Fazıl Karaman

Vergi denetim kurulu  mükellef portalı

Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu (VDK) web sitesinde yer alan mükellef portalı; haklarında vergi incelemesi olan mükelleflere, incelemeye yönelik bilgi edinme ve bazı işlemleri yapma imkanı sağlamaktadır.

Vergi incelemesine başlanırken, vergi müfettişi ile mükellef arasında “İncelemeye Başlama Tutanağı” düzenlenmektedir. Söz konusu tutanakta, mükellefin portala girebilmesi için bir sorgu numarası mevcuttur. Mükellef, vergi sicil numarası ve tutanaktaki sorgu numarasını girerek VDK resmi web sitesindeki mükellef portalı linkinden incelemesi ile ilgili bilgilerin yer aldığı bölümü açabilmektedir.

Mükellef portalında yer alan hususları aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz:

Anılan bölümde; vergi incelemesine başlanma tarihi ile birlikte incelemenin hangi safhada olduğu (incelemenin devam etmesi, rapor değerlendirme, uzlaşma ve tamamlanma safhalarından hangisinde bulunduğu) görülebilmektedir.

Öte yandan, inceleme detayı ile ilgili bilgiler de yer almaktadır. (İncelemenin hangi vergi türlerine yönelik olduğu, gerekçesi, tam ya da sınırlı inceleme durumu, dönemi, inceleyen müfettişin adı ve soyadı)

Vergi İncelemelerinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca inceleme sırasında düzenlenecek tutanakların taslakları, mükelleflerin itiraz ve mülahazalarının tutanağa geçirilebilmesini sağlamak amacıyla, mükelleflerin talep etmesi durumunda iki gün önceden mükelleflerin bilgisine sunulmaktadır. Böylelikle, mükellefe olası bir cezalı tarhiyat konusuyla ilgili itiraz ve görüşlerini önceden hazırlama ve tutanağa yazdırılmasını talep etme imkanı sağlanmaktadır. İnceleme tutanak taslakları, VDK web sitesindeki mükellef portalından da görülebilmektedir.

Bunun dışında, kesinleşerek imzalanan inceleme tutanakları ile inceleme sonucunda müfettişlerce mükellef hakkında düzenlenen vergi inceleme raporunun özet bilgileri de mükellef portalında yeralmaktadır.

Vergi müfettişlerinin inceleme sonucu düzenledikleri raporlar işleme konulmadan önce Rapor Değerlendirme Komisyonları tarafından mevzuata uygunluğu yönünden değerlendirilmektedir. Mükellefler diledikleri taktirde bu komisyonlarda dinlenme talebinde bulunabilmektedirler. Mükellefler, Rapor Değerlendirme Komisyonları tarafından dinlenebilmek için taleplerinin vergi inceleme tutanaklarına kaydedilmesini isteyebilecekleri gibi, taleplerini içeren bir dilekçe ile rapor değerlendirme işlemi bitmeden Grup Başkanlıklarına da başvurabilmektedir. Bununla birlikte, mükellef portalından da dinlenme talebinde bulunulabilecektir.

Bilindiği üzere, mükelleflerin inceleme sonucunda tarh edilecek vergi ve cezalara karşı uzlaşma talep etme hakları bulunmaktadır. (Sahte fatura gibi bazı durumlar uzlaşma dışındadır) Uzlaşmanın; vergi incelemesi safhasında henüz tarhiyat aşamasına gelmeden önce yapılan “tarhiyat öncesi uzlaşma” ve tarhiyat sonrasında yapılan “tarhiyat sonrası uzlaşma” olmak üzere iki farklı çeşidi bulunmaktadır.

İncelemeyle ilgili son tutanağ  ın düzenlendiği tarihe kadar tarhiyat öncesi uzlaşma talebinde bulunulabilmektedir. Söz konusu talep hakkı, yazılı başvuruyla yada tutanağa yazdırılmak suretiyle kullanılabilmekte olup, mükellef mükellef portalı üzerinden de bu talebini iletebilecektir.

Mükellef portalında, mükellefin VDK’ya görüş ve önerilerini iletme imkanı da sağlanmıştır.

FAZIL KARAMAN: f.karaman@fkymm.com

 

4 Aralık 2017

İlgili Haberler

Yazarlar