Timuçin Alpay

Tüketiciler için en kısa hak arama yolu “Sigorta Tahkim Komisyonu”

Sigorta Tahkim Komisyonu’na yapılan başvuruların sayısına baktığımızda; artık sigorta tüketicilerinin haklarını en kısa sürede alabilmek için ticaret/sulh ve asliye hukuk mahkemeleri yerine Sigorta Tahkim Komisyonu’na başvurmayı tercih ettiği görülmektedir.
Örneğin, 2015 yılında STK’ya yapılan başvuru için açılan dava dosyası sayısı 26 bin 39, 2016 yılında 42 bin, 2017 yılının ilk altı ayında ise yaklaşık 35 bin. Bu sayının yıl sonunda 80 bin civarında olacağı tahmin edilmektedir.
Başvuru sayılarını belirtmekteki amacımız; hukuk sistemini yermek değil, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’nun 30’uncu maddesi kapsamında kurulan, sigortalı ile sigortacının haklarını koruma altına alan, tarafların haklarını dört ayda teslim eden bir sistemi anlatabilmektir.
Zaten normalde iki üç yıl süren ticari davaların 15 Temmuz olayından sonra ortaya çıkan hâkim yetersizliği nedeniyle neredeyse süresiz bir duruma düşmesi ile, tüketiciler için en fazla dört ayda çözüm üreten Sigorta Tahkim Komisyonu hak arama yolunda öncelikli bir sistem haline gelmiştir.
Kısaca tekrarlayalım ki, Sigorta Tahkim Komisyonu, sigorta ettiren veya sigortadan menfaat sağlayan kişiler ile sigorta tahkim sistemine üye sigorta kuruluşları arasındaki sigorta sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıkların, bu alanda uzmanlaşmış hakemler tarafından basit, süratli ve adil bir biçimde çözülmesi amacını gütmektedir.
O halde konuya biraz uzak kalanlar için Sigorta Tahkim Komisyonu için kısa bilgiler verelim:
Sigorta Tahkim Komisyonu Nedir?
Sigorta Tahkim Komisyonu, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’nun 30’uncu maddesiyle, sigorta ettiren veya sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayan kişiler ile riski üstlenen taraf arasında sigorta sözleşmesinden doğan uyuşmazlıkların çözümü amacıyla Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği nezdinde kurulmuştur.
Komisyon, bir Müsteşarlık temsilcisi, iki Birlik temsilcisi, bir tüketici derneği temsilcisi ile Müsteşarlıkça belirlenen bir akademisyen hukukçu temsilcinin katılımı ile oluşmuştur.

Sigorta Tahkim Komisyonu Çalışmalarını Nasıl Yürütür?
Sigorta Tahkim Komisyonu, çalışmalarını, Komisyon üyelerinden oluşan Komisyon Başkanlığı ile Başkanlığa bağlı görev yapan Komisyon müdürü, Komisyon müdür yardımcısı, sigorta raportörleri ve diğer yardımcı personel eliyle yürütür. Komisyona yapılan başvurular öncelikle raportörler tarafından incelenir ve bu aşamada çözümlenemeyen başvurular, Komisyon tarafından bağımsız sigorta hakemlerine iletilir.

Bu noktada özellikle vurgulamak isteriz ki, hakemler ülkemizin en yetkin en deneyimli sigortacı, akademisyen ve hukukçulardan (kısmen sınav ile) seçildiği için verilen kararlar tarafların hak ve menfaatlerine halel getirmeden tesis edilmiş adil kararlardır.

Sigorta Tahkim Komisyonu’na Kimler Başvuruda Bulunabilir?
Sigorta ettiren veya sigortadan menfaat sağlayan kişiler, üye sigorta kuruluşlarıyla yaşadıkları sigorta sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü için Komisyon’a başvurabilir. Bu kapsamda, sigorta sözleşmesinden doğan bir uyuşmazlığa istinaden üye sigorta kuruluşuna başvurmuş, ancak talebi karşılanmamış olan sigortalı, sigorta ettiren ya da sigorta sözleşmesi ile menfaattar olarak belirlenmiş gerçek ve tüzel kişilerin Komisyon’a başvuru yapmaları mümkündür. Ancak başvurunuzun Komisyon tarafından ele alınabilmesi için uyuşmazlığın mahkemeye, Tüketici Sorunları Hakem Heyeti’ne veya Hukuk Muhakemeleri Kanunu çerçevesinde tahkime intikal etmiş olmaması gerekmektedir.

Sigorta Tahkim Komisyonu’na Hangi Konularda Başvuruda Bulunulabilir?
Komisyon’a üye bir sigorta kuruluşu ile aranızdaki sigorta sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıklar ve Güvence Hesabı’na karşı ileri sürülen talepleriniz için başvuruda bulunmanız mümkündür.
Ancak Komisyona başvuruda bulunmadan önce mutlaka talebinize ilişkin olarak ilgili sigorta kuruluşuna yazılı olarak başvurmanız gerekmektedir. İlgili kuruluş talebinize olumsuz cevap vermişse veya 15 iş günü içerisinde cevap vermemişse Komisyon’a başvuru yapabilirsiniz.

29 Haziran 2017

İlgili Haberler

Yazarlar