Oğul Doğa Gökşin

Ürün İhtisas Borsası’na sigorta zorunluluğu

“Borsa bünyesinde bulunacak bütün varlıklar için hırsızlık, yangın, duman, infilak, deprem, dahili su basması, sel, grev-lokavt-kargaşalık, terör, fırtına, yıldırım, yer kayması ve benzeri rizikolara karşı sigorta yaptırılmış olması gerekir”

Ürün İhtisas Borsası’nın bünyesinde bulunan tüm varlıkların sigortalanmasını zorunlu kılan yönetmelik yürürlüğe girdi. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın hazırladığı “Ürün İhtisas Borsasının Kuruluş, Faaliyet, İşleyiş ve Denetim Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” Resmi Gazete’de bugün yayımlandı.

Ürün İhtisas Borsası’nda işlem görebilmesi için bünyesinde tüm varlıkların sigortalanmasına ilişkin sekizinci maddesinin B bendinde şu ifade yer aldı:

“Borsa bünyesinde bulunacak bütün varlıklar için hırsızlık, yangın, duman, infilak, deprem, dahili su basması, sel, grev-lokavt-kargaşalık, terör, fırtına, yıldırım, yer kayması ve benzeri rizikolara karşı sigorta yaptırılmış olması gerekir”

10 Ağustos 2017

İlgili Haberler

Yazarlar