TSB açıkladı: Sigorta şirketleri 3 ayda 7.2 milyar TL tazminat üstlendi

Türkiye Sigorta Birliği 2018 birinci çeyrek sektör sonuçlarını açıkladı. Buna göre, 2018 birinci çeyrekte, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %6 artış yaşandı ve 7,2 milyar TL’yi bulan üstlendiği tazminat ile ekonomiye ve vatandaşlara güvence sağlamaya devam etti.

Sektörün prim üretimi geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında, hayat dışı branşlarda %17.7, hayat sigortaları branşında ise %16.9’luk, ortalamada da %17.6’lık bir büyüme kaydetti. Bu sonuçlarla hayat dışı sigortalar prim üretimi 12.7 milyar lira, hayat sigortaları prim üretimi 1.9 milyar lira olurken; sektörümüzün toplam prim üretimi 14.6 milyar liraya ulaştı. Hayat dışı prim üretiminde %28.7 pay sahibi olan trafik sigortasında 2017 Nisan ayında başlayan tavan fiyat uygulaması nedeniyle bu dönemde sigortalı adedinde %9 artışa rağmen havuz harici toplam trafik priminde sadece % 0.6 artış sağlandı. Hayat branşında önceki dönemlerdeki yüksek büyüme oranlarında etkili olan kredi hacminin stabil hale gelmesi hayat branşındaki büyümeyi sınırlı tuttu.

Katılım sigortacılığında faaliyet gösteren yedi şirketin toplam prim üretimindeki payı % 2.7’ye ulaşmış olup, toplam prim 401 milyon lira olarak gerçekleşti. Sigorta, reasürans ve emeklilik şirketlerimizin aktif büyüklüğü geçen yılın aynı dönemine göre %22.6 artışla 160.3 milyar lira,  toplam öz sermaye büyüklüğü ise 21.9 milyar lira olarak gerçekleşti.

Şirketlerimizin toplam net dönem kârı 1.6 milyar lira olarak gerçekleşti. Bilanço karının 870 milyon lirası hayat dışı şirketlerin; 677 milyon lirası da hayat ve emeklilik şirketlerin elde etmiş olduğu bilanço kârı olarak hesaplandı.

Bireysel emeklilik sisteminde katılımcı sayısı 25 Mayıs 2018 tarihi itibarıyla 7 milyona, fon büyüklüğü de devlet katkısı dâhil 82,3 milyar liraya ulaştı. 2017 yılında başlatılan otomatik katılım uygulamasıyla 25 Mayıs 2018 tarihi itibarıyla sisteme giren 9,5 milyon çalışanın 4 milyonunun sözleşmelerinin devam ettiği görülmekte olup, cayma oranı  %53 olarak gerçekleşti.  Sözleşmeleri devam eden katılımcıların otomatik katılım fon tutarı ise 2.9 milyar lira seviyesine ulaştı.

7 Haziran 2018

İlgili Haberler

Yazarlar