomik büyüme paralelinde pozitif yönde olduğunu görüyoruz. Sigortacılar, Panama’nın bölgesel bir lojistik merkezi olmasıyla ve bu yolda yeni projelerin hayata geçirilmesiyle beraber hızlı bir büyüme yakalayabilirler. APADEA’nın görüşüne göre hükümet tarafından atılan adımlar da yabancı sermayeyi çekebilir ve uluslararası şirketlerin Panama’da bölgesel ofisler açmasını sağlayabilir. Buna ek olarak, APADEA üyesi şirketlerin vatandaşları sigorta konusunda bilinçlendirmek için gerçekleştirdiği eğitim uygulamaları penetrasyonu artırabilir.
Panama sigorta sektörünün büyümesinde lokomatif branşların mikro sigortalar, hayat ve sağlık branşları olması bekleniyor. Bunun yanında, sigorta şirketleri bankasürans, mobil sigortacılık ve benzeri yeni dağıtım kanallarına yatırım yaparak üretimlerini artırmayı tercih edebilir.

PANAMA KANALI
Panama Kanalı, Atlas Okyanusu ile Büyük Okyanus’u birbirine bağlıyor. 1914’te hizmete açılan 77 kilometre uzunluğundaki kanaldan her yıl 14 binden fazla gemi geçiyor ve 203 milyon ton civarı yük taşınıyor.

SAYILARLA PANAMA
Nüfus: 3.86 milyon
GSYİH: 42.6 milyar $
Kişi Başı GSYİH: 11 bin $
Prim Üretimi: 1.4 milyar $
Hayat: 334 milyon $
Hayat Dışı: 1.1 milyar $
Dünya Sigortacılığındaki payı: %0.03
Kişi Başı Prim: 356 $
Hayat: 86 $
Hayat Dışı: 270 $
Sigortacılığın GSYİH’deki payı: %2.95
Hayat: 0.70
Hayat Dışı: 2.25

Umut Deniz Elçi
umut@sigortacigazetesi.com.tr

17 Nisan 2017

İlgili Haberler

Yazarlar